Ut Ur EU Fortast Möjligt!

Ut Ur EU Fortast Möjligt! 1

Vi ska givetvis ut ur EU fortast möjligt.

Att två länder, Ukraina och Moldavien, har fått klartecken till medlemskapsförhandlingar är definitivt inget skäl att stanna kvar.
Frågan om ett land ska kunna stoppa det övriga länder önskar genom veto, eller om EU ska delas upp i länder som önskar tätare samarbete utan vetorätt och länder som föredrar vetorätten är ointressant. Den lösningen skapar bara mer politiska problem och lösningen för Sveriges del är att vi lämnar unionen.

Talet om att EU:s budget ska fördubblas för att klara stödet till Ukrainas jordbruk behöver inte diskuteras om vi lämnar kontinentaleuropa åt sitt öde. Andra finansieringlösningar av jordbruket blir också de ointressanta för svensk del om vi får bestämma själv.
Inte heller behöver vi oroa oss för ytterligare en nivå i administrationen av vårt militära försvar om vi sorterar bort EU ur ekvationen, annars är drömmen för Sveriges globalister att Bryssel ska vara vara med och lägga sin näsa i blöt där också.

Självklart är det så att EU på intet sätt är ett frihetsprojekt. Om så vore fallet skulle nämligen den politiska överbyggnaden kastas över bord per omgående. Istället för att tillskapa regler, förbud och allehanda utjämningssystem hade höga vederbörande satt sig ner och försökt förenkla.
Problemet är bara att det ligger inte i politikens natur att göra just det. Istället är man maniskt upptagen med tanken på skapa system som till varje pris, i alla fall teoretiskt, ska utjämna påstådda eller faktiskt förekommande skillnader.

Frågan alla måste ställa sig är om vi verkligen får det bättre eller får vi i bästa fall ytterligare en nivå av trams att hantera?
Min slutsats är självklar. EU är ytterligare en nivå av trams som lägger krokben för en organisk utveckling av mellanmänskliga interaktioner på alla nivåer. Vad EU åstadkommer är dyrare kostnader, fler förbud och en massiv likrikting av en befolkning som redan är väl bevandrad i inlärd hjälplöshet.

Man kan konstatera att Sverige är nettogivare till EU. Folk som är globalistiskt lagda påpekar att medlemskapet sannolikt ger en ekonomisk vinst som räknats ut på oklara grunder.
Egentligen är båda synsätten ett sätt att slippa undan själva kärnfrågan; innebär EU-medlemskapet att vi som medborgare och land blir mer självständiga?
Just den saken är mycket enkel att begripa. Vi blir inte ett dyft friare eftersom Sverige är en småfis i europasammanhang, vi gör varken från eller till. I själva verket, med den svenska benägenheten att överimplementera snart sagt varje påbud från kontinenten, så blir vi ofriare för varje år som går.

Den svenska medborgaren är hårt trängd av kommunala småpåvar, regionala sjukvårdsmisslyckanden och riskpolitiker i Stockholm som misslyckas i snart varje fråga som rör befolkningens väl och ve.
Vi tyngs av aktivistmyndigheter som är övertygade om att vi inte vet vårt eget bästa och skattefinansierad statlig propaganda i medierna. Att därtill hantera ytterligare en nivå av dravel från Europa är helt enkelt övermäktigt eftersom det gamla talesättet att skit rinner nedåt stämmer bra även på 2000-talet.

Det duger inte att dutta lite här och där, systemet måste göras om och vi attackera det på alla fronter. Sverige måste ofördröjligen göra sig kvitt oket från EU, en bra början är att rösta in bittra systemmotståndare i sommarens val till EU-parlamentet. Blir vi tillräckligt många kan eländet börja ruckas inifrån.

Allt tal om att göra EU mera lagom och demokratiskt är att betrakta som dimridåer. Vem klarar av en sådan sak när EU är riggat för att utvecklas och fördjupas för att överleva?
Det är bland annat därför som Ukraina och Moldavien ska förhandla om medlemskap, höga vederbörande behöver ännu fler att bestämma över och fler länder att fördela pengar till. Vad Sverige behöver göra är att amputera den parasitiska organism som EU kommit att bli, annars är vi snart totalt uppätna av den.

Vi ska helt enkelt ut ur EU fortast möjligt!