Vänsterpartiet Kräver!

Vänsterpartiet Kräver! 1

Vänsterpartiet kräver att ”regeringen” hjälper sjukvården med 30 miljarder i en extra ändringsbudget.

Nooshi Dadgostar fruktar annars en ”nedskärningschock som kan vara den värsta i svensk historia”
Så illa är det säger Carina Örgård, regionråd för V i Västra Götaland, att man överväger att sluta ge studsbollar som belöning till spruträdda barn. På ätstörningsenheten funderar ledningen att upphöra med laktosfri mat, illa med andra ord!
Oktoberrapporten från SKR visar att underskottet för landets regioner och kommuner nästa år beräknas uppgå till inte mindre än 31 miljarder kronor.

Ali Esbati, V:s ekonomisk-politiske talesperson, menar att staten kan men inte vill betala ut pengarna.
”Pengarna fattas inte någonstans, utan om staten vill betala ut de här summorna kan staten göra det. Sen påverkar det i motsvarande grad nästa års under- eller överskott.”
Vi noterar att för Ali Esbati är allting egentligen ett nollsummespel. Inte för ett ögonblick funderar han på att omvärldsläget kan förändras, allting är konstant, Inte minst borgarpackets önskan om att förtrycka och suga ut arbetarklassen.

Det går emellertid att anlägga en annan syn på sakernas tillstånd. På vänsteristiska kallas det, tror jag, för att problematisera.
Om vi nu ska problematisera så gäller det att börja i rätt ände. Vi noterar att såväl regioner och kommuner ingår som icke obetydliga delar av det svenska demokratiska systemet. Som sådana är ledningen av dem tillsatta i allmänna val. Med andra ord så har folk valt dem att leda som påstått sig ha en susning om hur en slipsten skall dragas. Detta är en mycket besvärande omständighet att ta hänsyn till, är det så att man ljugit för valhenskåren?

Vi kan notera att Vänsterpartiet inte nämner något om det. Vi kan också förstå varför, det skulle ju undergräva väljarnas förtroende för Vänsterpartiet! De måste nämligen anses som som medskyldiga till att det ser ut som det gör.
Rent generellt kan vi fastslå följande som självklart: politikerstyrd och skattefinansierad sjukvård, och för all del kommunledning, verkar fungera väldigt dåligt. Annars skulle det inte fattas 31 miljarder pengar.

Nu när vi fastslagit att politisk styrning och skattefinansiering är en dålig metod att styra regioner och kommuner måste vi fundera på om en stark stat kan utgöra en bra räddningsplanka?
Svaret är givetvis nej. Om vi nu ska hålla oss med en statsmakt alls så bör den ägna sig åt helt andra saker än att släcka bränder hos kommuner och regioner. Så är det nämligen att staten om de ska hjälpa till kommer kräva kontroller och makt. Det sista vi vill ha är en ännu starkare stat som än mer inskränker den lilla frihet vi fortfarande har kvar på lokal nivå.

Sist men inte minst, 30 miljarder är förbannat mycket pengar. Det är inte fråga om några klossar som ska flyttas runt på en tänkt spelplan. Det är riktiga pengar.
För Vänsterpartiet som saknar reell verklighetskontakt är det självklart inte så eftersom de inte behöver ta ansvar för någon helhet. Dessutom begriper de inte att de kan angripa problemet på ett mycket effektivare sätt, nämligen att arbeta underifrån på lokal nivå för att få styr på regionernas och kommunernas underskott.
Det ligger i partiets DNA att kräva storslagna och kollektivistiska lösningar. Det framstår i kommunisters ögon som starkt och modigt!

Fick jag bestämma skulle regionerna avskaffas och skattefinansieringen av sjukvården fasas ut och ersättas med privata försäkringar. Kommunerna skulle få rätt att själva beskatta sina invånare på det sätt som anses lämpligt, staten får ta det som är kvar.²
I min värld är det statens skattmästare som får stå med mössan i hand hos kommunerna för att tigga pengar. Idag är det tvärtom och konsekvenserna för vår frihet är följdriktigt katastrofala.

Vänsterpartiet kräver mer och mer kollektivism, det är just sådant vi måste bekämpa!

  1. Enligt TT varifrån detta och alla andra citat samt fakta i texten är hämtade.
  2. Mer om Klassiskt Liberala Partiets skattepolitik finns att läsa om i partiprogrammet.