Trollen!

Trollen! 1

När man om trollen, står de i farstun.

Bättre kan man inte beskriva att jag igår talade om den svenska skattefinansierade och politikerstyrda sjukvården, en sjuk vård i mycket omedelbart behov av reformer, samma dag presenterar ”energi- och näringsministern” Ebba Busch (KD) ett förslag om parlamentarisk utredning rörande förstatligande av hela baletten.

Vi kan börja med att ställa den självklara frågan. Är inte Kristdemokraterna ett borgerligt parti och som sådant åtminstone något litet frihetligt, det vill säga motståndare till för mycket stat?
Svaret på den frågan är mycket enkel, självklart inte. Lika litet som någon av de andra partierna som ingår i, eller vars mandat är avgörande för, den nuvarande regeringen.

Det renderar förövrigt Ebba Busch respekt att hon så öppet och utan omsvep erkänner detta faktum inför en underdånig journalistkår. Hon menar att utfallet av den svenska sjukvården varierar för mycket över landet och verkar i djupet av sitt hjärta tro på att ytterligare ett lager av byråkrati kommer råda bot på detta förhållande.
Socialism i sin prydno, med andra ord!

En formulering i DN:s nätupplaga 2023-06-01 är särskilt talande: ”– Alldeles för många har kommit i kläm i den sjukvårdsorganisation som Sverige dras med. Lärdomarna från coronapandemin talar starkt för en ökad statlig styrning, säger Ebba Busch.”

För den som är intresserad av statistik av den sjukdomen finns det ett otal källor att ösa ur. En sak som framgår tydligt är att hög ålder och corona inte är en bra kombination.
Av andelen avlidna män i covid-19 i Sverige är per den 5 maj 2023 86,2 procent över 70 år gamla. När det gäller kvinnorna är samma siffra 92,6 procent.¹
Att den absoluta majoriteten avlidit på sjukhus får hållas för normalt, men bestickande i sammanhanget är att en icke föraktlig del återfinns på ”särskilt boende”, alltså under kommunernas försorg.
Det är kanske kommunerna som ska förstatligas istället?²

För att beskriva problemet med sjukvården i våra regioner brukar jag ta Region Halland som ett lysande exempel. Utan att överdriva går det att beskriva deras uppdrag som spretigt.
Man har bland annat i samarbete med andra sjukvårdshuvudmän initierat en utbildning i platsletning, eller ”location scouting” som det heter på fackspråk. Behovet finns inom filmindustrin och täcks alltså åtminstone delvis upp av halländska skattebetalare.

En klassiker i halländska sammanhang är och förblir en regionsponsrad teateruppsättning om japansk rep-bondage. Det är visserligen inte helt klart varför Region Halland framhåller fördelarna med just japansk rep-bondage, kanske ingår det i principen om bröd och skådespel till folket?
Vi ingår vidare i ett samarbete som kallas Greater Copenhagen och rör näringslivssamverkan. Kanske för att våra företagare härstädes är totalt handlingsförlamade och noll och inga andra samarbetsformer inom näringslivet finns? Givetvis håller sig regionen med folk som har ett övergripande ansvar för cykelbanor, regionen äger skog och har ett trafikbolag som köper in biodiesel som inte fungerar när temperaturen sjunker ner till minus 16 grader.

Ja, ni begriper säkert var jag vill komma. Regionerna sysslar med sjukvård och tusen och en andra saker förutom sjukvård! Ett argument som brukar betraktas som irrelevant eftersom höga vederbörande med mild ton presenterar ett dokument som minsann bevisar att den största delen av regionens budget faktiskt går till sjukvård!
Att den största delen av stålarna satsas på sjukvård är givetvis ett mycket dåligt bevis på att regionerna gör ett bra jobb eller är relevanta alls. Uppenbarligen, corona-pandemier eller inte, så fungerar sjukvården inte alls bra. Annars skulle det bevisligen inte vara ett sådant liv och kiv om eländet!

En märklig omständighet som ingen verkar ha tänkt på i sammanhanget är att kunskapen om problemen är allmänt kända eftersom vi i Sverige är mästare på att samla in relevant statistik. I så måtto är sjukvården redan statlig att både IVO och Socialstyrelsen har en fullständig koll på läget.
Dessutom är inte heller SKR helt tappade bakom en vagn. Majoriteten av de som sitter och bestämmer i regionerna, de som har den yttersta politiska makten, representerar riskdagspartier. Också där kan vi med fog påstå att sjukvården i ganska stor utsträckning redan är förstatligad.

Två frågor uppstår då helt naturligt. Varför är man ändå handlingsförlamade och hur avhjälps problemen genom att tillskapa ytterligare ett lager av byråkrati?
Vad hoppas man uppnå med ett helt eller delvis förstatligande av sjukvården?

  1. Dödsfallsstatistik covid-19, Sverige.
  2. Säg nu inte det högt, Ebba och hennes kompisar kan ta det på allvar!