Trams

Trams 1

Alla känner väl till att svenska staten dragits inför domstol i akt och mening att ”rädda klimatet”.

Givetvis anser alla med sitt förstånd i någorlunda behåll att detta i bästa fall är rent trams. I sämsta fall är det en utveckling i en synnerligen otrevlig riktning. Att vänsterblivenheten går bärsärk också med juridiska medel, vi har redan sett vad de kan ta sig till inom politiken, myndigheter och akademin.
Eventuella upploppsfasoner med knäböjande poliser, fastlimning på vägar och dylikt kommer framstå som en västanfläkt i jämförelse.

Att just klimatet ska räddas beror givetvis på att vänsterblivenheten saknar förmåga till att vara andliga i normal mening. Dessutom saknar vänstermänniskor ledning eftersom den kristna kyrkan är upptagen med andra saker, såsom genuscertifiering och att knäböja inför andra gudar än vite krist.
Frikyrkorna är för vänsterblivenheten inget gott alternativ eftersom de säkerligen upplevs drivna av framgångsteologi. Det gillas inte eftersom själva målsättningen är att alla ska ha det ungefär lika dåligt.

Sålunda, för att fylla sina annars meningslösa liv med något som liknar innehåll uppfinner man ett ”klimathot”. Det internationella finanskapitalet underblåser givetvis saken då skrämda konsumenter är lättare att hantera än självständigt tänkande människor.
Det är helt enkelt en ohelig allians där två vitt skilda parter upplever sig vinna på en kollektivisering och likriktning.

Det är symtomatiskt att Greta Thunberg blir hedersdoktor i just teologi när det egentligen är de som står bakom henne och drar i trådarna som borde få hedersdoktorat i marknadsföringskunskap.
Precis som med allt annat inom vänsterblivenheten är inget som det ser ut att vara, det finns en dold agenda som utnyttjar människors själlösa tomhet och skräck för det okända.

Vad de som lämnat in stämningen definitivt inte funderat på är den effekt Sverige kan ha på någonting. Vi är drygt tio miljoner som lever i en randstat i Europas ytterkant. Majoriteten är så till vida skötsamma att vi åtminstone inte dagligen eldar upp tusentals brunkol, slänger miljontals ton plastavfall i haven eller medvetet förgiftar vattendragen med gifter.
I så motto är vi skötsamma typer.

Min slutsats är att det vore bättre att bråka med exempelvis Kina, de sysselsätter sig i alla fall med att fullständigt strunta i de miljömässiga konsekvenserna av sitt handlande, eller valfritt U-land. Allt annat är hysteriskt poserande.
Ytterligare en sak som de absolut inte funderat på är att jordens klimat svängt bra mycket värre tidigare. Problemet är bara att dagens hyperrelativistiska vänsterblivenhet och klimatrörelse inte har någon levande släkting som kan berätta om när Doggerland¹ blev till Nordsjön. Där kan man tala om klimatförändringar, och detta utan att människor hade ett enda dugg med eländet att göra!

Konsekvenserna av en framgångsrik stämning  kan som sagt bli förödande. Staten kan nämligen dra den fullt rimliga slutsatsen att det är bättre att fly än illa fäkta och i ännu större utsträckning än nu anpassa sig till vänsterblivenhetens krav.
Då får vi en ännu mer kontrollerande och inskränkande statsmakt som oroligt anpassar sig till än större galenskaper som förs fram av de känslomässigt instabila människor som vill rädda ditten och datten. Åtminstone har jag svårt att tänka mig att de inte försöker föra fram ännu flera och större krav.

Det är självklart besvärande att de också har uppbackning från folk och organisationer med mycket pengar och makt. Från människor som inte bara tror sig veta bättre utan också besitter den farligaste egenskapen av dem alla, de tror sig veta bäst!
Som klassisk liberal har jag åtminstone förstånd att begripa en viktig sak. Man ska på aggressivast möjliga sätt lämna människor i fred och låta saker fungera och utvecklas organiskt, i längden kommer då bara de bästa lösningarna finnas kvar.

Allt annat är, vågar jag påstå, rent trams!

 

  1. Wikipedia om Doggerland.