Snabbkassor

Snabbkassor 1

Fusket ökar i butikernas snabbkassor.

Anledningen är givetvis inte ökande matpriser, istället måste vi skylla på socialismen. Låt oss använda ICA Maxi i Angered, Göteborg, som ett lysande exempel på min hypotes.
I SvD berättar handlaren därstädes, Michael Johansson, att problemet med svinn uppgick till hela 2 miljoner per år tills han fick nog och lade ner snabbkassorna. ”Problemen försvann ganska omgående”, säger han.¹

Något problem med den så kallade självskanningen tycker sig inte Michael Johansson ha och anledningen därtill är givetvis mycket enkel. För att kunna göra det måste kunderna identifiera sig och man utför stickprover, det finns en risk att åka fast som ingen är beredd att ta.

Slutsatsen är att anonymiteten är det viktigaste skälet till att folk fuskar vid snabbkassorna. Tillfället gör så att säga tjuven och uppfinningsrikedomen stor, i Hallandsposten den 29/7 kan vi läsa följande: ”Metoderna för fusket är många. Kunder scannar varor med lägre pris: naturgodis blir lösgodis och aprikoser blir lök. Ibland byts också prislappar mellan varorna.”

Störst tycks fusket vara med kött. Bland annat har en bland allmänheten känd snickare åkt fast med fingrarna på steken, det återstår att se om det blir spiken i kistan för hans fortsatta karriär inom lätt-televisionen.

Sålunda kan vi konkludera följande: om du kan vara anonym stjäl du mer. Motsatt är att folk som tvingas identifiera sig inte stjäl.
Så agerar folk som lärt sig att leva i ett socialistiskt samhällssystem där tilltron till det individuella ansvaret är lågt eller till och med obefintligt.

Människor skarvar helt enkelt där finner möjligheter till det men hyllar i övrigt kollektivets väl och det för tillfälligt rådande viktigheterna som anses fina och riktiga.
Att man prioriterar livets goda som aprikoser och naturgodis, men bara vill betala för lök och vanligt snask, visar på att man anser sig vara värd mer än vad som egentligen är fallet. För att bevisa det lurar man helt enkelt ett kapitalistiskt och tillitsbaserat system.

En del av den socialistiska principen är att alltid ha koll på alltings pris utan att helt och fullt förstå dess egentliga inneboende värde. Exempelvis tror sig socialister kunna räkna ut att massinvandring är bra för att exempelvis fylla behoven i äldrevården. Problemet är bara att en massa villkor måste uppfyllas för att det inte ska bli pannkaka av en sådan kalkyl, exempelvis att bidragsmigranter lär sig svenska språket på en viss nivå.

Det är samma sak med servicen som snabbkassor erbjuder kunderna i matvaruaffär. För många finns det ett reellt värde i att kunna göra sina besök snabba, enkla och ärliga. Att göra rätt för sig.
Socialister ser genast en möjlighet att lura ett i deras tycke kapitalistiskt system som de tycker gör oskäliga vinster på deras matinköp. I deras förvirrade värld av elaka rysstroll och normala sommartemperaturer kring medelhavet är det inte helt lätt att begripa att aprikoser måste vara dyrare än lök.

Självklart är det så att priserna på mat gått upp. Självklart är det också så att socialister precis som hederligt folk ska ha råd med all annan konsumtion.
Problemet är att socialister inte helt och fullt förstår att prioriteringar av nöden kan vara tvungen. Problemet är att socialisten inte förstår begreppet solidaritet.

Snabbkassor bygger på tanken att människor är solidariska med varandra och ingår i en tyst överenskommelse att ta vara på förtroendet. De människor som inte förstår detta brukar inte ha några problem att gapa om solidaritet när det gäller andras pengar och hur de ska fördelas.
Sina egna håller de dock hårt i.

Problemet med svinnet i snabbkassorna speglar givetvis problemen i samhället i övrigt. Ingen vill i egentlig mening ta något individuellt ansvar eftersom det är jobbigt. Man vill helst bara konsumera det man tycker man har rätt till oavsett om det är möjligt eller inte.
Allt är egentligen någon annans fel, exempelvis handlaren som tar ut för höga priser. För övrigt så fuskar alla mer eller mindre. Leve värdegrunden, porslinsslät hy och televisionsapparat i huset/lägenhetens alla rum!

  1. SvD Näringsliv 29/7 2023