Snöfall!

Snöfall! 1

Dagens text är inställd då undertecknad, riskdagskandidat emeritus Hr. Jönsson, återhämtar sig från en kraschlandning med cykel under det ymniga snöfall som knappt var kraftigt nog att täcka marken i trakten av Halmstad!