Smittskyddsnytt!

Smittskyddsnytt! 1

En rimlig fråga riksdagskandidat Jönsson har anledning att ställa sig är om han ännu en tid kan slippa under statens långa arm?

20212-12-07 delger nämligen höga vederbörande, regeringen,menligheten ännu en i mängden av promemorior¹ som den lyckas producera ett flertal av. Om man använde alla promemorior som framställdes till att producera el med skulle sannolikt en eller ett par kärnkraftsreaktorer kunna ställas av för tid och evighet.
Denna gången sammanfattades vidtagna och presumtiva åtgärder kring dödsmördarviruset, vad som kan hända och det som då bör göras.

På sidan 9 (tror jag det var) står följande att läsa: ”Vaccinationsbevis alternativt begränsning av andel personer (av en maxkapacitet) för långväga kollektivtrafik.”

Och det kan man, och kvinna, kanske tycka är en bra tanke. Särskilt nu när viruset enligt plan och Darwins evolutionsteori muterar från att ha varit relativt ofarligt för det stora flertalet, till att bli ännu mindre farligt.

Vad gäller Darwins teori är det nämligen så att den bäst anpassade livsformen klarar sig bäst. För ett virus innebär det, per definition, att den variant som dödar minst antal personer har störst chans att överleva.

Det är också förklaringen till att rent förskräckliga virus, exempelvis Ebola, inte får någon större spridning i världen. Det tar nämligen livet av sitt värddjur innan han eller hon har någon större chans att förflytta sig. Dessutom är Ebola inte luftburet. Att det sprids alls beror till stor del på att man i länderna där det finns har som sed att tvaga den döda.

Faktum kvarstår dock, om något eller flera tjänstehen på Folkhälsomyndigheten eller annorstädes har en dålig dag på jobbet och tolkar någon rapport fel anser de kanske att regeringen behöver underrättas för att dra åt tumskruvarna.
Eftersom höga vederbörande är mycket väl medvetna om att det är valår samt att majoriteten av svenskarna är relativt räddhågsna, benägna att uppleva lycka genom lydnad och vaccinationer samt hjärtligt trötta på oss med suboptimal compliance, kan långväga kollektivtrafik ligga i farozonen.

Vilket då blir en prövning för undertecknad. Herr Jönsson saknar nämligen både körkort och bil, jag har aldrig haft anledning att skaffa någotdera, och är beroende av tåg för att den dagliga pendlingen på drygt 28 mil.
Som en ren bonus kan jag avslöja att inläggen på denna sida oftast skrivs på tåget från Göteborg till Halmstad, Vanligtvis är jag klar i höjd med Varberg.

En snabb undersökning av sakernas tillstånd ger vid handen att gränsen för långväga pendling förra gången det begav sig med råd och dåd från regeringen låg på 15 mil. Om gränsen blir densamma i framtiden tycks jag alltså klara mig. Tyvärr anger inte regeringen någon sträcka i promemorian. Om någon petimeter till såsse tar del av mina texter kanske vi får se en gräns på 13 mil.

Frågan är då om det blir ridå Jönsson eller skriverier i lokal- och rikspress, samt TV- och radioutsändningar, om riksdagskandidats Jönssons civila olydnad?

Eftersom jag inte är helt tappad bakom en vagn inser jag givetvis att det kan bli problem för min arbetsgivare om jag valsar runt i media. Som av en händelse jobbar jag nämligen inom det som kallas hälso- och sjukvård. En annan intressant fråga är om någon annan vågar anställa en olydig typ som undertecknad om projekt civil olydnad går åt pipan med avsked som följd.

Å andra sidan skulle det göra underverk för min riksdagskampanj om jag hamnade i strålkastarljuset. Vilken succé det skulle vara att knipa ett riksdagsmandat på det sättet!
Fast tanken slår mig att jag har anhöriga att tänka på också. Man kan undra hur de ställer sig till ett dylikt projekt. Ingen man är en ensam ö och mina handlingar kan få tråkiga återverkningar för andra.

Det bästa vore givetvis om regeringen visade samma handlingskraft med virusrestriktionerna som de hittills mäktat med slutförvaret av kärnavfall. Nämligen ingen alls, då slapp jag oroa mig!

Tyvärr är det nog så att statsmakterna inte sugit allt gott ur denna karamell. Det kommer nog också fortsättningsvis finnas anledning att återkomma till flera Smittskyddsnytt!

  1. Promemorian