Trottoaren

Trottoaren 1

I Hallandsposten läser jag en mycket kort men kärnfull insändare med texten: ”Den här bilden tog jag på väg till jobbet lördag 13/5 morgon cirka 7:40 – ingen chans för gångare att kunna använda trottoaren …”

Det är givetvis bilden som är intressant¹, hela trottoaren är packad med så kallade el-sparkcyklar. Mycket riktigt finns det inte en chans för en laglydig medborgare att bruka trottoaren som hon betalat skatt för.
En intressant randnotering är att närheten till boendet för de som väljer att utbilda sig till officerare i Halmstad är slående. Jag låter det vara osagt, men kan det vara så att aspiranterna är de skyldiga?

Insändaren kan användas för att förklara en viktig Klassiskt liberala princip. Nämligen den att lika mycket som vi är motståndare till en stark stat som in i minsta detalj vill styra våra liv är vi motståndare till stora företag som sätter fälleben för vår frihet och möjligheter att leva fullt ut.

Vi är däremot vänner av ordning och reda men vill en kommun ha ett fullständigt kaos på sina gator och trottoarer genom att låta stora företag ställa till oreda får det givetvis göra det.
Jag har dock svårt att tänka mig att det skulle ske i i en klassiskt liberalt styrd kommun. Där skulle nämligen spelreglerna vara klara från dag ett. Med visshet skulle också de som röstat fram de styret förstå vikten av det egna ansvaret, i detta fallet att inte blockera trottoaren.

Man talar om globalism och det finns i princip två typer som kan pekas ut. Dels den statliga och överstatliga, enskilda länder och överstatliga organisationer som pekar med hela handen. Den kan de flesta se och förstå innebörden, positiv eller negativ, av.
Den andra, otroligt rika personer eller företag (ibland svåra att skilja åt) är svårare att begripa. I mitt exempel får den el-sparkcyklarna på trottoaren vara exempel på det senare.

Vad de representerar är helt enkelt en lösning som för den enskilda individen är utmärkt (en el-sparcykel), men när fler väljer lösningen (många el-sparkcyklar) går det på arslet.
Den som tillhandahåller lösningen kan, och det med viss rätt; hävda att de inte har något ansvar för att deras kunder väljer att göra fel. Kunderna kan hävda att de inte är skyldiga eftersom de bara nyttjat en cykel. Politikerna kan två sina händer med att det borde väl för helsike folk begripa själv att de inte går att bete sig som stolpskott.

Om vi börjar bakifrån, med politikerna, går det att konstatera följande. Varför utgår de ifrån att människor ska ha vett nog att begripa hur man ska bete sig i detta fallet. De har ju i allt övrigt lärts in att vara normlösa och följa minsta motståndets lag, åtminstone så länge de är inkluderande.
Dessutom visar mikromobiliteten på att kommunen ligger i framkant, den följer inte utvecklingen. Vår kommun leder den.

Människorna som nyttjar el-sparkcyklarna förstår givetvis inte på grund av det ovan sagda. Dessutom kan de väl inte automatiskt utgå från att trottoaren är vederbörligen genuscertifierad, eller hur?
Dessutom finns det ju inte klart och tydligt markerat var den ska ställas, alltså är det per automatik rätt att ställa den var som helst. Att andra människor ska kunna nyttja trottoaren är inte mitt problem!

Sist och slutligen det ansvarslösa företaget som bara erkänner, ibland knappt det, sina skyldigheter till aktieägare och investerare. Möjligen finns det också ett intresse av att uppmärksammas som en eller annan typ av affärsbragd, det får alla inblandade bra press av!
Företagen framhäver sig gärna som gruvlig hi-tech när de i själva verket är cykeluthyrare med en fräsig applikation att ladda ner i telefonen.
Om vi nu ska vara brutalt ärliga så är cykeluthyrare som har vett att begära att kunderna kommer tillbaka med cykeln otroligt mycket bättre!

Det är med andra ord ett nyliberalt jävla apkaos som uppstår där ingen tar ansvar för någonting. Precis som med globalismen.
Alla jagar mot en snön ny värld som inte kommer fungera.

Det är därför Klassiskt Liberala Partiet vill hålla stater, stora företag och annat löst folk kort. För att vi ska slippa problemet med igenproppade trottoarer på global nivå.
Vi vill helt enkelt att den enskilda människan ska kunna ta makten över sitt eget liv!

  1. Av upphovsrättsliga skäl visar jag den inte här, om ni vill går det bra att klicka på länken.