Snart Val

Snart Val 1

Som bekant är det snart val.

Alltså måste politikerna masa sig ut bland verklighetens folk, du och jag, för att skaffa röster. Så vist ordnat är det nämligen i vårat land att vi har ”allmän och lika rösträtt” för medborgarna.
I teorin är det så att vi efter moget övervägande förväntas använda oss av den på valdagen.

Något större förtroende för vår förmåga att välja rätt verkar (och bör kanske inte) politikerna ha.
Härtill kan man lägga att omvärldssituationen är högst osäker, det kan alltså inte uteslutas att höga vederbörande något vill blanda bort korten.

Hur det än är med detta går det att konstatera följande: vad som lovas både hit och dit är ingenting som närmare kommer beröra politikerna. Det enda egentliga ansvaret som möjligen utkrävs är att de inte blir valda. Vilket i sin tur inte har särskilt stor betydelse. Visa mig annars den stackare av våra före detta politiska företrädare som lever i fattigdom och armod?

Alla våra riksdagspartiers företrädare sitter där de sitter av en gemensam anledning, de tror sig veta bäst om vad du behöver. Detta till skillnad från undertecknad som på aggressivast möjliga sätt vill lämna sina väljare i fred.

Det sistnämnda beror till yttermera visso inte på att jag är en stor visionär. Snarare är det ett utslag av att jag vill behandla andra såsom jag själv vill ha det, nämligen bli lämnad i fred.

Men i den vanliga kategorin av löftespartier utmärker sig givetvis Socialdemokraterna, eller om de nu ska vara Socialdemonkraterna?
De har i princip noll förtroende för både sina väljare och den absoluta majoritet av röstberättigade medborgare som aldrig skulle komma på tanken att ta i dem med tång. Jag får känslan av att de betraktar oss som ett obildat pack utan några som helst förståndsgåvor, egen vilja eller planeringsförmåga.

I lokalblaskan Hallandspostens nätupplaga avslöjar de att alla hallänningar under 19 och över 65 ska få åka avgiftsfri lokaltrafik.
Det kan tänkas att man bemödat sig om just ”avgiftsfri” eftersom ”gratis” omedelbart leder till att nättroll som jag hugger rent skoningslöst. ”Avgiftsfri” får det alltså bli när det kommuniceras till populasen, inga gratischanser gives till folket i högermörkret!

Infrastrukturminister Eneroth, för tillfället utlånad från Stockholm är bara nere över dagen och kan således knappast orsaka några hotellfadäser, uttalar i Hallandsposten att detta mer än något annat är en viktig signal till ungdomarna.
Man har nämligen inhämtat att dessa är oroliga för klimatet. Denna åtgärd ska hjälpa till att ordna med noll-utsläpp till det magiska året 2045.

Tyvärr innebär åtgärden inte netto-noll för skattebetalarna. Regionen och kommunerna ska samverka för att få styr på gratisåkandet, förlåt: den avgiftsfria lokaltrafiken.
Detta till en nätt summa av 70 miljoner kronor.

Man anger inte om det gäller per år, över mandatperioden eller fram till 2045. Sannolikt är det maximalt över mandatperioden. Då har man en bra hållhake på de avgiftsfria åkarna nästa gång det är val. Samt givetvis på de som vill bli avgiftsfria nästa gång vallöften ställs ut, i gruppen 65+ får man ju räkna med ett visst bortfall oavsett om dödsmördarpandemier rasar eller inte!

Så var det detta att eländet ska betalas också, och det är inte så att hr. Eneroth, regionrepresentanterna eller kommunfantomerna själv står för kulorna. Det gör givetvis vi skattebetalare. Liksom för hr. Eneroths och de andras lön, samt alla andra kostnader som regionen och kommunerna finansierar med skatter.
Till det senare hör ett nytt schabrak till sjukhus som Socialdemokraterna väl känner till. Mycket pengar blir det alltså till slut när allt ska summeras.

Men inget är så lätt som att lova bort andras pengar. Det bästa av allt är att herrar och damer politiker vinner både om de blir valda eller inte valda.
I det första fallet kan man ösa pengar ur kistan för att säkra återvalet, i det andra kan man hötta med fingret åt väljarna och konstatera att de har de dåligt för att man inte blev vald. Det vill säga kratta manegen för senare mandatperioder.

I dessa tider gäller det dessutom att vädja till folks inneboende offermentalitet och snålhet. Då tänker inte populasen så mycket på att vi säljer ut oss till Nato av inget skäl annat än att Putte går bärsärk i Ukraina.

Själv lovar jag mer frihet och en mindre klåfingrig stat, region, kommun och byråkrati. Samt en större kulturell hegemoni. Jag tycker det är bättre än att ge bort era surt förvärvade pengar!