Vänsterpartiet Halmstad

Vänsterpartiet Halmstad 1

Det bästa med att vara vänsterpartist är sannolikt att man totalt kan sakna verklighetsförankring.

Av det följer, som ett brev på posten, att vänsterpartisten inte behöver göra någon konsekvensanalys. Tillsammans med deras historielöshet är det bäddat för en total katastrof!

I Halmstad ska V under kommande mandatperiod utverka följande: ”Fri kollektivtrafik för unga och pensionärer, men också sänkta eller slopade avgifter på Arenabadet, Kulturskolan, konstmuseet och inom barnomsorg och hemtjänst.”¹

Vänsterpartiets listetta till kommunfullmäktige och sålunda överkommunist, Tania Bengtsson, uttalar följande visdomsord för oss tvehågsna: ”– Våra satsningar kostar initialt men på sikt ökar de jämlikheten och blir därför lönsamma.”
Att man inte ser något problem med att skattefinansiera hela paketet begriper ni givetvis utan att jag nämner det.

Självklart är det så att just subventioneringen av lokaltrafiken är det viktigaste i paketet. Enligt Tania måste Halmstad dra sitt strå till stacken för att uppfylla målen i Parisavtalet.
Fattiga bönder jorden runt som pinas av resultaten av avskogning, användning av olika pesticider, byggen av vattendammar och brutala regimer håller säkert tummarna för den saken!
För V är det också en viktig jämlikhetsfråga att fler får möjlighet att förflytta sig!

Överhuvud taget är det så att det mesta i Vänsterpartiets värld blir bättre om jämlikheten ökar. Förskolan ska exempelvis avgiftsbefrias så att även barn till stackare som är arbetslösa kan gå där. Man tänker sig bland annat att det bättrar på språkkunskaperna hos telningarna.

Vi får hoppas att Halmstad saknar det som går att träffa på i övriga landet, nämligen spökplumpar till enmanstält som aktivt avstår från att lära sina barn svenska. Jag har mött exempel på detta, man måste kommunicera på engelska med både barn och föräldrar.
Undrar hur Tania har tänkt att hantera sådana fall? De är med all sannolikhet förlorade för alla futila integrationsförsök, för dem kvittar det hur mycket man än avgiftsbefriar och har sig.

Skillnaden i medellivslängd har Tania också fått upp ögonen för. I stadsdelen Söndrum lever man längre än på Andersberg, vilket hon finner helt oacceptabelt.
Visserligen har det alltid funnits skillnader mellan de olika socioekonomiska klasserna, vilket Tania måste vara medveten om. Å andra sidan kliar det nog i fingrarna på en gammal kommunist att låta Myndighetssverige ta över ansvaret för liv och hälsa från den nya bidragsimmigrerade underklassen. På det sättet kan man binda dem hårdare in i den inlärda hjälplösheten.

När det kommer till den påstådda ”bostadssegregationen” uttalar Tania vad söndrumsborna möjligen kan uppfatta som ett dolt hot: ”Vi tror att vi framför allt behöver bygga mer i de västra stadsdelarna och på orterna runt om i kommunen.”
Just ”de västra stadsdelarna” är mer eller mindre ett kodord för Söndrum.

Halmstad kommun har, som tidigare redovisats av mig, presenterat en utredning om tillgången till grönytor i olika delar av kommunen.
Eftersom detta kan kopplas till olika hälsomarkörer kan man konstatera att det inte är någon höjdare att bo på Anderberg ur det perspektivet heller. Detta alldeles förutom det simpla faktum att det knappast är någon höjdare ur vilket annat perspektiv som helst, om man nu inte föredrar att befinna sig i Nordafrika eller främre Orienten framför Sverige.

Ska folk få tillgång till omedelbar närhet till grönytor måste man alltså sprida ut dem på jungfrulig mark, vilket det finns gott om i Söndrum och där närliggande områden.
Fast folket därstädes är mindre pigga på sådana äventyr. De föredrar sina överprissatta villor och en försiktig exploatering med dyra bostadsrätter som 60-plussare bosätter sig i för att ha närhet till golfbanorna.

Vad jag mer än något annat vänder mig emot är tilltron till att ”jämlikheten” per automatik kommer ge positiva resultat. Det känns som om vi testat det innan med negativt resultat. Frågan är varför man ska lyckas nu? Förutom då med den förväntade negativa aspekten att alla faktiskt kommer få det ytterligare sämre?

Det finns en mycket bättre åtgärd att vidta. Nämligen att avlägsna dem som utgör problemet i ekvationen och/eller sluta skattesubventionera deras tillvaro.
Slutade man plocka ut så ohemult mycket skatt från folk skulle den som ville själv kunna subventionera precis allt han (eller hon) önskade.
Det vore sannolikt mer rättvist än att alla ska slänga pengarna i en stor hög där politiker och godhetsivrare som Tania Bengtsson får gå och plocka efter eget tycke.

Politikerkommenderad solidaritet faller nämligen inte alla på läppen och är bevisat dålig på att allokera resurserna rätt.
Frågan är om och när Tania och hennes kompisar kommer begripa det!

  1. Detta och andra citat från Hallandspostens nätupplaga 2022-07-18