Utförlig Kommentar

Utförlig Kommentar 1

Jag har ombetts att ge en utförlig kommentar av sjuåriga Saras sorgliga död.

Sara var barn till vad som kallas flyktingar och utvisades tillsammans med sin familj från Sverige. Kort därefter avled hon när hennes familj med hjälp av smugglare skulle ta sig över Engelska kanalen från Frankrike till Storbritannien.

I Svensk debatt kommenteras saken nästan genomgående med att Sara skulle levt idag om inte familjen utvisats från Sverige. Det resonemanget är givetvis helt uppåt väggarna fel, Sara skulle levt idag om hennes föräldrar/vårdnadshavare avstått från resan mellan Frankrike och Storbritannien, alternativt valt att resa med reguljära färdmedel.

Saken blir givetvis än värre när man betänker att Saras far och mor flyttat runt mellan olika länder i Europa under 14 år. Man måste kraftigt ifrågasätta deras omdöme, att pappan säger sig vara hotad av olika miliser hjälper inte. Vi har regler att förhålla oss till och kan inte rucka på dem bara för att människor påstår olika saker. Sålunda, ansvariga för sjuåriga Saras död är hennes föräldrar som brustit i sitt ansvar.

För en uppretad vänster som sannolikt får blodstörtning av att läsa detta finns det dock en tröst. Finge jag bestämma skulle statens ansvar i dylika frågor inskränka sig till att bevaka våra gränser. Det skulle vara upp till varje medborgare själv att i den mån man önskar sponsra behövande och ta solidariskt straffrättsligt ansvar för deras skötsamhet i Sverige.
Om det hade varit tingens ordning skulle inte staten behövt utvisa Sara och hennes familj och de som vill slippa betungande skatter skulle sluppit stå för deras uppehälle i Sverige.

Jag vet att min lösning retar upp människor som inte vill ha en endaste migrant i Sverige. Man måste dock betänka att jag som politiker på aggressivast möjliga sätt vill lämna människor ifred att sköta sitt. Vad folk lägger sina pengar och tid på har jag inget med att göra, åtminstone inte så länge det inte skadar någon annan.
De ”flyktingar”, en rättare benämning i många fall är bidragsmigranter, som inte kan ordna sitt uppehälle eller missköter sig har givetvis ingenting här att göra.

Livet blir mycket enklare för alla om vi befriar politiker och byråkrater från uppgiften att styra och ställa. För Sara skulle livet fortfarande pågå om inte hennes föräldrar var så omdömeslösa!