Vaccinationsångest

Vaccinationsångest 1

Nu ska vaccinet mot det förevarande dödsmördarviruset rullas ut till ungdomar i åldersklassen 16-17 år.
För svenska regioner uppstår då det konstruerade problemet om kravallknotten ska behöva föräldrarnas godkännande för att bli vederbörligen besprutade eller inte.

Min egen region, Halland, gör en så kallad ”total swede” i ärendet och lägger upp projektet enligt följande: Ungdomen skall ha ett skriftligt godkännande från vårdnadshavaren med sig för att få sprutan. Om så ej är fallet ska man bedöma mognadsgraden hos personen i fråga för att kunna bedöma huruvida personen ska få vaccinet ändå.

Med andra en så kallad ”total swede”. För det allmännas bästa ska man kunna göra bedömningen att individen nog är tillräckligt mogen.
Det är ju ändå ett virus som hotar hela mänsklighetens framtid vi har att göra med. Åtminstone, om vi begränsar oss till svenska förhållanden, den mänsklighet som har bakomliggande riskfaktorer, bor i ghettoliknande områden eller har oturen att vara utsatt för kommunernas äldreomsorg.

Jag är inte ensam om att förutspå att de flesta av åldersklassen 16-17 år i Halland kommer bedömas som mogna nog att få sprutorna.
Som ett brev på posten kan man konstatera att Hannes Sjöberg, ledartyckare på Hallandsposten, har en diametralt motsatt åsikt.

Han är vad man i dagligt tal kallar för oberoende liberal. Med andra ord definierar han gärna i absoluta termer vad som kan anses rätt respektive fel.
En sak som definitivt är fel, enligt honom, är att föräldrar alls ska ha något att säga till om när det gäller sina barn. Barnen får ju bestämma så mycket annat, tycker Hannes, och tar bland annat upp detta med p-piller.

Förutom att jag personligen tycker att p-piller ska förskrivas med stor försiktighet till ungdomar, man kan ju lära pojkarna att köpa kådisar istället, så ligger det givetvis en djupare agenda bakom Hannes åsikter i frågan.

Påstått oberoende liberaler ser i sitt framtidsprojekt ingen nytta av familjer där föräldrarna har något att säga till om. Om så är fallet, att föräldrar tillåts bestämma över sina barn och ungdomars göranden och låtande, riskerar telningarna att växa upp utan att slaviskt följa vad det allmänna anser vara det bästa.
De riskerar helt enkelt att bli fria och självständiga vuxna som inte viker sig för statsmaktens alla påbud.
Så kan vi inte ha det, tycker Hannes och många med honom. Alltså låter vi inte föräldrarna exercera något omdöme här inte!

Som en bonuseffekt, eftersom det inte kan uteslutas att jagsvaga individer läser och tror på det Hannes Sjöberg skriver, trycker hans text till föräldrarna lite extra och sår mer tvivel i deras sinnen om föräldrarollen. Ungdomarna kan ytterligare fållas in i den, nästan allenarådande, uppfattningen att politiker byråkrater nog vet bäst ändå.
Uppdraget att skapa den framtida Homo Syltryggis har tagit ännu ett steg framåt.

Självständigt tänkande individer har nämligen ingen direkt framtid att tala om i det påstått oberoende liberalas värld av underkastelse och kontroll. Bäst att böja i tid det som krokigt skall bli!

Hannes, som inte är buskablyg för att ge uttryck för sina intellektuella tillkortakommanden, uttrycker sig rättframt på följande sätt:
Man kan inte bestämma vem ens föräldrar är, och halländska ungdomar vars trångsynta föräldrar vägrar skriva på lappen ska inte behöva leva under en arvsynd.

Det avslöjar  hans syn på sin egen påstått fläckfria moral. Man kan i sitt stilla sinne undra om han inte fick en liten godhetsorgasm när stycket formulerades.
En sak är helt säker, att någon annan kan veta vad som är bäst för sina barn är i Hannes Sjöbergs värld helt uteslutet.

Jag tycker att vi går en synnerligen mörk, kall och dyster framtid när sådana människor ges tillfälle att sprida sina åsikter på ledarplats. Vad som är bäst för omyndiga ungdomar är nämligen upp till vårdnadshavaren att besluta.
Påstått oberoende liberaler ska bara hålla gröthålet stängt!