Tro det eller ej

Tro det eller ej 1

Tro det eller ej, en viss nyhetstorka råder.

Allt blir nämligen förr eller senare en del av normaltillståndet oavsett om det gäller skjutningar och bombningar i Sverige, krig (eller om det är specialoperationer) i Ukraina och höga marktemperaturer i medelhavsområdet. Transporten av bidragsmigranter över Medelhavet börjar också den nå prepandemiska nivåer, endast då och då förliser någon gisten skorv. Det ska till ett nästan kosmiskt sammanträffande för att just sådant sker samtidigt som äventyrliga och något omdömeslösa miljardärer går under i hafsigt hoprafsade ubåtar i atlantiska havet.

Nyhetsredaktionerna är dessutom svårt underbemannade i sommartider. Även den tredje statsmakten måste kunna utnyttja sin rätt till lagstadgad semester. Skam vore annars, hur skulle den annars orka med att skriva oss på näsan med sina förnumstigheter under resten av året?!
Goda råd är alltså dyra, vad göra när de dumdryga skatteslavarna rödbrända, dästa och belåtna så smått börjar återgå till sina anställningar efter sina semestrar?

Det gäller givetvis att lägga sig på en lagom retsam nivå. Inte för häftigt eftersom viss hänsyn måste tagas till att populasen ligger på en i grunden hög stressnivå. Det kan vara så att deras semester åtminstone delvis förstörts av det tidigare nämnda medelhavsområdets märkligt självantändande skogar, muslimer mullrar i vassen och är som vanligt kränkta och ledsna i ögat, dessutom har väl han Jomshof uttalat ett och annat som anses beklämmande.
Svaret är givetvis att man rapporterar om verkställande direktörers löner!

Arbetet kan lätt hanteras från redaktionens väl luftkonditionerade lokaler med hjälp av telefon och en stabil uppkoppling mot internätet. Källmaterialet står i princip vi skattebetalare för eftersom Skattemyndigheten, som är helt och hållet skattefinansierad, samlar in uppgifterna.
Vidare har staten ålagt privata företag att öppet redovisa alla andra nödvändiga uppgifter i sina årsredovisningar. Allt ligger på upplagt på ett silverfat för vilken sanningshungrande journalist som helst.

Sålunda kör Hallandsposten¹ ett knäck om de best betalda verkställande direktörerna på ”Halmstads storföretag”.
Det visar sig vara en ganska beklämmande läsning om man lägger ett internationellt perspektiv på saken. Det kan klart vara så att problemet ligger i att journalistiken bygger på öppna källor, vem vet vilka dolda avtal som kan finnas gömda att hanteras genom snillrika juridiska konstruktioner innehållande skatteparadis och andra tarvligheter?

Två saker noteras dock i Hallandspostens reportage. För det första att löneskillnaderna inom gruppen verkställande direktörer på storföretag i Halmstad är högst betydande.
Den högst betalda får 43,2 miljoner kronor om året medans tvåan får hanka sig fram på 6,3 miljoner.
För det andra att referensgruppen som vanligt är undersköterskor. Hallandsposten konstaterar att: ”En kommun- eller regionanställd undersköterska i Sverige har i dag en medianlön på 27 900 kronor i månaden. En färdig specialistläkare har 67 900 i genomsnitt.”

Det nya här skulle väl vara lönen för en färdigutbildad specialistläkare tas med i beräkningen. Jag kan tycka att de verkar ha det väl knapert med tanke på sitt ganska betydande ansvar för människors väl och ve!

Vad gäller den bäst betalda dirren så ska man vara medveten om att han också har ett så kallat optionsprogram som efter avdrag landade på 155 miljoner kronor under 2022.
Nätta pengar med andra ord, det lär inte gå någon nöd på pojkstackaren och man får antaga att han inte behöver jaga röda priser på Konsum eller har ett behov av att ”glömma” skanna varor vid köp i snabbkassan.

Ur svenskens perspektiv är dock endast en enda fråga relevant. Frågan är om hans lön är rättvis?
I Hallandspostens reportage tar man upp undersköterskor och precis färdigutbildade specialistläkare som exempel, har de en rättvis lön?
Frågan är givetvis omöjlig att besvara eftersom ingen av grupperna är direkt jämförbara. När det gäller den relativt välbetalda direktören kan vi dock dra en mycket självklar slutsats: han får precis så mycket som aktieägarna anser att han är värld. Vi kan nämligen vara säker på en sak, skulle någon betala honom bättre skulle han med hög sannolikhet jobba där istället. Tro det eller ej, det är så kapitalism fungerar!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!

  1. Publicerat i nätupplagan 2023-07-30.