Valfläsk

Valfläsk 1

Kronprinsessan Andersson har nu nådigt meddelat folket vad en del av hennes mödosamt framräknade så kallade reformutrymme om 74 miljarder skall användas till. Det blev ”skattesänkningar”.
Eftersom det är många som ska vara med om att dela på kakan bidde det mest en tumme av det!

Om jag räknar rätt, vilket inte nödvändigtvis behöver vara fallet, ger det största utfallet av skattesänkningen den pinade medborgaren möjlighet att varje månad nästan få ihop till hälften av vad en stock portionssnus kostar. Vilket kanske är bra. Snus är ju per definition en drog, om än en statlig godkänd sådan, och brukandet av droger är inget man vill uppmuntra!

Enligt kronprinsessan snor skattesänkningarna 10 miljarder av reformutrymmet. Även om hennes formulering av saken är lite mer politiskt välbetänkt. Hon kallar det en injektion i ekonomin med drygt 10 miljarder kronor.
Återstår alltså drygt 64 miljarder att leka med.

Av dessa 64miljarder kan man hålla för sant att V vill lägga beslag på 25 av dem för att S ska kunna räkna hem deras röster. Vilket noga måste övervägas i det besvärliga parlamentariska läge som för närvarande råder.
Nooshi Dadgostar har förvisso visat sig vara en partiledare med skinn på näsan som inte backar för ett hederligt parlamentariskt råkurr. Personligen tror jag nog att hon ensam utgör en av anledningarna till att Löfvet faller och drömmer om en ambassadörspost i Yttre Långtbortistan, långt bort från den parlamentariska grå vardagen.

En annan förtretlig kvinna i den soppa som går under det formella namnet budgetprocessen är Annie Lööf. Hon vill gärna framstå som både karsk och statshenmässig (det vill säga statsmannamässig, men det vågar ingen säga idag) eftersom hennes idol, M. Thatcher, var sådan.
Hon nöjer sig I SvD att hotfullt uttala vikten av lyhördhet för att få Centerpartiets stöd.

Kronprinsessan Andersson menade nyligen i DN att C har ett särskilt ansvar för att budgetprocessen fungerar. Vilket givetvis tål att tänka på. 2013 menade samma kronprinsessa att oppositionen inte har som uppgift att lotsa regeringens budget genom riksdagen.
Det mest intressanta i detta sammanhang är givetvis att S och C verkar ha svårt att komma överens om sina respektive roller i parlamentet och gentemot varandra.
Är de samarbetsparter eller motståndare?

Man undrar också hur den kommande budgeten ska påverka den på senare tid ganska omtalade Shukri Mohamed Hassan. Enligt ett reportage i Expressen är hon en ensamstående slöjbeklädd kvinna som bor med sina sex barn i en lägenhet i Åmål.
Hon lyfts, vad jag förstår, fram som ett lyckat exempel på svensk integrationspolitik eftersom hon gått från en typ av bidrag till ett annat typ av bidrag.

Det låter givetvis snurrigt. Men förut gick hon enbart omkring och skrotade och fick 30 papp i månaden. Nu röjer hon sly i skogarna 4 timmar per dag och läser därefter svenska på SFI och får 30 papp per månad. Tydligen är det hennes första ”jobb” på åtta år.
Jag noterar att det hon får ut bör motsvara en drygt 45 000 i lön som därefter beskattas och hamnar på cirkus 30 000 att plocka ut.

Frågan är om en sådan persons liv kommer påverkas i särskilt stor utsträckning av en mycket ytlig förändring av skatteuttaget från låg och medelinkomsttagare.
Spontant verkar det inte troligt att det skulle vara fallet. Att Shukri Mohamed Hassan, som bor ensam med sex ungar i en lägenhet i Åmål, fortfarande efter åtta år i Sverige måste studera på SFI och inte är anställningsbar kan inga miljarder i skattesänkningar råda bot på.
Hon är ett exempel på det svenska systemets kapitala misslyckande.

”Reformutrymmet” skulle kunna användas på mycket bättre sätt. För att vara tillmötesgående politiskt tycker jag att del av pengarna skulle användas för att repatriera människor som exempelvis efter 2 år i Sverige fortfarande inte kan språket och/eller har egen försörjning.
En annan summa skulle kunna användas för att återanpassa statligt, regionalt och kommunalt anställda tjänstehen till det privata näringslivet och ett i sanning produktivt liv.
Eftersom jag bor i en av Sveriges få kvarvarande regementsstäder, Halmstad, tycker jag gott att några miljarder kunde läggas på en riktigt maffig och total genomkörare för försvarsmakten. En riktigt häftig övning så att fler fick skåda våra käcka soldater.

Men det lär jag få se mig i månen efter. Prioritet ett för såsseriet är nu att kronprinsessan Andersson blir vald till illegitim statsminister, kosta vad det kosta vill!