Talibaner i Pyjamas

Talibaner i Pyjamas 1
Talibanerna i pyjamas har beslutat att stänga Afghanistans skönhetssalonger.

Beslutet utfärdades av ”sedlighetsdepartementet”, som de håller sig med, efter en muntlig order av övertalibanen Hibatullah Akhundzada.
Frågor om orsaken därtill har kort avfärdats med att det kommer man berätta när salongerna har stängt.

Skönhetssalongerna i Afghanistan har en särskild historia. De växte till ett stort antal under USA:s 20-åriga ockupation av landet. Salongerna har dels erbjudit afghanska kvinnor en möjlighet till utkomst, dels utgjort tillflyktsplatser där kvinnor kunnat umgås utan karlar hängande över axlarna.

Dylikt går givetvis inte för sig i ett land där kvinnor inte får gå i skolan eller har tillträde till högre utbildning samt förbjudits att besöka parker, nöjesfält och gym, samt beordrats att täcka sig på offentliga platser.
Någon särskild skönhet behövs inte heller för kvinnor i arbetslivet eftersom det också är förbjudet. Kvinnor har också i stort sett förbjudits att arbeta för FN eller icke-statliga organisationer.

I Afghanistan under talibaner i pyjamas-styret är kvinnor i princip att betrakta likt själlösa ting som inte på något sätt får verka upphetsande. Man får antaga att de bara anses har två fördelar, de lagar mat och alstrar ungar. Åtminstone om talibanerna i pyjamas får säga sitt om hur en slipsten ska dras.

Två intressanta frågor kan ställas om denna sak.

För det första, om nu muslimska män i allmänhet, och talibaner i pyjamas i synnerhet, blir så vansinnigt upphetsade av kvinnor så att de måste klä sig som enmanstält borde detta leda till utveckling av mycket (förlåt skämtet) potenta mediciner för behandling av impotens.
Det gäller bara att extrahera och undersöka det hormon som muslimska män i allmänhet, och talibaner i pyjamas i synnerhet, tycks producera för att bli så vansinnigt pilska. Den som lyckas med det att syntetisera det lär ha sin framtid säkrad i vår översexualiserade omvärld.

För det andra, Afghanistan är enligt uppgift medlem i Islamiska konferensorganisationen, samma organisation som jag rapporterade om i gårdagens text härstädes. Organisationen som uttalade att ”Vi måste sända ideliga påminnelser till det internationella samfundet rörande ett akut införande av en internationell lag, som tydligt förbjuder främjande av religiöst hat.”
Är det rimligt att hr ”utrikesminister” Billström och hans chef, hr ”statsminister” Kristersson, blir skakis av den organisationens uttalande givet att stolpskott till länder som Afghanistan, med talibaner i pyjamas i ledningen, sitter med där?

Den sistnämnda frågan kan givetvis besvaras med ett rungande nej. Vad talibaner i pyjamas och andra mörkermänniskor säger kan vi givetvis strunta i. Åtminstone om man inte är erbarmliga syltryggar såsom den svenska regeringen.
Talibaner i pyjamas är ett patrask och ska hanteras som patrask bör hanteras, föraktfullt.

Jag talar för en majoritet av svenskarna när jag konstaterar följande. I Sverige sköter vi saker och ting på det svenska sättet, inte det muslimska.
Svenskarnas rätt och frihet går först. Vi betraktar kvinnor som som vuxna, självständiga och kompetenta. Vi tycker att UD kan sköta sitt jobb och rikta kritik mot fähundar istället för sin egen befolkning. Exempelvis talibaner i pyjamas som per definition inte har något existensberättigande.

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!