Skolan

Skolan 1

Det är meningen att vårt utbildningssystem ska ha ett så kallat ”kompensatoriskt uppdrag”.

Med det menas att kravallknott från icke så akademiska hem, precis som dem från just akademiska hem, skall kunna studera på högre nivåer.

Just detta påstått ”kompensatoriska uppdrag” anses väl dessutom vara en fördel i dessa tider när utbildningssystemet översvämmas av barn med så kallat utomeuropeisk härkomst.
Ingen kan för övrigt påstå att politikerna inte tar problemet på allvar just med de utomeuropeiska kravallknotten.

I gårdagens text kunde jag exempelvis berätta att ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Halmstad önskade placera barn i så kallad språkförskola, Annars blir de små liven så pass chockade av att det pratas svenska i den påstått riktiga skolan att möjligheterna till god inlärning blir för små.

Förskolan får då ett ”kompensatoriskt uppdrag” eftersom barnens föräldrar är hårdnackat integrationsresistenta. Tanken att man skulle utbilda föräldrarna, alternativt plocka in mindre folk (eller inte fullt så integrationsresistenta typer) i landet slår givetvis inte politikerna.

Så är det nämligen, förstår ni, att Sverige har ett gudagivet uppdrag att ta emot alla som vill hit. Ungefär som våra gamla krigarkonungar av någon anledning skulle vara nere på kontinenten och härja och ha sig!

Historiskt, och det förekommer säkert nu med, talade man om så kallade kuddflickor. Dessa hade ett särskilt ”kompensatoriskt uppdrag”, förmodligen utan att vara helt på det klara om det själva. Nämligen att placeras med bråkiga gossar och bringa lite ordning och reda i klassrummet. Det vill säga kompensera för deras utåtagerande.

Eftersom det varken då eller nu fungerar bra att ge skolan ett ”kompensatoriskt uppdrag” har vi i Sverige utsträckt principen till att gälla även högre utbildning. Om nu inte folk är tillräckligt akademiskt begåvade för att studera på högre nivå har vi i vissa fall sänkt den högre nivån så att även relativt obegåvade människor kan ta en akademisk examina. Jag avstår för sinnesfridens skull att nämna specifika program och kurser, men Södertörns högskola skulle man kunna lägga ner helt och hållet enligt mitt förmenande!

Förmodligen beror detta på att många i Sverige anser att det är lite synd om inte fullt så intellektuellt begåvade människor. Andra påstår att det mest beror på att en före detta statsminister med öknamnet HSB fick syn på en graf som visade att ett lands BNP ökade med andelen folk som fick högskole- eller universitetsexamen.
Tyvärr skulle man glömt bort att berätta för HSB att grafen gällde för fattiga utvecklingsländer, inte rika industrialiserade länder som Sverige (hör och häpna) faktiskt är.

I Sverige har vi dessutom passat på att överkompensera lite extra genom införandet av friskolor. Dessa är utmärkta på att kompensera elevernas betyg och ägarnas relativa fattigdom. Kunskaperna, alltså själva bildningsnivån, är det väl i många fall sådär med. Huvudsaken tycks vara att barnen kan komma vidare i systemet, vid det laget är de någon annans problem.

Förutom ”kompensatoriska uppdrag” skall skolorna tydligen arbeta med ”demokratifrågor”, ”kritiskt tänkande” och rent allmänt uppfostra ungarna så att de inte per automatik flyger i varandras strupar på daglig basis. Samt, givetvis, utveckla den ständigt närvarande ”värdegrunden”.

Man undrar stillsamt var någonstans det skall hinnas med lite faktiskt utbildning. Exempelvis lära sig vad ett verb kan vara, eller lägga ihop 2+2. Hjältekonungarna som var nere på kontinenten bryr man sig nog inte om, deras ”värdegrund” anses säkert vara för avvikande för dagens värld.

Som synes har skolan ett sjå att hinna med sitt uppdrag. Ett uppdrag som är långt mycket mer omfattande än att lära kravallknotten något litet.

Min åsikt är dock mycket enkel. Om vi nu ska ha en skola, och tyvärr får vi nog dras med eländet under en överskådlig tid, ska den inte syssla med ett dyft mer än att bibringa folk nödvändiga kunskaper.
Uppfostran får ske i hemmet, ”kompensatoriska uppdrag” får ske organiskt genom att barn blir intresserade och vill lära sig mer. Grundläggande språkkunskaper för att klara skolgången vill inte jag betala för.
Värdegrunden går bra att slänga på återvinningen!

Högre utbildning bör skärpas till och endast gälla dem som är begåvade nog att klara av den!