Stormvarning

Stormvarning 1
Som bekant har SMHI gått ut med en massiv stormvarning.

Eftersom undertecknad var tvungen att hoppa in för en tillfälligtvis sjuk kollega på arbetet innebar stormvarningen en extra spänning i helgen. Som bekant bor jag i Halmstad men bedriver min dagliga verksamhet i Göteborg. Det var alltså med nöd och näppe jag lyckades ta mig från västkustens pärla under lördagen innan SJ hunnit ställa in precis allt som rullade på järnväg.

Stormvarning råder (kanske) också på den internationella marknad som efterfrågar barnarbetare. I intervjuer i pressen har nämligen vår före detta kära ledare, hr. Löfven, gått ut med att från och med nu ska han ta sig an denna avart.
Förmodligen är det inte så, kan tänkas, att myglare, slavdrivare och annat pack som nyttjar underåriga runt om i världen precis darrar av skräck över Löfvens förmodade korståg mot dem.

Det bästa skulle givetvis vara om västvärlden upphörde att lyxkonsumera till sådan förbannelse man gör just nu.
Problemet med en sådan tingens ordning är dock uppenbar. Nämligen att man inte kan köpa nya kläder, mobiltelefoner, köksutrustningar, elbilar, diamanter och allt möjligt hela tiden. Man får helt sluta konsumera i parti och minut.

Hur den västerländska människan trivs med en sådan tillvaro har vi om inte annat blivit varse under den senaste dödsmördarpandemin. Nämligen inte alls. Regeringarna trivs inte heller.
Det absurda i sammanhanget är nog att barnarbetarna och deras familjer trivs minst av alla. Dessa riskerar nämligen att förlora den lilla utkomst de alls har och riskerar att gå en mer eller mindre säker svältdöd till mötes.

En intressant fråga i sammanhanget är om vi kan omfördela välstånd med någon egentlig reda över världen utan att reta medelklassen i västvärlden till vansinne över den relativa fattigdom de då kommer att uppleva?
En annan intressant synpunkt är om vi alls bör försöka? Är den som vi upplever vara en primitiv vilde i ett fattigt land verkligen i behov av att uppleva det relativt höga välstånd vi njuter av i exempelvis Sverige?

Självklart är den sistnämnda frågan inte helt politiskt korrekt att ställa. Många får rent av ångest när man kastar fram den över fikabordet på jobbet. Det anses självklart att västerlandet utgör skapelsens krona och norm för allt mänskligt liv.
Folk blir sura när man konstaterar att talibaner i Afghanistan inte verkar tycka det. Eller att Kina är ett skolboksexempel på en kapitalistisk diktatur där det stora flertalet synes bra nöjda med sakernas tillstånd.

Med fattigdom verkar det faktiskt vara mycket enkelt. Den som vill höja levnadsstandarden i ett utvecklingsland ska se till att kvinnorna därstädes bereds utbildning och möjligheter. Det är också det självklara svaret på varför sakernas utveckling går så långsamt. Kvinnorna hålls nämligen i herrans tukt och förmaning.

Detta är givetvis en ganska kontroversiell åsikt eftersom den innebär att män i viss mån kan definieras som bakåtsträvande svin. Men med exempelvis talibaner är så faktiskt fallet, åtminstone om jag får ha ett ord med i laget.

Allt detta vet givetvis hr. Löfven. Han väljer givetvis bara att inte lyssna på det örat. För övrigt kan ingen med bistånd, varken Sverige eller något annat land, ändra på det faktum att länder har vissa kulturella koder och normer. Vi har försökt det och gruvligen misslyckats. Sådant måste ske organiskt i varje enskilt land, allt annat är omöjligt.

Vi kan hur som helst vara glada över det faktum att hr. Löfven inte utsetts till medlare i någon pågående storkonflikt såsom Ryssland mot Ukraina, eller Kinas stormaktsambitioner gentemot Taiwan. Vi får vara nöjda med detta.

En eventuell storm i Ukraina låter för övrigt vänta på sig tills efter att de olympiska lekarna i Kina är avklarade. Ryssland och Kina är nämligen bra kompisar och delar ungefär samma ambitioner att vara något att räkna med på den internationella arenan.
Putin begriper att hålla på sig tills Xi Jinpings propagandaspektakel är över. Om något händer så sker det sannolikt efter OS.

Vad som händer då är mer oklart. En fullskalig militär konflikt vill nog alla inblandade parter undvika. Möjligen installeras en lydregim i Kiev som gör att situationen för ett tag kan kylas ned. Åtminstone försöker nog Putin ha allting klart till nästa amerikanska presidentval då ett tuffare motstånd riskerar att installeras i Vita huset.

Sålunda råder stormvarning lite överallt just nu! Vi går en framtid till mötes som kan bli mer skakig än en halvdan dödsmördarpandemi!