Utskottsfördelningen

Utskottsfördelningen 1

Utskottsfördelningen i riskdagen går Sverigedemokraternas väg.

Anledningen till detta är att Uffe sitter i en högst prekär sits. Han lider av vanföreställning att just han företräder ett statsbärande parti när han och M blott och bart är folkets tredjehandsval.

Samtidigt tycker alla andra, inklusive Uffe själv men inte Jimmie och hans väljare, att SD ännu inte är nog regeringsfähiga. Enligt så kallade förståsigpåare är då det parlamentariska läget komplicerat. I klartext betyder det att folket missbrukat sina demokratiska rättigheter och röstat fel, men ingen vågar uttrycka det i klartext.

Samtidigt har Uffe regeringsbildningen, eller snarare försöken till regeringsbildning, anno 2018 i färskt minne. Det debaclet vill han helst undslippa. Det gör sig nämligen dåligt i hans kommande memoarer att ha schabblat bort två försök.
Lyckas han denna gången kan han ödmjukt skriva att han lärde sig av misstagen från den första, vilket låter bra när historia skall skrivas någon gång i framtiden.

Sammanfattningsvis betyder det att Uffe är nödd och tvungen att kasta lite köttbitar åt SD för att de ska sitta lugnt i båten. Därför får sverigedemokraterna posten som ordförande i arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet, justitieutskottet samt utrikesutskottet.
Dessutom vice ordförande i civilutskottet, trafikutskottet, försvarsutskottet samt skatteutskottet.

Sannolikt kommer sverigedemokraternas gravt socialistiska böjelser bäst till sin rätt i utskotten för arbetsmarknad och näring. Längtan efter hårdare tag mot klankriminalitet, där partiet verkligen kan göra en vettig skillnad, får man i justitieutskottet.
Roligast för oss som käkar popcorn på läktaren blir att skåda arbetet med Sveriges utrikespolitik. Vi anar redan nu att det kommer ske en kursändring bort från den feministiska varianten av densamma.

Att ha sverigedemokrater som vice befälhavare i skatteutskottet är självklart ingen höjdare för oss som tror på individens frihet att själv bestämma över sina pengar. Något skattesänkarparti är inte SD, däremot kan man ju hoppas att det staten tjuvar från oss medborgare allokeras på bättre saker och ställen än vad som är fallet nu.
Vad gäller försvarsutskottet är SD ungefär lika bra eller dåliga som alla andra Nato-kramare i riskdagen. Med visshet är det inte sina egna ungar de ska skicka ut på ärans fält under amerikanskt befäl att rädda världen.¹

Trafikutskottet är givetvis en självklarhet för SD att domdera i precis som civilutskottet. I det förra skaffar partiet sig ett bra grepp om landets kritiska infrastruktur och transportnäring, skönt efter att den yttersta vänstern, V, MP och C dominerat den verksamheten tidigare.
I det senare handläggs bland annat bostadsfrågor. Perfekt för SD:s hjärtefråga som är bidragsmigrationen. Nu kommer deras förmåga att rumstera om där prövas till sitt yttersta.

Rent teoretiskt är det så, om jag nu begripit saken rätt, att riskdagen är rikets högst beslutande församling. ”Regeringen” utgör så att säga en administrativ enhet riskdagen använder för att kanalisera folkets vilja.²
Om så nu är fallet bör alltså SD kunna påverka den förda politiken ganska bra under den kommande mandatperioden. Vi kommer med andra ord få se minst lika mycket socialism och elände som vi varit vana vid tidigare. Givetvis undantaget genus och annat trams, SD är och förblir nämligen ett slags 40-talssossar i själ och hjärta.

Notabelt är att kulturutskottet hamnar utanför deras omedelbara kontroll. Vänsterns våta drömmar om en väpnad konflikt utanför (S)R och (S)(V)T kommer alltså inte slå in än på ett tag. En annan får väl hoppas att SD inte glömmer bort frågan i villervallan.
Den mest intressanta frågan av dem alla är om SD så att säga vuxit till sig och kommer axla en ansvarsfull roll eller köra mer rättshaveristiskt.
Jag tror tyvärr mer på den förra snarare än den senare. Man har nu en mandatperiod, eller kanske mindre om regeringskris uppstår, på att visa vara mogna ansvaret för att sköta landet. Sålunda, rättning i ledet!

Jag säger, gud bevara oss! Något större mått av frihet kommer vi inte att få uppleva nu heller…

  1. Jag är medveten om att vissa invänder mot en sådan formulering. Faktum kvarstår dock, USA är storpotäten i den organisationen och Sverige kommer sannolikt vara lika undergiven där som i EU.
  2. Jag är medveten om att vissa invänder mot en sådan formulering. Notera att resonemanget är teoretiskt och inte utgår från hur verkligheten ser ut. Att ”regeringen” ser sig som Olympens gudar speglar att deras markkontakt är lika bra som en heliumballong.