Vad Händer i Halmstad?

 

Vad Händer i Halmstad? 1

Lokalt i min hemstad Halmstad lunkar livet på i sin gilla gång. Socialdemokratiska ordföranden avgår, det glunkas om trakasserier av en eller annan natur.
I Hyltebruk, vilket får sägas höra till Halmstads fögderi, avgår en annan stjärna från SSU. Han tyckte visst att kvinnor av vissa skäl borde bära slöja.
Sen har vi detta med hotellbygget på Österskans!

Parken på Österskans, av vissa halmstadbor kallat Picassoparken, har sin egen historia.
Det är det mest centrala av alla grönområdena i staden. Mest känt för att det står en staty signerad Picasso därstädes.

Den 15 meter höga statyn föreställer tydligen Picassos sista hustru Jacqueline Roque. Det har anklagats för att inte vara en äkta Picasso eftersom verket färdigställdes av den norske konstnären Carl Nesjar.
Picassos bidrag var blott och bart att klippa ut det som var förlagan.

Hur det nu är med den saken har man nu fattat beslut att slå upp ett stort as till hotell i parken. Skönandarna i staden protesterar och har samlat ihop tillräckligt med namnunderskrifter för att lagenligt tvinga kommunen till rådgivande folkomröstning.

Argumenten för hotellet är de vanliga som kommungubbar, och tanter, brukar ha. De 16 våningarna med saluhall är vad kommunen behöver för att göra Halmstad mer attraktivt för stora konferenser och kongresser.
Halmstadborna är man som vanligt mindre intresserade av. Sannolikt åker väl dessa iväg till andra städer för att konferera och kongressa.

En saluhall är också bra att ha, tycker kommungubbarna och tanterna, eftersom de sett att andra lite större städer som ligger ännu mer i framkant än Halmstad har sådana.

Eftersom hotellplanerna varit igång ett tag, faktiskt påbörjades dessa så tidigt som i prepandemisk tid, så faller väl kanske argumentet att företag i framtiden kanske inte kommer kongressa så mycket på hotell. Det kunde faktiskt inte ens Halmstad kommun vara framsynta nog att ta med i beräkningen.

Men argumentet kommunen behöver för att göra Halmstad mer attraktivt för stora konferenser och kongresser., yttrades så sent som 10 juni 2020. Då hade man en viss koll på läget.

Mitt främsta argument är helt enkelt att kommunen förstör en alldeles utmärkt park med en fruktansvärt ful byggnad av skälet att man, åter en gång, ska sätta Halmstad på kartan.

Dessutom bekymrar det mig att argumenten mot en folkomröstning är så korkade.
Det har ju varit liv och kiv innan i Halmstad. Som när motorvägar och annat skulle byggas och valet stod mellan dessa och biltrafik genom staden.
Det har senare visat sig att politikerna fattat rätt beslut och genomfartstrafiken minskat betydligt. Men att politikerna valde rätt historiskt innebär inte per definition att de väljer rätt nu.

Ett så kallat demokratiargument faller på sin egen orimlighet. Att man väljer politiker vart fjärde år innebär inte att medborgarna skall avhända sig allt ansvar. Politiker måste helt enkelt hållas i kort koppel och inte till övermåttan låtas sväva iväg.

Dessutom måste den avgörande frågan ställas.
Vilken nytta har de som bor i Halmstad av åbäket till byggnad som slås upp i Picassoparken? Meningen är ju tydligen att den ska locka folk från andra städer. Inte Halmstadborna.

Vad händer om konferens- och kongressmarknaden i små och medelstora städer inte återhämtar sig inom en överskådlig framtid? Det är fler än jag som funderar på om inte storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö kommer klara sig bättre på den fronten.

Men mer än något annat blir jag sur på folk som klagar över det faktum att folk vill ha ett ord med i laget.
Att människor inte vill vara vuxna nog och bestämma själva över hur städerna ska utformas. Och att en folkomröstning bara är rådgivande.

En viktig uppgift för oss som är frihetliga är att utveckla hur vi ser på införandet av en mer effektiv direktdemokrati.
Jag tror att en av våra valvinnande fråga blir att flytta makten från beslutspilska politiker till folket.

Det är ytterligare en fråga att driva för mig i riksdagen efter valet 2022!