Valet

Valet 1
Eftersom det börjar närma sig valet passar det sig med lite lösspridda tankar om detta.

Jag börjar med att fundera över om det är möjligt att rösta fel?
Ju närmare vi kommer det magiska datumet desto mer noteras på så kallat sociala medier varningarna om att ”rösta fel”. Bakom dessa ligger den vanliga röran av desperat vänsterblivna och andra notoriska godhetsonanister. De har en gemensam nämnare, i deras socialistiska begreppsvärld ska de nuvarande riskdagspartierna lösa problemen som de genom sina beslut varit med om att skapa.

För en normalt funtat människa, exempelvis undertecknad, är det ungefär lika logiskt som att brandkåren uteslutande skulle bestå av mordbrännare.
Givetvis kommer inte uppmaningen från de skarpaste knivarna i lådan. Den kommer från passiviserade människor som saknar tilltro till sin egen och andras förmåga. Lydiga typer utan framtidstro med en önskan om att bli piskade i rätt riktning eftersom omvärlden och alla utmaningar skrämmer dem.
Ett mycket rimligt antagande är att de också spelar på lotto. I deras magiska föreställningsvärld kan det vara så, även om chansen är praktiskt taget försumbar, att man har en riktig jädrans bonnröta och lyckas pricka in rätt rad.

Uppmaningarna är spridda från det som kallas vänster till det som felaktigt kallas för högern i svensk politik, nämligen SD. Även om övervikten tycks vara mer åt vänsterhållet. Detta beror sannolikt på att V, MP, S och C är hypernervösa vid det här laget. Risken är stor för att projekt MAKT 2022 håller på att gå åt pipan.
Den största oron är att man inte ska få tillräckligt ”mandat från folket”. Då gäller det att skrämma människor till lydnad och påstå att att det går att ”kasta bort” röster.
I själva verket är det givetvis så att den röst är bortkastad som inte läggs på det parti man sympatiserar med, detta oavsett om det partiet klarar av att komma in i riskdagen, region- eller kommunfullmäktige.

Jag är så pass säker på min sak att jag utmanar den som så önskar att i den av Sveriges grundlagar som reglerar detta, det ska väl vara regeringsformen, hitta en formulering om att ”rösta fel”.
Eftersom ni inte kommer göra det så är det bara att konstatera faktum. Era förmaningar om att inte ”rösta fel” är resultatet av er undermåliga intellektuella kapacitet och jag kan bara i framtiden hoppas att mitt krav på licens för att få rösta blir verklighet. Då kan man med lätthet sortera bort er från denna alltför krävande uppgift.

Den andra funderingen gäller själva principen med en riskdag, varför ska ha en sådan att dras med i tid och otid?
En sak kan vi vara överens om, nämligen att demokrati på många områden är överlägset envälde. Jag är dessutom tillskyndare för den goda principen av tröghet som är inbyggt i det demokratiska systemet. Frågan är bara vilken nivå vi ska lägga den på. Problemet är nämligen att demokratin blir mer och mer utspädd när flera ska vara med och fatta besluten.

Ett enkelt exempel är att det goda på landsbygden tvingas lyda soja-lattefolket på söder i Stockholm. Aktuellt är detta med hur kommuner ska få lägga veto för vindkraftverk eller inte. MiljöPhascister, och andra, i Stockholms innerstad bryr sig klart föga om man smäller upp vindmöllor på landet eller att rovdjur faktiskt kan utgöra ett stort problem.

Varför ska riskdagen i Stockholm, befolkad av strömlinjeformade yrkespolitiker med dunkla meriter förutom lång och trogen tjänst som kaffekokare och ja-sägare, bestämma över folk i frågor de knappast har någon koll på?
Riktig demokrati är givetvis att lokalsamhället bestämmer själv och att kommunerna, eller någon annan lämplig administrativ enhet, höll riskdagen i ett bestämt punggrepp. Idag är det som bekant tvärtom och det gagnar inte någon förutom riskdagspolitikerna.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera följande: fler borde öppna gröthålet mycket mindre och bespara oss andra djupet av sina tankar. Dessa, tankarna alltså, är nämligen lika långgrunda som en halländsk sandstrand. Dessutom, riskdagen måste reformeras i grunden och avlövas på så mycket makt som möjligt. Vi kan börja med att rösta så lite som möjligt, helst inte alls, på de partierna som sitter där just nu!