Tant Märta och Svenskarna

Tant Märta och Svenskarna 1

När den socialistiska tidningen Aftonbladet och Märta Stenevi, nyvalt bråkrör för Miljöpartiet, samtalar förstår man varför den lilla randstaten i norra Europas utmarker, Sverige, håller på att gå under.

Aftonbladet undrar om Miljöpartiet är på väg att bli ett vänsterparti!
Märta Stenevi å sin sida noterar förnumstigt att Ska utlandsfödda kvinnor få makt kommer vita, inrikes födda kvinnor att behöva flytta på sig

Så långt har det alltså gått, vänner och ovänner, att markkontakten för dessa entiteter är lika med noll. Det börjar på allvar bli dags att diskutera om siste man ska ta flaggan med sig när vi tar och drar någon annan stans.

Vi börjar med Aftonbladet.
Den som intervjuar heter Anders Lindberg. Han är politisk chefredaktör och karriärsosse. Eftersom han är bördig från Göteborg skulle man lite putslustigt kunna fråga sig om han är riktigt go i huvudet när han ställer en sådan dum fråga.
Svaret får jag när jag studerar hans curriculum vitae, karln har i princip aldrig haft andra ”jobb” än rent politiska. Klart att man blir lite hemmablind då.
Han är dessutom gifte med en annan politiskt aktiv socialdemokrat. Från det hållet blir det alltså inte mycket andra infallsvinklar än de han redan har.

Förmodligen är det också så, och det behöver man inte vara särskilt konspirationsteoretiskt lagd för att begripa, att S märker att opinionen inte är odelat positiv till en tredje mandatperiod för partiet i Rosenbad. Det gäller att putsa lite på stödpartiets, det vill säga Miljöpartiets image, innan valet. Aftonbladets politiska redaktion får agera maktens lydiga knähund och påbörja arbetet. Därför frågeställningen om Miljöpartiet är på väg att bli ett vänsterparti.

Saken är nämligen den att ytterst till vänster ligger V, till höger om dem, om än knappt, kommer MP, därefter S.

Hur är det då med Märta Stenevi, eller tant Märta som vi i högerträsket brukar kalla henne, och svenskheten?
Tja, för tant Märta existerar inga nationalstater i egentlig mening. Tant Märta är nämligen världsmedborgare, så kallad kosmopolit.
I alla fall så länge det innebär att man får vara det på det svenska jämlika sättet där alla garanteras ett lika utfall.

Tant Märta kan kosta på sig ett sådant synsätt, nämligen. Från sin utkikspunkt i villan i Limhamn, värderad till någonstans mellan 4,9 till 6,5 miljoner, och universitetsutbildning i bland annat litteraturvetenskap som följdes av arbete i förlagsbranschen blir man en i hjärtat god människa. Eller en som i alla fall uppfattar sig själv som uttolkare av vad godhet skall vara.
Exempelvis att vita inrikes födda kvinnor frivilligt behöver flytta sig för att utlandsfödda (med mörk hudpigmentering?) ska få makt.

Vi får givetvis anta att hennes uttalande gäller dem med ursprung i främre orienten, mörkaste afrika och dylika ställen. Annars är vi snart översprungna av gapiga och nykristna amerikanskor  med ljus porslinhy och stomatolleenden. Gud bevare oss för en sådan utveckling, dessa amerikanskor har en otrolig förmåga att lyckas i det privata näringslivet.
De som tant Märta, med all sannolikhet, avser är nog folk med önskemål om att dölja sina kroppar i olika tältliknande plagg. De brukar vanligen nöja sig med positioner inom kommunal, regional och statlig förvaltning.

Det är visserligen illa nog. Men bättre än att de skaffar sig ett betydande inflytande i näringslivet som redan är svårt anfrätt av en massa likhetstrams och genusperspektiv. Betänk också vad tant Märtas skyddslingar skulle kunna hitta på om de besatt privata förmögenheter!
Då vore landet verkligen förlorat.
Inom förvaltningen finns åtminstone en inbyggd tröghet som begränsar hastigheten på förändringen.

Självklart är MP ett höggradigt vänsterparti.
Självklart ska det aldrig vara en merit att man är utlandsfödd kvinna för att få makt i Sverige.
Att tant Märta och hennes kompisar sover lugnare när de får spela godhetsapostlar är inget skäl för att implementera deras dumheter.
De får väl, istället för att köpa dyra villor och spara till pensionen i olika högavkastande oljefonder, spendera sina pengar på psykoterapi och ångestdämpande mediciner.

Mitt Sverige ska de akta sig noga för att sabotera!