TORSK

TORSK 1

Ta Och Rensa SnusKet, är kanske inte hur man ska läsa ut den så kallade Insats TORSK som polisen ägnar sig åt med en föregivet stor framgång.
En sak är i alla fall säker. Kvällstidningen Expressen slår på stort och meddelar att Direktörer och miljoninkomsttagare samsas med bussförare och tatuerare…

Det är med andra ord intet nytt under solen.
Prostitution är sannolikt lika gammalt som mänskligheten själv. Faktum är att till och med andra primater kan sägas ägna sig åt det. I ett litet undanskymt program om djurs förmodade intelligens konstaterades att en art av apor ägnade sig åt dylika ting för att få tag på särskilt smaskig föda.

För en klassisk liberal behöver inte prostitution vara ett större problem. Åtminstone inte så länge det är en affärsöverenskommelse mellan två frivilliga parter.
För socialister är det ett större aber, rentav omöjligt, att acceptera. Sannolikt beror det på det enkla faktum att vänsterister aldrig någonsin kan övertygas om att människor helt frivilligt, det vill säga av egen vilja, kan ingå i avtal.

Alternativt är det så att man finner de moraliska aspekterna av vissa affärsavtal så pass avskyvärda att folk som inte begriper bättre ska skyddas från konsekvenserna.
Till detta kommer kommer givetvis fixeringen att prostituerade tydligen måste vara hysteriskt lyckliga under tjänsteutövningen, alla har väl stött på argumentet om den lyckliga horan?

Jag känner många människor, ingenjörer, undersköterskor, plåtslagare och professorer som är djupt olyckliga, men inte i egentlig mening kliniskt deprimerade, både under och efter sin tjänsteutövning. Ingen ber dem byta jobb.
Ett annat kardinalargument är om man skulle vilja att ens egna barn skulle vara prostituerade. Det finns många yrken förutom just det som jag inte önskar dem. Sjuksköterska verkar inte vara en höjdare alla gånger. En av sönerna studerar till läkare, jag hoppas verkligen att han slipper stå och rådda på kaotiska akutmottagningar överfyllda av offer för skjutningar och bombningar.

När det gäller vilka män som köper sig en kropp att onanera i (för övrigt en formulering som avslöjar min moraliska syn på fenomenet) är det alltså såväl hög som låg.
Vilket också är förväntat. Det är också förväntat att det är dessa som bidrar till ryktet  att alla män bara tänker på sex.
För min egen, och en god del av manligheten, kan jag dock meddela att så inte är fallet. Det är en myt som man säljer lösnummer på!

Politiskt är prostitution ingen svår fråga att hantera.
Grundbulten är nämligen att frivilliga affärstransaktioner, även till synes moraliskt förkastliga sådana, skall vara helt i sin ordning att genomföra. Det är det uppstår tvång och ofrivillighet som rättsväsendet ska ingripa.
Att man sedan kan önska sig att karlar inte springer omkring och skvätter vid varje given möjlighet är en annan sak.

Slapp vi den påstått fria rörligheten inom EU skulle gränsskyddet kunna fungera bättre. Med stor sannolikhet skulle importen av prostituerade kunna minskas kraftigt. Jag skulle önska att alla vid inpasseringen över gränsen skulle kunna visa upp tillräckliga bevis för att försörjningen är säkrad under vistelsen i landet, annars är det bara att sätta sig på vändande transport ut i vida världen.
Jag upplever inga särskilda problem med att diskriminera friskt mellan vilka som får tillstånd att komma in i Sverige.

Det vore också trevligt att se rejäla sanktioner mot dem som genom människohandel och hallickverksamhet skor sig på andras olycka. För en klassisk liberal är brott mot icke aggressions-principen alltid grovt!
Torskarna, både miljonärer och tatuerare, uppmanar jag att skaffa en burk klövervaselin och god fantasi. Med tillgång till dessa två saker kan man så att säga komma långt.

Tills vi får någon ordning på landet kommer polisen fortsätta med att bötfälla horbockar istället för att mota Olle i grind vid gränserna.
Människohandlare och hallickar kommer fortsätta utnyttja de möjligheter den fria rörligheten inom EU, och den tandlösa lagstiftningen i Sverige, erbjuder.
Som företrädare för den majoritet av män som inte nyttjar varken frivilliga eller hittvingade prostituerades tjänster vill jag till horbockarna säga att det finns andra saker man kan förnöja sig med.

När jag kommer till riksdagen 2022 blir detta ytterligare en viktig fråga att hantera!