Statligt Stipulerade Sanningar

Statligt Stipulerade Sanningar 1

Det ska givetvis inte finnas några statligt stipulerade sanningar.

Det gäller mer än något annat vad andras ungar och våra egna barn lär sig skolan.
Är man av samma åsikt som jag är det därför en lisa för själen att läsa om Plymouthbrödernas skola OneSchool Global, tidigare Laboraskolan, i Hylte kommun. Där uppmanas lärarna att inte använda material som ifrågasätter att Gud skapade allt liv eller att äktenskapet endast är mellan man och kvinna.

Det är en lisa för själen, inte för att OneSchool Globalhar rätt i sak, utan för att de står upp för sin avvikande syn på sanningen hur stollig den är.
Ännu bättre vore givetvis om jag slapp finansiera eländet via skattesedeln och skolplikten avvecklades helt och hållet. Men man kan inte få allt på en gång. Tillsvidare får jag nöja mig med att Plymouthbröderna står upp för sin kristna tro och hur de anser världen ordnad.

Det finns en mycket avgörande skillnad mellan denna kristna sekt och muhamedanska stollar. Det är just att de är kristna arbetsamma typer. De är inte ute i tid och otid och kastar sten eller strider om knarkrevir. De uppbär inte massa bidrag och ligger inte samhället till last.

Istället är de egenföretagare som håller sig på sin kant och bidrar till att samhället fungerar. Samt driver rektorer, lärare och skolinspektion till mer eller mindre (oftast mer) vansinne genom sin omoderna syn på hur en slipsten skall dragas.
En viss förståelse får jag givetvis ha både för rektorer och lärare som får en brutal kurs i hur det är att jobba med andra perspektiv än de som i gemen anses fördragbara.

Det är för övrigt ett genant faktum för myndigheterna att inget annat finns att klaga på när det gäller OneSchool Global än deras predarwinistiska skapelsesyn och konservativa åsikter om könen.
Inga pengar försnillas till semestrar i Somalia eller porrklubbar i Thailand. Inga dyra vrålåk till bilar köps in och verksamheten är i övrigt klanderfri.

Vad myndigheterna givetvis inte begriper är att detta beror på det mycket enkla faktum att Plymouthbrödernas verksamhet bygger på det som idag kallas kristen värdegrund. Den skiljer sig markant från sin muhamedanska motsvarighet som utgår från att alla vi i västvärlden är fåntrattar hela högen.

Medans muhamedanerna vill infiltrera och kullkasta vårt samhällssystem så anser Plymouthbröderna (sannolikt) att det bara är att ta skeden i vacker hand och i viss mån anpassa sig. Åtminstone i så motto att man slipper bli fördriven medelst högafflar och facklor.
De har vidare begripit att man skall arbeta i sitt anletes svett, det är något som verkar ha gått en stor del av främre Orientens, och afrikanska, bidragsmigranters näsa förbi.

Sedan kan jag givetvis tycka att det fel i sak att tillskriva bibelns skapelseberättelse någon som helst trovärdighet. Å andra sidan anser stora grupper av människor som är vänsterblivna att det finns femtioelva kön, att vuxna karlar utklädda till horor ska läsa böcker för barn och att det är helt i sin ordning att offentligt paradera med dildosar i pannan under så kallade Pride-festivaler (vilket anses vara fint och sant, till och med statssanktionerat).
I valet mellan Plymouthbrödernas aparta syn på hur jorden skapades och att argumentera för legalisering av pedofili väljer jag alla gånger Plymouthbrödernas skapelseberättelse.

Man bör fråga sig hur många gånger man blivit illa berörd av Plymouthbröderna respektive bidragsmigranterna och den stridbara homosexrörelsens göranden och låtanden?
Jag vill påstå att de två senare är betydligt mer aggressiva än den förstnämnda. Det finns således ingen anledning att klaga på Plymouthbröderna. De uppfyller med råge den klassiskt liberala principen att inte ligga någon annan till last.

Fler borde vara som dem. Verka i sin lilla vrå av världen utan att synas eller göra väsen av sig!