Systemet är Riggat

Systemet är Riggat 1

Systemet är riggat och du är förloraren.

Det kan låta som gammal skåpmat men förtjänar att betonas. Inte nog med att vi har ett ”val” till EU-parlamentet att se fram mot i sommar så har som bekant avrättning medelst huvudskott skett i absolut närtid.

I båda fallen är systemet riggat och du är förloraren.
Den enda egentliga möjligheten du har för att undvika avrättning medelst huvudskott är att inte alls interagera med kriminaldårar, att böja dig för övermakten helt enkelt. Problemet är att kriminaldårarna då får blodad tand och makt över territorium, du får böja dig ännu mer tills du går av på mitten eller måste börja krypa för att ta dig fram. Svenska politiker, byråkrater och förmodligen stora delar av poliskåren kör nog krypvarianten redan nu.
De som vill organisera sig och rensa upp på egen hand riskerar bland annat att dömas för högmålsbrott och dela fängelser med kriminaldårarna själva, i den mån nu kriminaldårar hamnar bakom lås och bom.

Självklart är också ”valet” till EU-parlamentet i grund och botten riggat till systemets fördel. Riktigt små partier som mitt eget, Klassiskt Liberala Partiet, har ungefär lika stor chans att knipa en plats i parlamentet som en snöboll har i helvetet.
Etablerade partier har pengar, tid, kraft och lagstöd. Vi har bara vår ideologi och spridda eldsjälar.
Det som verkligen gör ont i själen är emellertid att etablissemanget lyckats cementera uppfattningen att EU är absolut nödvändigt för vår överlevnad. Att utspädningen av vår rätt att själva bestämma är ett villkorslöst måste för vår överlevnad, att Sverige går under utan EU. Hur människor kan gå på den sagan är omöjligt att begripa.

För den som tänker efter litet hänger givetvis avrättningarna och EU-tramset ihop på ett ganska enkelt sätt.
I Sverige har det vi fordom kallade valmanskåren, numera valhenskåren, fatalt missuppfattat den kärna som alla parlamentariska demokratier måste vila på. Nämligen att man måste hålla efter sin valda ombud som vore de underåriga barn i en godisbutik. Missar man att göra det kommer snart situationen att vara som i Sverige, nämligen ohållbar.

Vad värre är, majoriteten av valhenskåren tror fullt och fast på att politiker, byråkrater och experter vet bäst. Så är givetvis inte fallet eftersom politiker per definition vill pådyvla oss sina ideologier och faktiskt utser byråkraterna som ska administrera själva pådyvlandet, experterna må vara kompetenta inom sitt specialområde men saknar helt möjligheter att styra hur politiker och byråkrater applicerar deras kunskaper i sammhället.
Ingenting blir givetvis bättre av att politiska beslut är ideologi som kompromissas med annan ideologi. Ännu sämre blir det när flera ska vara med och bestämma på europanivå.

Tanken att politiker vill människor väl är en amsaga. Rimligtvis måste det vara så att i bästa fall vill politikerna göra gott för dem som ger dem sin röst, möjligen undantaget undertecknad. Jag vill helst av all bara lämna folk ifred att sköta sitt.
Det innebär inte per definition att jag skulle vara en särskilt god människa, däremot att jag är genuint ointresserad av att styra över andra människor. Det skulle vara intressant att höra vad höga vederbörande i Stockholm hade att säga i den saken, vad är exempelvis Uffes och Maggans högsta politiska önskan med sitt politiska värv?

Systemet är riggat och du är förloraren eftersom du tillåter dig att vara det. Medans kommunal-, regional- och riskpolitiker, och för all del EU-parlamentariker, arbetar så svetten lackar med att styra och ställa för att vi ska kunna konsumera ifred och slippa tänka på annat än möjligen en gnagande oro för huvudskott och mongolryska horder så rullar livet på.
Bit för bit rullas friheterna tillbaka medan vi tappar kontrollen. Vill du bryta den onda cirkeln så röstar du med fördel på Klassiskt Liberala Partiet, eller inte alls, i sommarens val till EU-parlamentet!