Vaccin och Abort

Vaccin och Abort 1

Det är givetvis ett rent sammanträffande att vaccin- och abortdebatt kommer till sin spets just nu. Det goda med saken är att de berör samma sak, nämligen vem som har rätt att bestämma över våra kroppar.

Den mänskliga kroppen och vem som har, eller inte har, rätt till den är sannerligen ett slagfält där vänstern och högern har tillfälle att utkämpa bittra strider.
En bekant till mig blev utskälld och kallad barnslig för att han av principiella skäl har invändningar mot att vaccinera sig mot det förevarande dödsmördarviruset. Själv brukar jag med jämna mellanrum få på tafsen för mina åsikter om abort, mina åsikter i den frågan är knappast politiskt korrekta när man befinner sig på den kulturkonservativa yttersta högerkanten.

Under den pågående pandemin(?) kan vi notera att vänstern firat stora triumfer när det gäller att implementera olika metoder för att försöka stoppa spridningen av farsoten.

Som vanligt när det gäller vänsterister har man föredragit kollektiva lösningar som inneburit att de flesta har fått det ungefär lika dåligt. Exempelvis har man inte isolerat riskgrupper, man har isolerat städer och hela länder. Nödgodkända vacciner har pådyvlats folk en masse istället för att lugnt och metodiskt arbeta med andra åtgärder. Sjukvården i exempelvis Sverige har ansträngts till det yttersta på grund av att den inte varit dimensionerad till det den primärt avsedd att användas för, nämligen sjukvård.

Till västerns oförställda glädje har man dessutom, efter att piskat folk framför sig under 1,5 år, lyckats sälja in tanken på att vaccinpass är lösningen på alla problem. Bara vi får det på plats ska allt kunna rulla på som vanligt igen!
I alla fall för dem som är redo att med jämna mellanrum låta sig besprutas med de vacciner som behövs för att bli godkända medborgare.

Vad vänsterister sällan funderar över är vad detta kan leda till i förlängningen. Hur länge vill exempelvis statsmakterna behålla olika restriktioner som vaccinpass? Vem ska få tillgång till informationen om vaccineringar? Vad leder detta till om 5, 10 eller 20 år?

När det gäller abort är det uppenbarligen också ett problem med gränsdragningar mellan individens rätt till sin egen kropp och kollektivets önskemål. Fast här är det högerkollektivet som anser sig ha rätt att införa förbud.
I Texas, USA, har man nu genomfört en så hård lagstiftning på området att den i praktiken innebär förbud mot aborter. Vi kan för tillfället bortse från det faktum att ”president” Joe Biden instruerat sina lagvrängare att undersöka hur man ska kunna torpedera beslutet.

Det väckelsekristna USA jublar över beslutet eftersom man anser att livet per definition är okränkbart. Deras övertygelse om detta är så pass stark att de precis som tokvänstern bortser från det faktum att de befinner sig i ett större sammanhang som inte alltid är svart eller vitt, för eller mot.
Precis som tokvänstern anser att alla ska vaccinera sig och buga och bocka för vaccinationspass. Aldrig mötas de två, så att säga.

När det gäller vaccinering är frågan mycket enkel. Den som är myndig måste få bestämma helt själv och kan inte på några villkors vis tvingas att medicinera sig mot sin vilja. Det enda tänkbara undantaget, som egentligen inte är ett undantag eftersom det förutsätter att personen är rättskapabel, är när man skrivit under ett kontrakt som uttryckligen stipulerar att man måste vaccinera sig om vissa förutsättningar ligger för handen.

När det gäller abort är frågan om möjligt ännu enklare, om än mycket mer moraliskt infekterad, det är till slut upp till den kvinna som bär på fostret att bestämma i samråd med läkare. Vem som helst inser att en konsekvens av det resonemanget är att det finns rötägg som kommer använda abort som preventivmetod, vilket givetvis är förkastligt på alla sätt och vis. Men om den grundläggande principen skall vara att vi värnar den individuella friheten, framför kollektivets önskemål att lägga sig i våra liv, måste vi också vara beredda på att vissa kommer missförstå innebörden av den, eller rentav missbruka den.

Idealsituationen som jag ser det är att vi i minsta möjliga mån söker kollektiva lösningar på individuella problem. Att staten har en minimal påverkan på mitt och andras liv. I framtiden hoppas jag att det organiskt uppstår lokalsamhällen där vi kan omge oss med våra likar och att statens enda uppgift blir att värna vår frihet!