Vaccinera!

Vaccinera! 1

Jag sitter på väg till jobbet när jag trillar över årets scoop. Aftonbladet meddelar att det förevarande dödsmördarviruset utvecklats till att ha en egen vilja!

Det är självklart nobelprisklass på en sådan upptäckt.
Formuleringen viruset vill alltid hitta en väg antyder nämligen att det skulle ha en intelligens och förmågan att finna på egna strategier.

Med virus är det dock som med socialister. Det finns många varianter av dem. Men ingen av varianterna fungerar ensamma, i större grupper blir de däremot livsfarliga. Intelligensen lyser med sin frånvaro hos både virus och socialister, de förökar och berikar sig på andras bekostnad.

När det gäller förmågan till att utveckla sina förmågor är det evolutionen som styr virusen, den för tillfället bäst lämpade varianten får den största spridningen. Virus vill inte hitta några vägar alls, de bara är och då och då muterar de. De flesta av dessa mutationerna blir kapitala misslyckanden. En försvinnande liten del sprids lättare än andra varianter och blir således förhärskande.

Vad som styr socialisters utveckling är mer oklar. Mest av allt verkar de vilja ha en massa makt. I Sverige ger de sig i lag med extrema mikropartier, skjuter kärnkraften i sank och verkar mest av allt förnärmade när importerat valboskap inte sköter sig genom att sluta skjuta.

Var för sig skulle inte något av riksdagens alla socialistiska partier, vilket är lika med alla som bekläder platserna därstädes, utgöra någon fara. Problemet är att de i sin strävan att få igenom politiken lierar sig med varandra och muterar till något som innebär livsfara för hela landet.

Men åter till dödsmördarviruset. Det har alltså ingen egen vilja, vilket förtjänas att påpekas. För Sverige, som fortfarande är ett rikt industriland, kan vi konstatera att det är svårt att bli smittat av det. Uppenbarligen är det också extremt ovanligt att dö av viruset.
Sakernas tillstånd blir annorlunda om man tillhör en så kallad riskgrupp. Det vill säga är gammal och är föremål för så kallad äldreomsorg, har bakomliggande sjukdomar eller bor i ghetton som kallas utanförskapsområden.

Med Sverige är det också så att vi har en dåligt förberedd sjukvård. Vilket politikerna blev varse när intensivvårdsavdelningarna toppbelastades. Man insåg att det kanske fanns andra saker än HBTQ-certifiering, genus och flotta vårdflöden som behövde prioriteras.

Nu försöker man desperat mörka detta faktum genom att yra om boost-doser av vacciner, virus med egen vilja och begränsad rörlighet för befolkningen.

Lärarnas Riksförbund har gett sig in i debatten och kräver vaccinering av barnen inför höstterminen. Trots att barnen helt uppenbarligen inte blir särskilt sjuka. Men självklart tänker lärarna säkert på barnens bästa, dock utan att betänka vad det bästa är för barnen. Nämligen att hantera viruset med sina egna immunförsvar.

Det största hotet mot mänskligheten är givetvis inte dödsmördarviruset. Det är socialisterna som alltid bekymrar sig så över kollektivets bästa att de är redo att trampa på våra individuella friheter.
Det är socialisterna som är den riktiga sjukdomen.
Hösten 2022 har vi chansen att ge de flesta chansen att söka jobb och vaccinera oss mot framtida dumheter.