Socialismens Propagandaorgan

 

Socialismens Propagandaorgan 1

Kvällstidningen Expressen är precis som Aftonbladet ett av socialismens propagandaorgan.

Linda Jerneck tillhör tidningens ledarredaktion, alltså en av spjutspetsarna för att sprida oro och slå split i samhället.
Hennes senaste alster är en kommentar på ÖB:s uttalande om kärnvapen och Nato-baser i Sverige.¹

Han har som bekant presenterat ”råd” till ”regeringen”. Eller om man kanske ska kalla det vid sitt rätta namn, förtäckta hot.
Föga förvånande håller Linda Jerneck med honom. Av taktiska skäl, får man anta, smiter Linda över kärnvapenproblematiken och fokuserar på just Nato-baserna.

Vi kan anta att Nato-förespråkarna inser en ganska självklar sak. Nämligen att två hårda karameller blir för mycket att smälta för populasen, bäst är alltså med en tyngdpunkt på permanenta Nato-baser.
Frågan om kärnvapens vara eller icke vara på svensk mark kan man dessutom förbigå med relativ tystnad av två skäl.

För det första har våra grannländer Danmark och Norge undantag för att dylika bomber ska finnas hos dem. För det andra har Finland visat sig mer än villiga att hysa dem. Eftersom det med sannolikhet är taktiska kärnvapen det är fråga om kan det av lätt insedda skäl vara nog med att man nöjer sig att lagerhålla dem där.
Finland kommer med visshet vara det land i Norden som Ryssland (om krigsmånglarnas våta fantasier blir verklighet) anfaller markvägen.

Men Sverige kan givetvis inte vara motsträviga mot sina nya amerikanska överherrar, det skulle se ut det!

Permanenta Nato-baser är  en trevlig lösning med flera fördelar. Vi har exempelvis ett lämpligt klimat för att vinterutbilda folk och utmärkta förutsättningar att träna dem för strid i skärgårdsmiljö.
Har man svårt att sälja in permanent Nato-trupp i landet alternerar man bara förbanden mellan dessa två saker och kallar det för utbildning istället.

Dessutom, för att smörja kommungubbar och tanter som vill sätta sin hemstad på kartan, kan permanent trupp (på fasta baser eller ”under utbildning”) motiveras med ett lyft för det lokala näringslivet. Det om inte annat lär sätta fart hjulen!

Linda Jerneck är ju inte den som är den. Hela Nato-äventyret motiverar hon med att kriget kan komma fort.
Precis som alla andra kappvändare gör hon närmast en poäng av att det inte har med någon solidaritetskänsla för omvärlden att göra. Det gäller helt enkelt att rädda sig själv efter att Ryssland invaderat Ukraina.

Just det är ett påstående som verkar hugget i sten. Att det också innebär ett svårartat tunnelseende verkar alla bortse ifrån.

I närtid har Ryssland noll och inga möjligheter att öppna upp några fler fronter. En av de mest uteslutna alternativen är dessutom en invasion av Sverige.
Kan inte ryssen bekämpa Ukraina med vilket de har landförbindelse så är det uteslutet att de invaderar Sverige sjövägen och via luften.

I det långa loppet finns två huvudsakliga alternativa utfall. Det första är att Ryssland ”vinner” och tvingas ockupera territorier i Ukraina, hur de då ska kunna avvara trupp till att hota oss är åtminstone för mig en gåta. De verkar ha problem att få ihop tillräckligt redan nu.

Det andra alternativet är att Ryssland blir slaget i grunden. Hur de ska orka med mer avancerade operationer efter det är också det en gåta.
Sedan har vi alternativ tre, vissa anser det som troligast, där Ukraina blir ett delat land. Fortfarande måste då fokus för Ryssland att hantera den situationen och försöka slicka sina sår. Då blir det åter igen svårt att hota oss.

Slutsatsen blir då för vår del att hur det än faller ut så är hotet mot vårt land i bästa fall lågt.
Det är åtminstone inte så alarmerande att vi måste rusa åstad och kasta bort alliansfrihet och neutralitet. Visserligen skulle det varit enklare om inte sojagossar och värdegrundsflickor till politiker formligen slaktat försvaret. Det är dock en problematik som vi har oavsett kriget i Ukraina och Nato-anslutningen, politiker måste någon gång att lära sig att det inte går att rusta ner.

Detta enkla resonemang är dock noll och intet värt för Linda Jerneck och det socialistiska propagandaorganet Expressen.
Nato ska det bli till vilket pris som helst!

  1. Vill ni läsa eländet hittar ni det här!