Vänsterblivenheten

 

Vänsterblivenheten 1

Vänsterblivenheten lever ett gott liv och frodas i denna den yttersta av tider!

Ingen har väl kunnat annat än att dra den slutsatsen efter det nyss hållna valet. Enligt vad som yttras i sociala medier håller man i detta nu på att planera koncentrationsläger där misshagliga typer skall inkvarteras.

Men först av allt ska väl s.k. ”utsatta områden” rensas upp och därstädes boende förflyttas till sina ursprungsländer. I landets alla skolor införs krav på att nationalsången ska sjungas i parti och minut, på fredagarna avhålles det obligatorisk vapenträning!

Att dylika tankar fått fäste är, när man tänker efter, inte alls så märkligt. Jag fick en påminnelse om varför när jag i morse¹ kommenterade Region Hallands propåer om vaccinering mot dödsmördarsmittan på Facebook.

Kommentaren jag gjorde var inte alls särskild spydig eller kontroversiell, den bestod av två ord: ”Nej tack”.
Men det räcker för att folk ska bli syrak och sura om att då behöver man minsann inte heller få någon vård!
Jag har mer än en vag känsla av att samma människor i abortfrågan är redo att ställa sig på barrikaderna och gapa om att ”min kropp, mitt val”!

Så är det nämligen, av någon märklig anledning, att vänsterblivna har en myckenhet av märkliga prioriteringar. Jag har bara en, att mina val aldrig får skada någon annan.
Då är det ganska självklart att inte vaccinera sig mot sjukdomar som rent allmänt har mycket låg dödlighet och dessutom för gemene man är svåra att bli dödligt sjuk av.

Att människor sedan dör av sjukdomen eller blir svårt sjuka av den är en annan sak. Åtminstone så länge det inte är jag som medvetet smittar dem.
Ett försanthållet faktum i Sverige är att äldre- och sjukvården är under all kritik, samt att det finns riskgrupper andra än äldre som behöver skydd mot infektionssjukdomar.

Det kan också vara så att människor blir höggradigt provocerade av det faktum att vissa av oss huvudsakligen är friska och krya typer. Särskilt om man är medelålders vit man med privat sjukvårdsförsäkring. På något sätt är det ändå så att jag lyckas dränera den skattefinansierade sjukvården trots att jag som alla andra betalar min beskärda del av skatt till regionen.

Den mest verklighetsfrånvända kommentaren jag fick om det var att en privat sjukvårdsförsäkring är väl onödig om jag är frisk?
Jag är i högsta grad osäker om den människan förstår principen bakom försäkringar? Nämligen att man tecknar sådana för att man inte riktigt kan förutsäga framtiden, inte för att man exakt kan veta vad som kommer hända…

Det syntes mig onödigt att börja polemisera med personen ifråga. Hade jag förklarat att jag dessutom betraktar en privat sjukvårdsförsäkring som en politisk motståndshandling skulle väl alla proppar gått samtidigt.

Med detta är det ungefär som med biståndet vi skickar ut till alla ogudaktiga länder i världen. Det anses hotat under det kommande styret, man vill att vi ska ”slå vakt om biståndet”.
För en klassisk liberal är det en mycket enkel fråga. Svaret blir nämligen att bistånd kan svenska folket skicka hur mycket det vill till vem de vill. Däremot ska ingen som inte vill behöva hysta upp en enda krona, inte ens ett korvöre.

Bistånd ska skötas av dem som önskar och av egna pengar. Pengar som det för övrigt bli mer av i egna plånboken om jag får vara med och bestämma.
Rimligtvis måste det bli så att alla vänsterblivna som gapar och ryar i detta nu om biståndet i framtiden kommer vilja lägga mycket mer av sina egna pengar när Klassiskt liberala partiet kraftigt lyckas sänka skatterna.

Samma sak är det med folket i ”public service” som oroar sig för sina anställningar. Om vänsterblivenheten röstar klassiskt liberalt så får de skapa sina egna fristående organisationer för ””oberoende journalistik””. Det är ett arrangemang som passar alla!

Om vänsterblivenheten, som lever och frodas i detta nu, begriper sitt eget bästa så förstår de att börja älska lite frihet så att de själva kan bestämma vad de ska lägga sin energi och sina egna ägandes pengar på!

  1. Torsdagen 22/9