Våldsbejakande Krafter

Våldsbejakande Krafter 1

Idag ska vi räta ut några missförstånd om våldsbejakande krafter.

Vi börjar med att ställa oss frågan varför den upplevda otryggheten, som det lite föraktfullt kallas på politiska och kriminologiska, ökar i Sverige?
En orsak kan vara att det till mitten av augusti har skett inte mindre än 109 sprängningar i Sverige. En annan att barn förnedringsrånar andra barn och man avråds att ha för dyra kläder på sina barn när de rör sig utomhus och att barn och ungdomar fungerar som lejda torpeder.

Det fanns en tid när detta inte inträffade, konsekvensen blir att människor upplever sig mindre trygga i det omgivande samhället när det sker i en väldigt stor omfattning, eller åtminstone i en omfattning som är större än förut.
Så är nämligen människor, dock inte politiker och kriminologer (som är en högre och bättre sorts individer), att de reagerar på det som betraktas som avvikelser. De blir helt enkelt oroliga och rädda, de upplever en större otrygghet.

Det finns givetvis ett mycket enkelt sätt att lösa det på. Man kan helt enkelt förbjuda media att rapportera om det och strypa tillgången till sociala medier. Väl att notera är att Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening i Stor-Stockholm, under ledning av Maj Britt Theorin, i ett remissyttrande daterat 1980 önskade förbjuda parabolantenner.
Då gällde problemet ”kommersialiseringen av kulturen”. Man kan tänka att många fler än bara sosseriet tycker det är synd att man inte tog tjuren vid hornen och fostrade folket redan då. Allt skulle nämligen vara mycket lättare nu om man i tid böjt det som krokigt skulle bli.

Så skedde dock inte. Därför står där vi står idag, folket har vant sig vid att informationen flödar fritt och det är med mycket stor möda som politiker försöker stoppa bland annat koranbrännerier utan att rakt av och med ett alexanderhugg strypa flödet av fri information i Sverige.

Det för oss in på just koranbränningar och huruvida det är exempel på våldsbejakande krafter? Frågan är givetvis mycket enkel att svara på, det är nej.
Så säker är jag på min sak att jag utmanar vem som helst att bevisa vem av koranbrännarna som utfört ett enda våldsamt upplopp eller kravall!
Antalet är lika med noll och inga, varken dansk/svensken eller den något mer oklara Salwan Momika har kunnat beslås med några våldsamheter. Däremot, och det får hållas för sant och visst, människor har provocerats av deras handlingar.

Om man ska skylla dem för att människor har provocerats till våld och andra olagliga handlingar (som att att utrusta sig med och använda brandsläckare) så måste man också gå med på följande resonemang: kvinnor provocerar till våldtäkt genom sin klädsel, barn provocerar till barnmisshandel genom sin uppstudsighet och kriminella har väl för tusen hakar rätt att bomba när de känner sig kränkta!

Resonemanget är nämligen detsamma i alla exemplen. Vi har rätt att i alla lägen tappa huvudet och våldföra oss på andra människor. I Sverige har vi tydligen också en skyldighet att krypa för teokratier och primitiva vildar som på egen hand med nöd och näppe klarar av att hanka sig fram.

Onekligen är det så att det finns våldsbejakande krafter i Sverige. En populär uppdelning är extrem vänster, extrem höger, islamister samt kriminaldårar. En mycket mer träffande beskrivning är kollektivistiska ideologier och kriminaldårar.

Mig veterligen har ännu ingen klassisk liberal kastat några stenar, bomber eller utövat direkt handgripligt våld mot någon och anledningen till detta är mycket enkel. Vi har helt enkelt inget behov av begå upplopp och andra tarvligheter. Principen är att vi slår tillbaka för att försvara oss, problemet att Sverige accelererar mot en gräns där detta snart kan bli nödvändigt.
Problemen är nämligen lika kollektivistiska som de föreslagna lösningarna. Vi betonar det lilla och enkla och vill egentligen bara en sak, att bli lämnade ifred.
Frågan är hur långt det nuvarande lågintensiva inbördeskriget i Sverige kan gå innan man är tvungen att bli våldsbejakande för att vända skutan rätt?

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!