Socialdemokratiska Populistpartiet

Socialdemokratiska Populistpartiet 1

Är det månne så att såsseriet börjar känns flåset i nacken, kniven mot strupen och ett hägrande valnederlag vid horisonten?

Anledningen till att frågan måste ställas är inte bara fru Anderssons nesa i Stockholm. Statsminister i blott och bart 7 timmar och tvång att fortsättningsvis regera på SD-budget är ett svårslaget rekord, om hon nu blir återvald vill säga!
Nej, större än det är partiets omsvängning på lokalplanet i Halmstad. Sådär hux flux har S i Halmstad beslutat att dra tillbaka sitt stöd för hotellbygget på Österskans.¹

Ivriga läsare av min blogg känner givetvis till eländet. Då Halmstad lider av svårartat lillebrorskomplex gentemot Malmö och Göteborg, kanske också gentemot Helsingborg, är det viktigt för politikerna i staden att sätta densamma på kartan.

Man har givetvis tillskapat ett så kallat resecentrum med tillhörande hotell. När det blev ett faktum så frigjordes en mer central yta i staden vid Österskans varifrån stadsbussarna tidigare utgick.
Eftersom politiker i gemen skyr ytor lika mycket som luft skyr vacuum beslutades om att ytterligare ett hotell skulle tillskapas i staden.

Som bonus för alla boende i staden som saknat en så kallad ”saluhall”, vilket bäst kan beskrivas som en lite finare typ av matvaruaffär, så beslutades att en sådan skulle uppföras på samma ställe. Givetvis skulle hotellet också inhysa en bättre restaurang samt en sky-bar. Det sistnämnda är precis vad det låter som, en plats att dricka sig berusad på. Fast finare eftersom den inte ligger på markplan.

För ett högt as till hotell skulle det bli fråga om. Ett stål- och glasschabrak som inte alls skulle smälta in i den övriga bebyggelsen i staden. Eller för att tala politikerspråk, ett landmärke.
Till yttermera visso placerat i direkt anslutning till den av Picasso ritade statyn som sägs föreställa en eller annan kvinna i hans liv.

Som alla andra än politikerna kunde tänka sig utbröt ett riktigt rabalder när planerna blev kända. Protestgrupp på Facebook bildades och manifestationer avhölls. Inom protestgruppen blev det bråk när en av ledarna kallade kommunens högsta tjänsteman för fürher, ehuru detta ansågs ge obehagliga associationer. För att lugna känslorna beslutades om folkomröstning.

De senaste dagarna har både VD:n för hotellkedjan som ska genomföra bygget och den till schabraket skyldiga arkitekten uttalat sig i Hallandsposten om planerna.

VD:n har givetvis det bästa av intentioner för såväl sina aktieägare som halmstadborna för ögonen. Kanske ändå mest för sina aktieägare. De kräver ju avkastning på insatt kapital och kan därför inte på några villkors vis gå med på att hotellet blir lägre.

Arkitekter är alltid kul, eller skrämmande, att lyssna på när de uttalar sig om sina intentioner. Han hade tagit sig tid till att fara från huvudstaden ner till vår lilla koloni för att studera situationen på plats.
Besöket, som tydligen också innebar att han talade med några infödingar, resulterade i planerna på den kommande monstrositeten.

I Hallandsposten yrar han något om ”att knyta samman staden”. Förmodligen eftersom folket ska springa och handla i saluhallen och supa i sky-baren. Tydligen ska det byggas någon form av gemensamhetsanläggning också, om det nu var en bastu…

Men så verkar nu inte bli fallet.
Socialdemokraterna har tydligen lyssnat av läget (eller läst i Hallandsposten och begripit att arkitekten och VD:n är spritt språngande galna) och tagit del av en ”oberoende konsultrapport”. Länsstyrelsen framförde nämligen synpunkter som kommunen ville undersöka vidare. Denna undersökning har gett vid handen att omistliga värden riskerar att förloras om hotellet blir verklighet.

Eller, men bara kanske, kommit till slutsatsen att det inte är värt att ta risken att under ett valår förlora folkomröstningen om hotellet vid Österskans.
I framtiden har man nämligen vidare planer för Halmstad. Det som fordom var Folkets Park ska nämligen bebyggas med bostadshus. Vilket innebär att det kulturhus som står där nu måste jämnas med marken, vilket föranlett nya protester.

Man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att ana ugglor i mossen och gravade hundar!
Kanske måste såsseriet under nuvarande storm på riksplanet begrava hotellplanerna för att komma helskinnade ur valet innan svekdebatten om Folkparken tar fart om något år eller så. Folkparker och såssar är intimt förknippade med varandra. Å andra sidan ska det byggas bostäder för vanligt folk i parken. Lättare då att fimpa hotellet så att man framstår som lagom populistiska, det är vad jag tror.

Hur som helst ser det inte ut att bli ett hotell vid Österskans. Det kan vi kanske tacka Socialdemokratiska Populistpartiet för!

  1. Hotellschabrakets hemsida!