Ställ Krav!

Ställ Krav! 1

Ett av de största svårigheterna med så kallad integration är att många tycks klara sig helt utmärkt utan att integrera sig ett endaste dugg!

I min egen yrkespraktik finns det många exempel på människor som endast tycks nödtorftigt eller ännu sämre skolade i svenska språket. Vilket onekligen leder till problem när jag själv bara talar svenska, engelska och en till stora delar bristfällig skoltyska.
Eftersom motparten exempelvis språkar på tigrinska, men icke på svenska, engelska eller bristfällig skoltyska.

En viss förståelse för sakernas tillstånd, åtminstone på det intellektuella planet, kan man ha för bristande språkkunskaper om motparten är gammal och endast har bott i landet några år. I de fallen medföljer också oftast någon som kan tolka.

När den som ska kommer inte talar ett skvatt svenska, eller något annat för undertecknad begripligt språk, är väl frågan om man ska vara förvånad eller förbannad. Kanske bör jag vara imponerad över hur dödsföraktande självklart det verkar för dem att jag ska kunna stå till tjänst på just deras språk?

Problemet härvid lag att dessa personer klarar det mesta som de behöver utan att prata svenska. Serviceyrkena de innehar ställer inga särskilda krav på språkkunskaper. Att gå och handla, åka buss eller spårvagn och att hanka sig fram i Myndighetssverige klarar de nog bra. Det kan väl också tänkas att det i hemmen inte byts överdrivet mycket ord på svenska.
Det är när det krävs en mer avancerad kommunikation som det bryter samman.

Om man nu inte behöver kunna språket är det också så att man inte heller i övrigt känner det som nödvändigt att anpassa sig.
De seder och bruk man har hemifrån kan i stort behållas intakta. Som att när sommaren är slut kommer en del flickor av utländskt ursprung tillbaka till skolan i omskuret skick. Vissa kanske inte kommer tillbaka alls eftersom de har blivit bortgifta.

I våra bekanta utanförskapsområden har nya pojkar rekryterats in i kriminaliteten. På gator och torg fortsätter enmanstälten att vandra omkring. I källarmoskéerna uppmanar så kallat religiöst lärda till heliga krig.
Det är väl inte helt otroligt att romerna fortsätter med sina ”rättegångsförfaranden”.

Allt som ett resultat av att det så kallade problemet med integration faktiskt är att ingen behöver integrera sig om man inte vill. Man klarar sig ganska bra, eller till och med väldigt bra, ändå.

Om det nu var så enkelt majoritetssamhället inte påverkades av detta på något sätt kunde vi låta sakerna ha sin gång. Alla som har ögon att se med och öron att höra med begriper att så inte är fallet.
Vad som är märkligt är att många tycks anse att det är majoritetssamhället det är fel på, inte minoriteterna som i mycket vägrar anpassa sig.
Detta verkar vara en helt unik syn på sakernas tillstånd som vi i västvärlden förfäktar.

Det är sannolikt också bakgrunden till att många européer förfasas över de två medlemmarna i EU som struntar i vad andra tycker och går sin egen väg, Ungern och Polen.
Medianmedborgaren i EU uppfattar dem som avvikande eftersom de inte följer den förhärskande normen om att vara så kallat solidariska, det vill säga ryggradslösa och totalt utslätade och viljelösa.

Sverige är sannolikt det mest ryggradslösa, utslätade och viljelösa riket inom hela EU. Det är helt enkelt så att vi i princip kräver att folk inte ska anpassa sig. Det anses väl kränkande och inhumant att anpassa sig till de fullständigt värdelösa lagar och normer som vi helst inte vill ska råda i landet.

Det är därför man anser det det icke nödvändigt att kunna kommunicera på svenska, men uppenbarligen helt i sin ordning att barn omskärs och/eller gift bort. Det är därför socialdemokratiska politiker fångas på bandupptagningar med uttalande om att det är politiskt självmord att kritisera ”romska rättegångar”.
Kanske var det en starkt bidragande orsak till att en som arbetade med homosexuella flyktingar på RFSL:s kansli i Stockholm kunde fortsätta med sin våldtäktsverksamhet under så lång tid?

I Sverige kräver vi nämligen ingenting för att det känns jobbigt, obehagligt och fel.
Det är någonting vi ska sluta med omedelbart. Istället ska vi vara stenhårda på att ställa krav!