Skrota Demokratin!

Skrota Demokratin! 1

Vi måste givetvis, för att komma vidare, skrota demokratin och göra om och göra rätt!

Det är alltså inte bara frågan om att bara fundera och diskutera. Jag och många med mig känner att vi nått vägs ände med det nuvarande hattandet och kattrakandet. Det blir liksom inget av det i slutändan förutom partier som vill ha inflytande och makt över sådant som medborgaren är bäst skickad att besluta om själv.

Vi kan börja med att konstatera följande. Vi lever i ett av världens mest utvecklade länder, även om en god portion av riskdagens partier verkar göra sitt bästa för ordna annorlunda, och det ska vi vårda och utveckla.

Vi är ett land långt upp i norr med fyra distinkta årstider. Sålunda måste energiförsörjningen med allt vad det innebär vara en fråga för hela landet.
Ett framtida parlament har i uppgift att garantera en lagstiftning som ger medborgarna en sportslig chans att kunna överleva sommar, vinter, höst och vår.

Vi måste ta oss en allvarlig funderare även på annan infrastruktur, vilken ska vi ha ett gemensamt ansvar för och vilken kan lämnas över till mindre administrativa enheter som exempelvis kommuner.

Polisen måste bli mera lokalt förankrad med chefer som väljs i allmänna val. Då får vi lokalkännedom och möjligheter att utkräva personligt ansvar. Det finns inget som hindrar att även åklagare och domare kan väljas i allmänna val. Fördelen med en sådan tingens ordning är att det lokala rättsmedvetandet speglas korrekt.

Det finns inte heller något som hindrar att militären, i alla fall dess kärna, byggs upp av mycket lokalt förankrade förband. Problemet uppstår när det gäller tyngre förband som kräver stora investeringar, Klassiskt liberala partiet anser att försvarsmakten är en av de mycket få myndigheter som är något att behålla. En sak är dock säker för min del, i mitt första regleringsbrev skulle försvarsmakten beordras ut på en månadslång fältövning när Stockholm Pride avhålls.

Efter att ha retat upp större delen av den svenska vänsterblivenheten med dessa konstateranden kan jag fortsätta med rösträtten i allmänna val.
På riksnivå ska de som bidrar till verksamheten och genomgått lämplighetsprövning kunna rösta. Hur man gör ute i kommunerna med lokala val kan jag inte lägga mig i. Min bestämda uppfattning är dock att politiker som ska väljas samt tjänstemän och arbetare i stat och kommun (och region om dessa ska vara kvar) inte ska ha rösträtt i respektive val.

Folkomröstningar är för övrigt något som ska förekomma i en myckenhet. Politiker ska inte komma och påstå att de företräder någon mystisk folkvilja. I bästa fall kan vi anförtro dem att administrera folkviljan, inte mer.

I princip ska riskdagens beskäras på så mycket makt som det är möjligt. Det är en livförsäkring för folket som då slipper problemet med att avarter till ideologier, såsom MiljöPhascismen, kan få genomslag för sin yttersta vilja att frysa och svälta ihjäl oss svenskar på klimatreligionens altare.

Saken är den att vi måste börja bete oss som vuxna och beslutskapabla människor. Det är visserligen en vacker tanke att de främsta och skarpaste vi frambringa ur folkdjupet ska väljas av oss i massorna för att styra landet rätt.
Problemet är bara att teorin inte fungerar i praktiken.

Som partiledaren för SD så korrekt uttryckte saken i en SVD-intervju: ”vi vill ha makt och inflytande”.
Han vill få genomslag för den politik hans medlemmar och väljare önskar se. Precis samma sak gäller för de andra riskdagspartierna.
Resultatet av dessa önskemål får vi som mest av allt vill bli lämnade ifred leva med vare sig vi vill eller inte.

Samma sak gäller också för alla andra. Efter valet ska ni se att det vidtar ett jämrans hallabalou när alla regeringsbildare ska förhandla och ha sig.
Att slutresultatet skulle bli något annat än den soppa vi normalt upplever har jag svårt att tänka mig.

Bättre då att försöka skrota demokratin som vi tror att den fungerar och arbeta aktivt för att det mesta ska bestämmas på lokal nivå och av civilsamhället.
Fast det lär vi få se oss i månen efter när alla partier i riskdagen strävar efter samma saker. Nämligen ”makt och inflytande”!