Skrota!

Skrota! 1

Det måste vara mer än en vacker tanke att skrota EU och slippa NATO.

Med EU är det så att av hela klabbet blir det bara ett extra lager byråkrati och en långt driven likriktning.
Visserligen till gagn för den i västvärlden allt mer omfångsrika pärmbärarklassen som ska fatta besluten och administrera dem. Men en rimlig fråga vi alla måste ställa oss är följande; vad har folket i norra Sverige egentligen gemensamt med de européer som lever vid medelhavet?

Redan mellan undertecknad och folket i Kalix finns det betydande skillnader. Precis som mina krav på livet säkerligen skulle sett annorlunda ut om jag framlevde mitt liv som vinmakare på den franska landsbygden.

Svaret är givetvis mycket enkelt och stavas S-O-C-I-A-L-I-S-M.
Där har vi en modell som bringar mycket ofrihet till den moderna människan. Sedan kan viktigpettrar skrika sig hesa och blå om att det i grund och botten bara är en ideologi som är ute efter att bättre fördela välstånd. Resultatet av ideologin har försatt oss i skit upp till halsen.

Det alldeles omedelbara problemet är nämligen att snart finns det inget välstånd att fördela eftersom för många vill ha sin del av kakan.
I förlängningen kan det om det vill sig riktigt illa leda till fullskaliga väpnade konflikter, både inrikes och utrikes. Enligt mitt förmenade befinner sig Sverige redan i ett lågintensivt inbördeskrig.

Vår situation förbättras knappast av av Sveriges mest onyanserade parti, partiet Nyans, riskerar att knipa några kommunala mandat både här och där.

Med socialism är det så att den ursprungliga uttolkningen av densamma fungerade bra i etniskt homogena länder där folk trodde på idén att man gör sin plikt och kräver sin rätt. När man inte gör ett skapandes grann men ändå kräver väldigt mycket så går det på ändan med hela projektet.
Skala upp det till att gälla för en hel världsdel så har du Europas situation idag.

Det tillkommer ytterligare ett problem i EU:s fall. Höga vederbörande säljer ut självständigheten för samhällsviktiga funktioner på ”demokratins altare”. Det mest omedelbara exemplet är att många riskerar att frysa duktigt i vinter eftersom Putte drar åt gaskranarna.
Då kommer tanken om den europeiska solidariteten att prövas hårt. Kanske kommer t.o.m. en och annan MiljöPhascist att sakna den elektricitet som i en jämn ström och oberoende av yttre faktorer kan alstras av en kärnreaktor?

Jag tycker helt ärligt och uppriktigt att Lorenz Tovatt (MP) är en av dem som skall hållas personligen ansvarig för varje förfrysningsskada som uppstår i vinter!

Nato är ett annat debacle som vi måste säga ifrån på skarpen om. I själva verket är ansökan till den erbarmliga imperialistklubben ett resultat av svenska politikers eviga dröm om fred i vår tid.
Jag är vid detta laget till och med beredd att ge upp mitt stenhårda motstånd mot att beväpna Sverige med kärnvapen för att slippa eländet som en Nato-anslutning kommer innebära.

Den huvudsakliga invändningen jag har kan enkelt sammanfattas på följande sätt: Varför och till vilken nytta?
Att Putte vill återskapa ett Sovjetiskt/Ryskt imperium står givetvis klart. Men sedan när har det inneburit ett direkt hot mot Sverige som vi inte själv skulle kunna hantera?
Att saken skulle bli mycket bättre av att utställa ömsesidiga försvarsgarantier till skurkstater som USA är bara dumt och löjligt. För övrigt klarar vi att försvara Gotland själv, problemet är att svenska politiker kissar i brallan av blotta tanken.

Det största problemet med Sverige i internationella samarbeten och organisationer är vår osvikliga förmåga att lägga oss platta utan att bjuda motstånd. Snart sagt varje regel och order anser vi det vara vår plikt att efterfölja och lyda.
Det känns inte bra någonstans med en sådan lydnadsnivå. Dagens höga vederbörande är helt enkelt en hoper erbarmliga mesar!

Vill man ha en förändring så är det till att vakna upp på studs och rösta dagens parlament åt pipsvängen. När du vaknar upp i morgon kan det annars vara försent!