Vintern

Vintern 1

Efter en lång väntan har vintern kommit till Halland.

Jag noterade detta under cykelturen hem från födelsedagskalaset avhållet för en ung släkting. Så illa var det nämligen att snö föll. Till och med det faktum att de sorgliga resterna av svensk överklass avhöll vildsvinsjakt i området jag passerade förbleknar vid detta faktum.

Att skämta om överklassen går givetvis fortfarande för sig i Sverige, givet att du kängar till adeln och nyrika. Den politiska adeln får man i görligaste mån hålla sig ifrån. Samma sak gäller ”klimatet”.
Fler än jag har upptäckt vådan av att dra paralleller mellan putslustiga väderobservationer och klimatet. Det går inte för sig enligt en samfällt uppjagad vänsterblivenhet. Saken är nämligen den, tror jag om jag förstått saken rätt, att klimatet utgörs av en massa dagars väder.

Det förklarar visserligen inte riktigt varför miljöphascistiska bråkrör vill sammankalla riskdagen när den svenska högsommaren visar sig från sin bästa sida. Rimligtvis måste det vara synonymt med väder, inte klimatet. Å andra sidan är det nästan ingen som riktigt begriper vad miljöphascistiska bråkrör menar med något alls, förutom deras ständiga rädsla för att åka ut ur riskdagen och därmed förlora en viktig skattefinansierad födkrok.

Faktum är att sommaren under 2022 har varit rekordlång i Halland, över 200 dagar faktiskt.
För enkla själar som saknar nödvändiga perspektiv leder detta ofelbart till slutsatsen att något måste vara radikalt fel. I skolan har de nämligen lärt sig att Sverige har blott och bart tre sommarmånader, juni, juli och augusti. Vad de kanske inte funderar så mycket på är att definitionen av meteorologisk sommar är att dygnsmedeltemperaturen varaktigt ska vara minst 10,0°C.
Om dygnsmedeltemperaturen är 10,0°C eller högre fem dygn i följd, säger vi att sommaren anlände det första av dessa dygn.¹

Vinter definieras som en dygnsmedeltemperatur varaktigt under 0,0°C, följaktligen är höst och vår de perioder som ligger mellan sommar och vinter.
Av praktiska skäl blir det då så att man delar in året i fyra kvartal, en för varje årstid! Fast som läget varit i år kan det mycket väl vara så att hösten i Halland blir rekordkort och snabbt rasar över i vinter.

För att ytterligare komplicera för hysteriskt vänsterblivna människor är den period som vi har bombsäkra meteorologiska data ungefär som en musfis i rymden jämfört med den period som människor vandrat på jorden. I SMHI:s arkiv finns väderuppgifter i original från och med 1848.²
Det är alltså mindre än 200 års, mer eller mindre säkra, uppgifter vi har att stödja oss på för att uttala oss om de variationer som naturligt uppstår såväl i det svenska vädret som klimatet.

Ett intressant faktum är att man ändå med stor säkerhet kan fastslå att det svenska klimatet varierat mycket om man tillåter sig ett långt tidsperspektiv. Under den senatlantiska värmeperioden för ca. 7000 år sedan levde med visshet Krushuvade pelikaner i Skåne.
Efter den medeltida värmeperioden inträffade vad som kallas den lilla istiden som, beroende på vem man frågar, sträckte sig mellan 1350 till 1850.

Allt detta oss onekligen perspektiv på våra moderna domedagsprofeters uttalanden om jordens snara undergång i eld och översvämningar.  För den som tror att det senare, översvämningar, är ett modernt påfund rekommenderas denna rapport i ämnet.
Den alldeles uppenbara slutsatsen som man måste dra av den är givetvis att vårt moderna Sverige riskerar att råka ännu mer illa ut av den mycket enkla anledningen att fler människor befolkar kustremsan nu än då.
Man måste då fråga sig om problemet i första hand beror på klimatet eller människans utbredning?

Att försöka övertyga klimatalarmisterna med sunt resonemang, stenhårda fakta och historiska perspektiv är dock omöjligt. De känner liksom på sig vad som är rätt respektive fel. Ångesten finns där både till vardags, när de rattar sin elbil i någon av Sveriges storstäder, samt till fest, när de farit på en ”klimatkompenserad” flygresa till ett fjärran resmål med sol och icke fackligt ansluten arbetskraft att tjäna dem som de överherrar och damer de egentligen betraktar sig som.

Själv ser jag vintern ann med tillförsikt. Jag hoppas av rent egoistiska skäl att den, som det brukar vara i Halland, blir regnig och mild. Att klimatalarmisterna ylar också över den saken bortser jag gärna ifrån. Jag har nämligen två saker som de saknar, ett fungerande intellekt och tidsperspektiv!

  1. SMHI
  2. SMHI