Slöjförbud i Skolan

Slöjförbud i Skolan 1

Liberalerna röstade på sitt Landsmöte nej till slöjförbud i skolan.

Rent statistiskt är det något som partiet med viss sannolikhet förr eller senare kommer få äta upp. Om det nu finns några Liberaler alls att piska efter valet 2026 då kraftmätningen kommer stå mellan Sveriges två största socialistiska kontrahenter, S och SD.
Med visshet kommer det bataljen avgöras genom den smutsigaste valkampanjen som norra Europa någonsin skådat och nej eller ja till slöjförbud kommer vara respektive kombattants profilfråga.

För socialister av olika schatteringar är slöja på barn en bekväm fråga som effektivt medger dem att slippa ta upp viktigare saker. Att frågan väcker känslor kan jag själv bekräfta efter att ha gjort ett inlägg på (o)sociala medier där jag påpekade skrev ”Den andel (i procent) jag i min egenskap av politiker har att göra med hur människor klär sig.” följt av en stor bild på den numeriska siffran 0 (noll).

Det blev givetvis den vanliga röran av galna utfall från människor som skjuter från höften utan att låta förnuftet interagera med känslorna. I denna storm står jag hur som helst fast som en klippa, politiker har inget att göra med hur folk klär sig. Det måste hållas för oomkullrunkeligt att någon måtta får det vara på politiska ingripanden i privatlivet!

Vad som händer annars är nämligen lätt att förutse. Snart nog befinner vi oss ett ännu värre reglerat samhälle än det vi har idag. Fråga till exempel hederligt folk som äger vapen om de är nöjda med hur landet ligger, eller småföretagarna. Är de nöjda?
Ska vi då släppa in politiker att bestämma hur folk ska klä sig så vet vi inte vad som händer i framtiden. Risken är att vi blir en variant på teokratin Iran, vem vill egentligen det?

Man kan argumentera från en annan ståndpunkt också. Om nu inte det nuvarande socialistiska styret kan genomföra en fullt rimlig lagstiftning gällande dem som uppehåller sig illegalt i landet måste vi fråga oss hur det kommer gå med ett eventuellt slöjförbud?
Dessutom, ett slöjförbud är en politisk åtgärd för att försöka rätta till tidigare politiska misstag. Hur kan någon vid sina sinnens fulla bruk tro att det fungerar att sätta bocken till trädgårdsmästare?

Det finns givetvis en mycket elegant lösning på saken. I Sverige verkar det bland de breda folklagren råda konsensus om att slöja borde förbjudas i skolan, det är förövrigt en åsikt jag som privatperson och rabiat antiteist företräder.
Man skulle helt enkelt kunna låta människor själva bestämma, ett alternativ är kommunala folkomröstningar.

Anledningen till att så inte sker är enkla att lista ut. Förutom de juridiska hinder som föreligger, lagstiftningen är konstruerad så att minimalt med makt ligger på det lokala planet eftersom alla ska det lika dåligt i den socialistiska drömsamhället, så vågar inte politikerna.

Socialdemonkraterna inser att risken är för stor att det blir ett rungande nej till slöjor, följderna är i bästa fall att de tappar stort bland importerade kärnväljare som utgör ett betydande röstantal.
Sverigedemokraterna är däremot osäkra på hur det skulle tas emot bland deras kärnväljare om vissa kommuner röstade ja till slöjor, den risken är givetvis inte helt obetydlig den heller. SD står på randen till ett ordentligt, riktigt ordentligt, genombrott och har ingen nytta av av framstå som svaga.
Vad övriga partier tycker i frågan är av underordnad betydelse eftersom S och SD tillsammans ligger bra över 50 procent i alla opinionsmätningar.

Sannolikt är liberalerna mycket medvetna om hur landet ligger i denna fråga. Vad de måste göra för att överleva är helt enkelt att vänta och se vilken häst de ska satsa på, en inte helt lätt balansakt när man samtidigt ska ta regeringsansvar. Vad som är bäst för Sverige är givetvis av helt underordnad betydelse för dem, nu gäller det att överleva politiskt för det gamla folkpartiet!

För en klassisk liberal är saken emellertid mycket enkel. I varje givet ögonblick måste vi ställa oss samma fråga som vi alltid ställt: vad kan vi göra för att på aggressivast möjliga sätt lämna människor ifred?!