Terrorhotnivån

Terrorhotnivån 1

SÄPO har under en presskonferens meddelat att terrorhotnivån höjts från 3 till 4 på en femgradig skala.

Eftersom SÄPO är en svårt politiskt belastad polis var säkerhetspolischefen Charlotte von Essen mycket tydlig att betona följande: ”Beslutet är inte föranlett av en enskild händelse”.
Det hade annars sett ut det om hon betett som alla andra rödgardister. En lysande ämbetsmannakarriär hade gått i graven och SD skulle per automatik utlöst regeringskris!

Det sistnämnda hade för övrigt varit helt rätt av SD att ta sig till för att piska till det som idag utgör en i det socialistiska träsket alltmer förvirrad ”borgerlighet” som ganska desperat försöker navigera sig förbi alla blindskär som utgör deras mandatperiod.
Istället talar Charlotte von Essen om en serie av händelser. Från ursprunget i muselmanernas förvirrade attack på den svenska socialtjänsten till de senaste händelserna med koranbränningarna.

Charlotte von Essen formulerar bland annat: ”uppfattade kränkningar av religiösa skrifter”.
Det får jag ändå säga är en relativt klok beskrivning av sakernas tillstånd när det gäller koranbränningarna. Väl avvägt och ämbetsmannamässigt. Självklart kommer muselmanerna, ehuru dessa har samma mognadsgrad som en sent utvecklad fjortonåring, bli vansinniga.

Charlotte von Essen säger också en annan intressant sak: ”Det ska ses som en strategisk och en långsiktig bedömning. Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda den nationella säkerheten. Höjningen av terrornivån är främst tänkt att fungera som en signal till berörda samhällsaktörer att det hot vi ser är allvarligt och att vidta relevanta åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.”

Sammanfattningsvis höjer man alltså utsikten för att något ska inträffa för att det inte ska inträffa alls! Det undgår min bedömning om detta är en unikt svensk strategi. Så mycket kan jag dock säga att det är väldigt svenskt att skicka signaler hit och dit. Etern är fullständigt nedlusad av dem!
Vore man (vilket man alltså inte är) det minsta konspirationsteoretiskt lagd skulle det tänkas att signaler från Sagerska nått SÄPOS högsta ledning att nu får ni ta och göra det vi inte mäktar med!

Ulf, Billström och gänget har nämligen försökt i stort sett hela året med att ömsom hota svenskar och ömsom krypa för allahanda skurkstater i akt och och mening att visa vad skåpet skall stå.
Det har som bekant fungerat högst ordinärt. Att regeringskollegan Pehrson ringt och pratat med Jimmie hjälpte inte heller det när en liberal riskdagsman talade utan att koppla på hjärnan, då fick väl muselmanerna det slutgiltiga beviset för att Sverige inte skattar dem högt!

Bättre med ”signal till berörda samhällsaktörer” från statssäkerhetstjänsten istället. I Sverige lever nämligen tanken på ”armlängds avstånd” mellan politiken och förvaltningen inte bara kvar, den frodas.
Jag, som har en mycket mera praktisk syn på sakernas tillstånd, kan dock inte tänka mig att säkerhetspolischefen Charlotte von Essen och hennes kollegor är helt döva för vad som förväntas av dem. Med vissa mellanrum måste de helt klart leverera annars saknar dom existensberättigande.

Nu ska vi emellertid inte såga varken politiker eller ämbetshen helt vid fotknölarna. Det är klart att någon form av hot alltid, mer eller mindre, föreligger från terrorister. Det intressanta är varför hoten föreligger!
Svaret är mycket enkelt. Hoten föreligger för att terroristerna hatar oss och vill störta samhället i fördärv. Dom hatar mig och dig, de hatar vårt sätt att tänka, leva och andas. De hatar att vi tänker, talar, skriver öppet och utan deras begränsningar. De hatar att vi inte har blasfemilagar och att vi bränner skrifter som de uppfattar som religiösa och heliga.
Kort sagt, de hatar att vi inte underkastar oss deras vilja.
Enligt muselmanerna kan vi aldrig uppföra oss väl i annat än att föda och klä dem. Västerlandets tankesystem är dem helt främmande och tanken på att vårt relativa välstånd har något med det att göra går dem spårlöst förbi.

Ett intressant faktum i sammanhanget är att SÄPO önskar att vi medborgare ”ska leva livet som vanligt”. Det är givetvis ytterligare en indikation på att höjningen av terrorhotnivån har en ganska stor del politik i sig. Nervös bör man, och kvinna, bli när SÄPO menar att vi ”inte ska leva livet som vanligt”.
Den största risken föreligger givetvis i att någon ensam galning tar hoten på allvar och kapar en lastbil eller motsvarande. Sådana saker kan vi för övrigt aldrig skydda oss emot.
Från min sida är uppmaningen helt klar, vi böjer oss aldrig eftersom en svensk hellre dör ståendes än lever på knä!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!