Utbildning

Utbildning 1

Aftonbladets ledarredaktion verkar vara nöjda med att Centerpartiet rör sig åt vänster i skolpolitiken.

Det kan man klart förstå. För det första är givetvis Aftonbladet mot allt som innebär valfrihet, för det andra är friskolor, generellt sett, en katastrof för landet. Men det tredje och viktigaste är att Cekten måste strykas lite medhårs inför 2022 års val.

Socialdemokratin har ju ett digert arbete med att försöka behålla makten efter att att under två mandatperioder regerat tillsammans med MiljöPhascisterna och nästan, men bara nästan, lyckats köra Sverige i botten.

Det är antagligen fler än jag som tycker att det verkar som om man kokar ihop någonting nytt till den kommande partikongressen inom såsseriet.
Varför skulle man annars byta ut partiledaren och i media skicka fram Mållgan att stammande (försöka) förklara varför det som fordom var rasism nu är politiskt korrekt?

Och mycket kan man skylla Cekten för. Men de är tokiga på ett annat sätt än MiljöPhascisterna. Som förövrigt bara med nöd och näppe, kanske inte ens det, kommer klara sig kvar i riksdagen.
Det är också en fullt rimlig analys av socialdemokraterna att Cekten är bättre att luta sig mot än MiljöPhascisterna om det blir ett oherrans liv om äganderätten i skogen och om strandskyddet.

Anledningen till detta är att det finns betydligt fler skogsägare och människor som gärna vill bo med risk för översvämningar, som röstar på Cekten, är det finns soja-lattesörplande lätt-ekofascitster som röstar på MiljöPhascisterna.

Vad gäller utbildningsfrågan är det så att Sverige per omgående borde sluta med statliga läroplaner, skolpengar och annat tjafs.
Att Aftonbladet och andra vänsterister anmäler en annan åsikt i den frågan beror givetvis på att de anser att den som lyder är lycklig. Därför ska alla barn ha det ungefär lika eländigt och jobbigt. Idealet är att de får en obefläckad värdegrund men utan att kunna tänka självständiga tankar.

Att jag sedan håller med om att stora friskolekoncerner borde utraderas från Sveriges yta är en annan sak.
Jag vill det för att föräldrarna ska ha rätt att bestämma helt själv. Vänsteristerna för att föräldrarna absolut inte ska få bestämma något alls själv.

Vem som helst kan räkna ut att friskolor som är beroende av nöjda kunder måste dela ut betyg utan förankring i verkligheten.
Lösningen på ett sådant problem är givetvis enkelt. Man kan ha antagningsprov till högre utbildning, det lär ganska omedelbart visa sig vilka skolor de som inte håller måttet kommer ifrån. Alternativt får alla som vill komma in på högre utbildning och därefter slås ut efterhand när de inte klarar tentor och andra examinationer.

Självklart kommer ingetdera av systemen att införas i Sverige eftersom man anser att de är för elitistiska. Det anses bättre att rycka och dra i grundutbildningarna utan att någon reell förbättring sker.

I Sverige anses nämligen inte föräldrarna vara intellektuellt eller känslomässigt förmögna att begripa sina barns bästa. Istället ska det ombesörjas via skattsedeln och staten. Staten har nämligen helt eminenta byråkrater som vet hur en slipsten ska dras.
Det har i alla fall de likaledes välbegåvade politikerna lyckats lura i de som röstar fram dem!

Helst av allt skulle man givetvis, för att förenkla processen med att indoktrinera barnen till goda medborgare, ta dem från föräldrarna redan på BB. Men lite anknytning får man dock innan de lämnas bort till dagis för att föräldrarna ska kunna jobba ihop till amorteringar och mat på bordet.

Därefter flyter det på ganska jämt tills ungarna lämnar boet och ska stå på egna ben. Istället borde vi anse att föräldrarna skulle kunna bestämma helt själv och undervisa i hemmet. Alternativt att man slog sig ihop ett gäng och löste frågan.
Det skulle till och med vara så att en del föräldrar av egen fri vilja betalade en slant för en sockenskola eller till kommunen.

Så långt vill dock varken Cekten,såsseriet eller Aftonbladets ledarredaktion sträcka sig. Då skulle alla dessa nämligen helt förlora kontrollen över sin dyrbaraste tillgång. En i kollektivet totalt underkastad individ.

Det begriper nämligen vem som helst vad som händer när staten inte har kontroll över individen. Staten förlorar då kontrollen över människans önskningar och drömmar.
Så kan vi givetvis inte ha det!