Valet

Valet 1

Valet 2018 var det knapert med röstandet i Halmstads egna ghetton.¹

Därför satsade kommunen 600 000 kronor på valstärkande aktiviteter under valåret 2022. Resultatet blev att valdeltagandet sjön till nya bottennivåer.

En viss förstämning torde ha spridit sig bland de folkvalda i kommunen. Men istället för att hänga läpp och tappa sugen helt och hållet bad man HKL Reserarch att utvärdera varför det gick så åt pipan, det är oklart om kostnaden för deras arbete ingått i de tidigare redovisade 600 000 kronorna.

Totalt har 450 personer intervjuats i områdena. Man kan lugn säga att resultatet av dessa skulle kunna slå spiken kistan gällande politikernas optimism.
Visserligen uppgav 70 procent av de tillfrågade att man gått och röstat. Det tyder dock bara på ett kasst urval, i valet var det nämligen bara 42,4 till 47,5 procent (beroende på valkrets) som masat sig iväg.
Den vanligaste orsaken till att man inte röstade var helt enkelt att man inte litade på politikerna.

Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande, har uttalat sig om sakernas tillstånd på en presskonferens. En tung uppgift får man förmoda eftersom hela 92 procent av de tillfrågade påstår att de tagit del av kampanjen för 600 000 kronor som resulterade i att valdeltagandet sjönk.

Stefan Pålsson uttalar följande visdomsord: ”Jag tror att en av de viktigaste insatserna vi kan göra är att få folk i arbete. För när du har ett jobb blir du en del av det svenska samhället och hela apparaten.”

Med andra ord, det är samhällets ansvar att både integrera människor och få folk att rösta i val. Eller, om vi ska vara mer precisa, politikernas uppgift att lösa problematiken. Förmodligen socialdemokrater med stödpartier om vi ska in på detaljnivå!

En rimlig fråga att ställa är då följande: ska vi sätta bocken till trädgårdsmästare?

Vad ska politikerna i Halmstad och annorstädes hitta på för att dessa notoriskt integrationsresistenta individer ska få ett jobb och bli del av det svenska samhället och hela apparaten?
Man kan ställa sig en ännu mer rimlig fråga. Nämligen om dessa notoriskt integrationsresistenta individer vill skaffa  ett jobb och bli en del av det svenska samhället och hela apparaten?

Den sista frågan är mycket rimlig att ställa då 92 procent av hade tagit del av information i det offentliga rummet eller stött på någon av valinformatörerna.
Eller är det så att deras fattningsförmåga är så låg att de inte ens begriper att en samlad vänsterblivenhet i Sverige verkligen önskar dem väl?
En skrämmande tanke (för politiker som Stefan Pålsson (S)) är kanske att de som inte väljer att rösta helt enkelt skiter i vilket av skäl som inte får nämnas i debatten, så kallat kulturella skäl?
De är helt enkelt så aparta och kulturfrämmande att de inte tycker de har behov av det!

Man drabbas lätt av den tanken eftersom bara 9 procent av målgruppen uppgav att de röstade tack vare insatserna. Av de som pratat med valinformatörerna svarade dock 26 procent att de hade röstat tack vare mötet.
För 600 000 pickadoller kunde man önskat att siffrorna skulle vara mycket högre.

Det svenska ”demokratiarbetet” påminner på sitt egna sätt om amerikanarnas barnsliga önskan att sprida västvärldens ideal i mellanöstern genom att störta diverse obehagliga diktatorer och/eller klansystem.
Bara man gör det så kommer alla omvända sig till BBQ-partyn och stringtrosor. Metoden har bevisat sig vara suboptimal både i Irak och Afghanistan.

På samma sätt har svenska politiker ansett det självklart att alla som kommer till Sverige omedelbart kommer hänge sig åt rimlig veganism och genusarbete.
Fortfarande håller de med dåres envishet fast vid att får du ”ett jobb blir du en del av det svenska samhället och hela apparaten.”
Det är kanske dags att sluta tänka så om vi ska vara helt ärliga!

  1. Valkretsarna är belägna på Andersberg och Vallås i Halmstad. Det skall medges att även hederligt folk bor därstädes.