Socialdemokraternas Kongress

Socialdemokraternas Kongress 1

Jag umgicks ett tag med vissa planer att skapa kaos och förvirring på Socialdemokraternas 41:a ordinarie kongress som går av stapeln denna vecka i Göteborg.

Då jag ändå jobbar i Göteborg och så att säga har vägarna förbi tyckte jag det kunde vara praktiskt att rusa in i en fullpackad kongresshall iklädd endast keps med en propeller och veckla ut en lämpligt formulerad banderoll. Om inte annat skulle det skapat god publicitet åt min egen riksdagskandidatur.
För en kort stund skulle riksdagskandidat Jönsson vara på allas läppar. Samt, vill jag lova, för en evighet skulle min nakna kropp vara inbränd på mången socialdemokrats näthinnor!

Tyvärr var jag tvungen att skrinlägga planerna av flera skäl. De flesta av rent praktiskt natur. Inte bara kan man tänka att säkerheten kring kongressen är av en sådan grad att det redan där sätter stopp. Jag är dessutom, och till skillnad från mången sosse, i grund och botten en hederlig människa. Att med falska förespeglingar lura av bekanta (ja jag har socialdemokrater i bekantskapskretsen, inte heller jag är ofelbar) tillträde till lokalerna ligger mig inte för.  Att springa ifrån vakter samtidigt som man sliter av sig kläder och vecklar ut banderoller är för tekniskt komplicerat.

Jag har dessutom barn att tänka på. En god klassisk liberal som undertecknad måste betänka vad mina personliga handlingar får för inverkningar på deras liv också. Det kallas att vara vuxen och är något man får leva med.
Att arbetsgivaren förmodligen skulle ge mig rött kort bryr jag mig inte nämnvärt om. Arbetsgivare finns det gott om!

Vissa saker kan man hålla för sant om sosseriets 41:a kongress. Som att Magdalena Andersson kommer bli vald till ni partiledare, det maskineriet kommer fungera som ett urverk.
Anledningen till att det är så att Socialdemokraterna i det fallet vårdar sin forntida bakgrund som ett arbetareparti. Man vill visa att partiet står enigt och är beslutskompetent. Eventuella stridigheter om sådana saker sköter man i slutna rum. Man kan väl tänka att det förekommer ett evigt parlamenterande och kattrakande inför en nomineringen. Minnena från tidigare val av partiledare förskräcker.

Tyvärr för Magdalena et al. så kommer inte allt gå som på räls under kongressen.
Nu senast är det LO:s ordförande Susanna Gideonsson som vill att S ska söka stöd för en pensionsöverenskommelse med SD. Hon är där av samma åsikt som SSU, som man kan utläsa som Socialistiska SnorUngar.

För den icke i modern historia och samhällsdebatt bevandrade kan ju detta låta som en märklig tingens ordning. Men tittar vi på SCB:s väljarundersökningar som görs i maj och november varje år kan man konstatera följande; I maj 2012 utgjordes LO-kollektivet av 8,5 procent SD-sympatisörer, samma siffra i maj 2021 var 25,8 procent. Med andra ord en ökning på drygt 203 procent!
Som högst låg andelen SD-sympatisörer på 32,1 procent i november 2019.

Nu är det så, har vi lärt oss av valen, att SD:s opinionssiffror överskattas något. Det kan kanske inte uteslutas att deras andel av LO-kollektivet också noteras för högt. Vilka man röstar på respektive sympatiserar med behöver dock inte vara samma sak, vilket sannolikt också ligger bakom Susanna Gideonssons uttalande i pensionsfrågan.

Många, kanske de flesta, LO-anslutna är oavsett sina partisympatier i grund och botten hederliga och hårt arbetande människor. Till yttermera visso är det också så att de vill tro på den socialdemokratiska devisen ”Gör din plikt, kräv din rätt”.
För till landet nytillkomna vill jag påpeka att det faktiskt är så att det är en gammal beprövad slogan inom arbetarrörelsen. Ni får väl hoppas att den inte börjar genomdrivas med emfas i era så kallat utsatta områden!

Sålunda har alltså Susanna Gideonsson att förhålla sig till det bittra faktum att en god del av medlemmarna i grund och botten är hederligt folk som ändå har den tveksamma smaken att sympatisera med SD. För att behålla dem som medlemmar, det vill säga säkra sin fackliga makt, är hon alltså tvungen att hitta en minsta gemensam nämnare.

För att språka som ungdomarna: migrationsfrågan går fetbort!
Pensionen är å andra sidan helt utmärkt att samla sig kring. Låt vara att en del av problemen med just den har sin upprinnelse i just migrationsfrågan och behovet av att fler hela tiden ska försörja färre! Men sådana petitesser bryr sig nog varken Susanna Gideonsson eller SSU om just nu.

Pensionsfrågan är det stora varma tält LO kan bygga för alla sina medlemmar. Dessutom är det lagom uppkäftigt att komma dragandes med frågan till en ny partiordförande. Hon har inte på samma sätt målat in sig i ett hörn när det gäller SD som det fallande Löfvet har. Det är förövrigt inte bara Löfvets fel att MiljöPhascister stod och bölade i TV och jämförde Medelhavet med nazistiska dödsläger, kan jag tycka.

Vi kan alltså hoppas på en lagom turbulent ordinarie 41:a kongress för Socialdemokraterna trots att undertecknad inte kommer orsaka rabalder genom att stå på talarstolen och förevisa ”helikoptern” för åhörarna!