Upplysningsvis

Upplysningsvis 1

Vi vill upplysningsvis meddela att Sverige är ett självständigt land.

Det faktum att vi gått från, för att låna terminologin från andra våldsamma gängbildningar, hangarounds till probationary inom Nato-klubben ändrar officiellt inte detta faktum.
Men även om vi förutsätter att ”svenskarna” som förhandlade med Erdogan begrep vad turkarna sa och menade ska vi kanske vara försiktiga att dra alltför långtgående slutsatser.

Inte heller att vi är beroende av importerad el från en alltmer koleldad kontinent påstås göra oss sårbara. Vi antar att detta faktum också gäller i framtiden absolut noll och ingen gas importeras från ett alltmer isolerat Ryssland.

Dessutom har Vattenfall funderingar på att testa små modulära kärnkraftsreaktorer redan 2030 om allt går väl. Då torde vi kanske vara självförsörjande på kärnenergi redan år 2060 om det fungerar med alla utvärderingar och tjafs som ska till.

EU ska vi inte bara tala om. Där är det Sverige som står för värdegrunden och implementeringen av alla möjliga och omöjliga direktiv.
Vi ser för övrigt hur det gått med England som dragit sig ur den organisationen. Eller så gör vi det inte eftersom landet fortfarande ligger där det ligger och knallar på ganska bra.

Sedan tillkommer en rad andra organisationer och internationella samarbeten som inte alls påverkar vår förmåga att manövrera som ett självständigt land.
Man kan kort och gott sammanfatta det på följande vis: Cirkulera, här finns ingenting att se!

Det finns väl bara en sak att uppskatta i den röra som uppstått. Nämligen att vår egen politiska kurd i riksdagen blivit topp tunnor rasande och hotar med misstroendevotum mot Sveriges ”utrikesminister”.
Det är givetvis ett obligatorium eftersom avtalet med Turkiet kanske inte föll helt väl ut mot en del av den politiske kurdens landshen. Det verkar dessutom som Turkiet vill markera hårt och försöka implementera vad man sagt sig komma överens om.

Självklart är det ingen som tror att ”utrikesministern” riskerar att åka dit. En majoritet av riksdagshennen är notoriska Nato-kramare och nöjda med hur landet ligger. Dessutom är det sommar och sol, eller klimatförändringar som det heter nu för tiden, och riksdagshennen måste hinna med att både ta igen sig och jaga röster inför höstens val. ”Utrikesministern” sitter sålunda säkert åtminstone fram till valet.

Men för den politiska kurden är det av nöden tvunget att larma och göra sig till. Annars kan hon nog inte räkna med att i framtiden kunna röra sig fritt någonstans. Det är med andra ord av ren självbevarelsedrift hon stör den stilla sommarlunken.

Man kan givetvis föra en rent teoretisk diskussion om när ett land inte är självständigt längre. Men längre än till intressanta resonemang lär vi inte komma.
Saken är nämligen den att våra nuvarande riksdagspartier i själ och hjärta inte önskar att vi ska stå på egna ben.

Vad de egentligen är helt oeniga om i vilken form vi ska underordna oss världssamfundet.
Är det genom att vara en moralisk stormakt som tar emot alla möjliga och omöjliga påstått nödlidande, med påföljden att vi helt utplånar oss själva?
Eller som ett resultat av att vi blir en knappt ohörbar röst i alla möjliga och omöjliga organisationer och samarbetsorgan?
Eller både och?

Här utmärker sig Klassiskt Liberala Partiet på ett mycket radikalt sätt genom att agera motvalls kärring.
För oss är det ingen naturlag att allt blir bättre genom att Sverige avhänder sig beslutanderätt över våra angelägenheter.
Vi går till och med så lång att vi konstaterar att medborgarna ska betraktas som vuxna och beslutskapabla individer. Vi menar att exempelvis att myndigheter, och de som bestämmer över myndigheterna, helt enkelt inte begriper bättre än du och jag.

För vissa låter det lika vackert som änglamusik. Andra blir i närmsta skrämda av sådant tal och famlar efter en trygg och allmän värdegrund att stå på, samt givetvis en flock att viljelöst följa.
Upplysningsvis kan jag meddela att den sistnämnda sortens människor är de som fått oss hit där vi står idag. Med brallorna nere och en näsa så lång att vi snart snubblar på den.

Till er övriga säger jag följande: tänk nu nogsamt över hur vi ska ha det efter höstens val, själv rekommenderar jag givetvis KLP.