Välfärdsmigrationen

Välfärdsmigrationen 1

Minst 43 migranter sägs ha drunknat utanför Tunisiens kust när de försökte ta sig till Italien från Libyen. Drygt 80 stycken skall ha räddats till livet.

Enligt det italienska inrikesdepartementet ska 19800 migranter anlänt till landet sedan början av året, jämfört med 6700 personer under samma tid förra året.
Av den informationen kan man dra flera slutsatser och framföra ännu flera sunda politiska åsikter.

Vi kan börja med slutsatserna.
Eftersom 19800 så kallade migranter nått fram till Italien synes det vara enkelt och relativt smärtfritt att ta sig över Medelhavet till landet. Visserligen är svenska medier till viss del upptagna med inrikes affärer. En del av denna rapportering är för övrigt helt säkert ett direkt resultat av migrationen till Sverige. Skulle döden på Medelhavet nå alarmerande nivåer kommer  rapporterna om detta dugga tätare i medierna.

Om nu så är fallet att migranttrafiken drabbas av allvarliga problem är det tydligen så att sjöräddningen fungerar åtminstone hjälpligt, hur som helst bättre än när legala passagerarfärjor havererar i Östersjön. Det är alltid en tröst för migranter som önskar åtnjuta den relativa lyxen av att leva i Europa.
De ökade migrationsströmmarna är ännu ett tecken på att dödsmördarpandemins järngrepp börjar släppa över världen. Alternativt var det kanske inte en dödsmördarpandemi alls, det tog bara ett tag för migranterna och smugglarna att begripa det.

Mest intressant är dock att man i pressen använder begreppet migranter, inte flyktingar, om de på Medelhavet förolyckade människorna. Det är en positiv sak som vi ska fasta på och uppmuntra.
Söker man på ordet ”flyktingar” respektive ”migranter” i Kungliga bibliotekets databas noterar man för 2020 10294 träffar för ”flyktingar” och 4190 träffar på migranter.
Motsvarande siffra för 2021 är till dags dato 2479 respektive 1229.¹
Vi hoppas att ett så kallat paradigmskifte är på gång. Att man ska kalla äpplen för äpplen och päron för päron.

Nu över till de sunda politiska åsikterna.
Mer än något annat ska vi vara glada över att Sverige ligger där det ligger. Om så inte varit fallet skulle vi verkligen ha skägget i brevlådan.
Tänk om MiljöPhascisterna suttit på första parkett och kunnat se de erbarmliga flytetyg som erbjuds av migrationssmugglarna. Då skulle partiet omedelbart leasat ett antal finlandsfärjor för att säkrare mota olle innanför grind. Givetvis av både humanitära och arbetsmarknadspolitiska skäl. Färjenäringen har ju knackat lite på halvfart under den senaste tiden.

Att Sverige är relativt nordligt beläget i det dödsmördarpandemiska viruset nedstängda Europa utgör nu ytterligare ett hinder för att någon av de 19800 anlända migranterna skall komma hit. Min bestämda åsikt är att EU inte på några villkors vis skall underlätta förflyttningen av dessa människor i någon annan riktning än den de kom ifrån.
Vi och alla andra länder behöver inte flera nu eller i framtiden. Svenska politiker i riksdag och regering kan med fördel hållas upptagna med fortsatta regeringskriser och mer närliggande problem.

Synbarligen är det också så att Europa drar till sig många människor. En del av dem är helt uppenbarligen så desperata, och stadda vid kassa eller redo att skuldsätta sig, att de betalar skrupellösa smugglare att segla dem över Medelhavet med fara för livet.
Här är givetvis den uppenbara frågan om det utgör ett problem för oss? Svaret är lika självklart ett nej!
Det är nämligen inte vårat fel att vi lever under relativt välordnade förhållanden. Lika litet som det är migranternas fel att de inte gör det.
Vi har heller ingen naturgiven skyldighet att dela med oss av våra rikedomar. Vi har heller ingen rätt att hindra individer att dela med sig av sina rikedomar. Men tanken på att vi under hot om våld ska avtvingas pengar till saker vi inte vill veta av är befängd.

Det sistnämnda är ett resultat av febersjuka godhetsivrares mardrömmar om en sorts skuld, orsakad av tidigare generationers dumheter, som skall betalas tillbaka.
Jag tycker att sådana dumheter får man betala av med sina egna pengar, inte andras. Det är för övrigt högst osäkert huruvida mina förfäder deltog i att plundra världens tillgångar. Någon nedärvd skuld kan jag inte påstå mig känna.

Välfärdsmigration är för övrigt fullt naturligt, precis som bidragsmigration. Människor som lever i skitländer har alla skäl i världen att söka sig därifrån om de kan.
Vad vänsterister och godhetsfanatister över hela världen missat att begripa är att vi i Sverige, och andra länder, inte har en principiell skyldighet given av någon högre auktoritet av något slag att villkorslöst ta emot dem. Framför allt annat inte med pengar som vi betalar till staten under hot om våld.
Så enkelt är det faktiskt.

1. Kungliga Biblioteket, svenska dagstidningar.