SMR

SMR 1

Vattenfall ska utreda möjligheterna till att bygga SMR.¹

Saken är nämligen den att man upptäckt att Sverige har ett allt mer ökande behov av energi. Om SSM, Strålskyddsmyndigheten, kan välsigna planerna kommer kanske två SMR står färdiga att tas i bruk 2030.
Vem vet, kanske är det så att Vattenfall har tittat i kristallkulan och sett att MiljöPhascisterna kommer utraderas i det kommande valet? Jag kan inte tänka mig hur de annars skulle våga försöka.

Visserligen har inte SSM några processer klara för att ge tillstånd till SMR. Vattenfalls VD Anna Borg är trots det vid gott mod: ”– Jag har förstått att man ifrån politikens sida har för avsikt att ge ett uppdrag till SSM för att titta på hur licensieringen av det här skulle kunna gå till.” (Expressen 2022-06-28)

Vilket jag, som den notoriske kärnkraftskramare jag är, helst av allt skulle vilja ha nedpräntat i granit innan jag riktigt tror på det. Svenska politikers löften i allmänhet, energipolitiska i synnerhet, synes mest vara av den virtuella typen. Man kan räkna ut att de existerar men de är omöjliga att få en verklig bild av. De har dessutom den egenheten att de snabbt kan ändras både hit och dit.

Sannolikt kommer det bli ett omfattande liv och kiv om saken. Precis som i andra avgörande frågor är det inte helt otroligt att vi står där i klistret om några år med politiska vildar och annat elände som är redo att tippa även detta projekt över ända. Detta givet en mycket viktig förutsättning, nämligen att SSM inte sätter sig på tvären om de mot förmodan skulle utreda frågan med en uttalad målsättning att få projektet till stånd.

Infrastrukturen finns färdig och klar vid den tilltänkta byggplatsen Ringhals. Det är bara att sätta upp reaktorn och koppla upp den mot elnätet. Principen med SMR är också föredömligt smidig då de i princip kan serietillverkas och därmed bli billiga.
Sannolikt är det också orsaken till varför MiljöPhascister och annat löst folk ogillar lösningen. Det är helt enkelt för enkelt och smidigt med tanke på att de av ideologiska skäl och rösterna i sina huvuden ogillar allt som är enkelt och ger väderoberoende stabil energiförsörjning.

För den den nya klimatanpassade vänstern ingår det så att säga i saken att det ska svida lite. Man får lätt uppfattningen att vi som lever idag, och våra efterkommande, har en form av moralisk skyldighet att sota för tidigare generationers påstådda missgrepp. Inom energiområdet skulle det då vara att vi byggt kärnkraftverk som varit absolut nödvändiga för det samhälle som den klimatanpassade vänstern växt upp i, skördat frukterna av och nu gör sitt bästa för att återföra till ett preindustriellt agrarsamhälle.

Jag får känslan av att de med en alltför vänsteristisk blick förläst sig på ”Industrial Society and Its Future”. Det manifest som skrevs av Ted Kaczynski, mer känd som UNA-bombaren.
Självklart är det en ödets ironi eftersom Ted själv huvudsakligen var kritisk mot samhällets vänsterblivenhet. Manifestet har dessutom en hel del mycket vettiga poänger i sin fullständigt skoningslösa civilisationskritik. Man undrar vad han själv tänker om saken i ”federal Supermax prison in Colorado”.²

Men där Ted Kaczynski tänkte sig en folkuppresning mot samtidens urbota vänsterblivenhet gör dagens vänster precis tvärtom.  Det är en priviligierad elit som reser sig mot folket och som storligen förvånas när folket sätter sig emot.
Vänsterns marsch genom systemet har betalat sig och att MiljöPhascisterna med viss sannolikhet förlorar riksdagsmandaten är egentligen bara ett mindre slag, ett beklagligt men överkomligt hack i vänsterismens uppåtgående trend.

De flesta viktigare samhällsfunktioner är redan infiltrerade och samhällsdebatten styr man lite som man vill. Folket kan hållas i ett behagligt tillstånd av panik med gap om aborter, dödsmördarhetta och covidcertifikat. Det senare har för övrigt EU beslutat att förlänga med ett år för att hålla oss från att slappna av för mycket.

Men räkna med att vänstern kommer börja yla om SMR någon gång inom en överskådlig framtid. MiljöPhascisterna kan t.o.m. tänkas ta till det i valrörelsen lite beroende på hur opinionsvindarna rör sig…

  1. Small Modular Reactor
  2. Enligt tidningsuppgifter förflyttades han så sent som 2021 till fängsligt förvar på en vårdenhet, jag har inte hittat några uppgifter på om han återbördats till det ursprungliga fängelset.