Våga Droga!

Våga Droga! 1

Två Halmstadbor som våga droga åkte dit!

Själva saken är mycket enkelt enligt artikeln i lokalblaskan Hallandsposten. Oberoende av varandra befanns två personer påverkade av cannabis. De hade dessutom mindre mängder av drogen på sig när de åkte dit.

Deras ursäkt att de rökt på i Danmark, närmare bestämt i Christiania, höll inte i rätten. Regeln om dubbel straffbarhet gäller nämligen utan nåd!
I detta fallet kan man konstatera att det visserligen är lagligt att bruka drogen i Danmark, men inte att inneha den.

Eftersom denna text kanske läses av motståndare till legalisering av cannabis, som fått krupp av rubriken, passar det sig bra med en liten utvikning. En av personerna åkte dit eftersom han var full som en kastrull och ohanterlig för sina kamrater. När polisen kom satt han där med rökverket i handen, fullbordat brott med andra ord. Om man nu inte tar beaktande att hans brottslighet i princip kan betraktas som offerlöst. Åtminstone för alla andra förutom honom själv.

Det var i samband med fyllan som hans bruk, eller om det nu ska kallas missbruk, av cannabis uppdagades. Ursäkten att han rökt på i Danmark befanns ogiltig, dubbel straffbarhet gäller!

I det andra fallet snodde man in en karl som påstår att han drogats med kokain på krogen. Själv säger han att han inte använder kokain. Hur det nu var med den saken så medger han att han tidigare nyttjat cannabis i Christiania.
Ursäkten befanns för lätt, både kokain och cannabis hittades i proverna. Enligt Hallandsposten summerar rätten det elegant med följande formulering: ”Det är genom NN:s uppgifter och den övriga utredningen klarlagt att han, på den plats och vid den tidpunkt som åklagaren angett, brukat cannabis som tidigare utgjort en del av hans eget innehav av cannabis.”

Det sistnämnda visar på med vilken frenesi det svenska rättsväsendet önskar lagföra dessa våldsamma kriminaldårar till cannabisrökare. Eget innehav i Danmark är tillräckligt för att åka dit!

Vi kan alltså konstatera att den första personen började som en LOB, han var uppenbarligen rejält berusad, men straffas för ett mycket litet innehav av cannabis.
Här kan jag tycka att rättsvårdande instanser kanske skulle fokusera på det väsentliga, nämligen fyllan. En rejäl avhyvling kan man gott ge vuxna människor som blir tankade bortom all kontroll, men låt det stanna där.

I det andra fallet borde man kunnat lägga mer energi på uppgifterna om att personen blivit drogad. Tyvärr hade personen ett stort handikapp, han var nämligen karl av födsel och ohejdad vana. Sådant ses givetvis inte blida ögon av rättsapparaten, precis som karlar omöjligt kan våldtas så blir de inte drogade på krogen.
Däremot straffas han för att han rökt cannabis i Christiania, det är bra snurrigt.

Vad domstolen här visar upp är det som jag brukar kalla ”fisringsmoral”.¹
”Fisringsmoral” utövas av alla dem som är övertygade om att alla som nyttjar annat än vad Systembolaget erbjuder är moraliskt förtappade individer. För att få in dem på rätt kurs gäller det att stenhårt tillämpa den restriktiva lagstiftning som riksdagen beslutat om.

Alldeles oavsett vad man tycker om droger i allmänhet så får det anses bevisat att den svenska synen på sakernas tillstånd inte precis rosat marknaden. Folk dör helt enkelt som flugor, innan dess har de tvingats igenom ett system som enbart är ägnat åt att förnedra dem.

Det är mitt mål att avskaffa den svenska modellen och låta vuxna människor bestämma själv.  Bruk och innehav av cannabis skall vara tillåtet, därefter får varje myndig person ta konsekvenserna av sitt handlande.
Så enkelt kan man nämligen göra det och så enkelt ska vi göra det. Då slipper man läsa i lokalblaskan om folk som ska straffas till lydnad, dessutom får vi ett samhälle som är fritt från moralism och bygger på eget ansvar!

  1. Människor som kan vässa blyertspennor med ”fisringen” är också ett slags moraliska överherrar, och damer, som tvångsmässigt måste påpeka andras fel och brister, själv anser de sig vara oantastliga på alla sätt och vis.