Statliga Vägar

Statliga Vägar 1

I Halland är våra statliga vägar i mycket dåligt skick.

Åtminstone om man får tro Transportföretagens analys av läget härstädes, man kan väl tycka att folk som är ute och far kors och tvärs över landet borde veta vad de talar om.
Den exakta siffran i Halland ska vara 12,1 procent, om inget görs nu förväntas den om 10 år vara 19,6 procent.

Den omedelbara reflektionen från min sida är givetvis den skadeglada. Piluttan till alla erbarmliga socialister som brukar gnälla om vilka oerhörda problem det kommer bli om staten inte underhåller vägnätet för skattepengar (även jag kan således uppvisa gravt libertarianska tendenser!).
Det verkar gå sådär med det redan nu och planet är tydligen sluttande eftersom det riskerar bli ännu värre.
I sammanhanget kan jag väl också konstatera att det kommunala vägunderhållet på sina ställen är gravt underdimensionerat.

I en debattartikel i lokalblaskan Hallandsposten¹ skriver Marcus Dahlsten och Tina Thorsell från Transportföretagen följande ganska självklara analys av läget: ”Vägtransportsektorn betalar årligen in närmare 100 miljarder till statskassan i skatter och avgifter. Ett rimligt krav att staten tillser att vägnätet är i ett farbart skick.”

Det är också den tanke som ligger bakom konceptet med skatter och avgifter. Det kan förklaras på följande sätt: vi har en del gemensamma tillgångar som är både är livsviktiga och komplicerade att hantera. Utan vägar kan vi exempelvis inte transportera viktiga handelstillgångar eller oss själva, andra viktiga transporter skulle inte heller bli utförda och samhället som vi känner det idag skulle oundvikligen kollapsa.
Vi har således bestämt att skatt och avgifter ska betalas för att vägunderhållet ska kunna skötas utan mankemang.

Tyvärr tycks det inte fungera. Anledningen till det är givetvis mycket enkel, politikerna i Stockholm skiter väl högaktningsfullt i folket ute i Sverige.
Man har så att säga nog med sitt och de stora dragens politik. Med det menas att hitta på olika lösningar på tidigare politiska försyndelser, sälja ut de sista resterna av vår självständighet på globalismens altare och i övrigt pina småfolket med olika pålagor och trams i akt och mening att göra oss till lydiga redskap för höga vederbörandes alla olika nycker.

Om vi för ett ögonblick betänker vad politikerna i Stockholm och annorstädes sysslar med så blir det enklare att förstå. De drivs av visioner om hur deras idealsamhälle ska se ut. Man har visioner om ett fritt, multikulturellt, inkluderande och globalistiskt miljö- och klimatvänligt samhälle.
Alla ska med och detta inkluderar tvång för den som inte vill. Klart som fasiken att tråkigheter som vägar inte hinns med i den processen.

Vägar är i de stora sammanhangen visionslöst att syssla med när man som politiker kan gå ut och avslöja sådana viktigheter som att man är bisexuell. Vägar är av underordnat intresse eftersom politikerna sannolikt inte behöver åka på dem, riskdagspolitikerna får resorna i första klass betalade av oss skattebetalare.
Vägar är inget problem eftersom man saknar förståelse för att människor, både vanliga dödliga och transportarbetarna, tvingas stå ut med dem.
Vi ska nöja oss med att betala skatt som finansierar tusen och åter tusen olika trivialiteter samt lydigt rösta på de etablerade partierna vart fjärde år. I övrigt ska gröthålet hållas stängt och ångesten dämpas med en aldrig sinande konsumtion, SSRI-preparat tillhandahålls för dem som får det extra besvärligt.

Min lösning är givetvis mycket bättre. Jag vill ha visionslösa politiker vars främsta uppgift är att på aggressivast möjliga sätt lämna medborgarna ifred.
Jag vill ha politiker som sköter de uppgifter som samtidigt är för tråkiga och komplexa för medborgarna att handlägga, exempelvis det statliga vägnätet. Jag vill ha politiker som administrerar folkviljan, och jag är övertygad om att folkviljan vill kunna ta sig med bil eller cykel från Smygehuk till Treriksröset.
Dessutom måste transporter fungera snabbt och geschwint, militären måste kunna förflytta sig och ambulanserna ska fram.

Således kan man konstatera att klassiska liberaler, vilket jag då ska passera som, anser att det behövs en stat för vissa saker. Men den staten ska vara liten och effektiv.
I första hand ska den fungera som en ren serviceinrättning för medborgarna. Inte som nu när den är ett ok som vi släpar runt på till ingen nytta alls!

  1. Varifrån faktauppgifterna i denna text är tagna.