Vek eller Tuff?

Vek eller Tuff? 1

I vårt moderna samhälle kan vi huvudsakligen urskilja två typer av människor. Man kan vara VEK eller TUFF.

Personlighetstyp VEK  har följande karaktäristika.
Värdegrund.
Värdegrund är en princip som ersätter det som vi andra fått som kallas uppfostran. Ett försök, helt enkel, att socialisera människor och kodifiera hur vi ska umgås med varandra.
Om man som jag växt upp med vuxna människor i min omgivning som sa till när man gjorde fel är det inte nödvändigt att agera efter en värdegrund. Sådant faller sig naturligt.

Ett exempel på senaste tiden är en hockeyklubb där två spelare betett sig synnerligen illa mot kvinnor i sin närhet. Klubben beslöt att kalla in en expert för att arbeta med klubbens värdegrund.
Vi som normalt inte misshandlar och våldtar kvinnor upplever det dock märkligt att en idrottsklubb måste ha en expert till såna saker. Friska och sunda män begriper rent naturligt att man inte ska bete sig så.

Elektrifierad.
Att elektrifiera framdriften av bilar, cyklar, sparkcyklar, flygplan och gud vet vad tycker VEK är bra. Så länge inte elektriciteten kommer från en av planetens absolut pålitligaste och säkra energikällor, kärnkraften.
Som den naturvurmare hen är anser hen att det ska vara vindkraft och annat opålitligt och outvecklat som gäller.
Vi andra är av åsikten att VEK kan trampa på av helt egen kraft och på köpet få lite muskelmassa. Vi uppskattar också om våra barnbarn slipper värma sig vid öppna lägereldar i framtiden.

Klimatneutral.
Att uppfattas som neutral är viktigt ibland, dåligt i andra sammanhang.
Klimatneutral måste man vara, åtminstone på pappret och gärna genom att piskas till lydnad med skatter. Eller gullas med, med hjälp av subventioner.
Personligen tror jag att det är en del av den allmänt rådande fräschhetsnormen. Alla former av utsläpp betraktas som avskyvärda och dåliga, även om de inte direkt kan ledas i bevis att de är dåliga.

När det gäller olika former av sexuella uttryck är dock VEK ingen blyg viol eftersom hen anser det oerhört modernt och riktigt att bejaka varje sådan impuls.

Personlighetstyp TUFF har följande särpräglade drag.
Traditionell i den meningen att han, för det är mycket ofta en karl, drar åt ett kulturkonservativt håll. Vidare anser han att sexualitet inte är något man, där var det igen, behöver kleta på på alla och envar. Det är något högst privat.

Utmanande då många i hans omgivning förfäras över att han vågar förfäkta de åsikter han gör. Det beror på att han oftast bildar sig en egen uppfattning oavsett var andra tycker, så har han blivit lärd av vuxna när han var ung.
VEK tycker det är obehagligt och jobbigt när andra människor anmäler avvikande åsikter.

Frågvis följer som ett resultat av utmanande. Om man ska bilda sig en egen uppfattning krävs det mer än att läsa Pravda och titta på Rapport.
Givetvis bli det lätt dålig stämning i fikarummet när inte precis alla jamsar med. Om ni inte redan testat själva innan bör ni vara försiktiga med att komma ut som TUFF. Det kan vara en VEK som är er chef, det kan få förödande konsekvenser.

Framstegskritisk är inte detsamma som utvecklingsfientlig.
Internet är exempelvis bra, men hur det används för att frånta människor sin yttrandefrihet är dåligt. Att big-tech samlar oerhörda mängder data om människors konsumtionsbeteenden, politiska åsikter och andra preferenser är inte heller lyckat. Att stora megaföretag beter sig som socialistiska stater i sin iver att vara mainstream till lags är skrämmande.
Att vara kritisk till att förväxla ekonomisk utveckling som varandes demokratisk utveckling är en primärdrift hos TUFF.
Han inser att livet har andra värden än pengar.

Jag är övertygad om att de flesta som läser mig tillhör TUFF snarare än VEK.
Vår huvudsakliga uppgift inför valet 2022 måste vara att visa upp en enad front mot dem som vill splittra oss. Personlighetstyp VEK kommer ta varje givet tillfälle i akt!