Skolan, igen!

Skolan, igen! 1

Det är frågan om skolan, igen!

En märklig sak med socialistiska ”liberaler” är att de vägrar att tala klarspråk när det gäller skolpolitiken. En utmärkt representant för denna hållning är Hallandspostens chefredaktör, tillika folkpartisten, Mattias Karlsson.

I Halland har vi begåvats med en alldeles särskilt märklig skola som drivs av Plymouthbröderna, Oneschool Global Nyby Campus.
Kortfattat kan Plymouthbröderna beskrivas som en slags hardcore protestantism, vissa kallar det sekt medans andra inte är fullt så säkra på den saken. Jämfört med vanliga svenska lättmjölkskristna är de emellertid inget snack att Plymouthbröderna har bestämda åsikter om hur en slipsten ska dragas, man är inte precis så inkluderande som svenska kyrkan (i den mån man nu kan påstå att en svensk kyrka i egentlig mening existerar någon annanstans än i fantasin).

Plymouthbröderna var nog en sak som det inte funderades särskilt mycket över när en ”borgerlig” regering någon gång i forntiden beslöt sig för att ordna med det aparta konceptet friskolor. Ett idé som, åtminstone lätt förenklat, går ut på att man skattefinansierar privata initiativ inom grund- och gymnasieskola under förutsättning att dessa följer statliga läroplaner.

För Plymouthbröderna kom detta som sänt från himmelen. De har nämligen förståelse för att deras barn måste ha utbildning, däremot vill de inte alls att ungarna deras ska inlemmas allt för mycket i det sekulära träsk de omges av. Det får anses ligga i sakens natur att människor som sluter sig inåt i sin egen grupp av likar och likatyckande förfäktar den åsikten.

Just när det gäller att följa statliga läroplaner till punkt och pricka utmärker sig inte Oneschool Global Nyby Campus särskilt bra. Man kör helt enkelt sitt eget lopp och undviker med stor envishet det som ett mer sekulärt Sverige håller för sant och visst. Lärarkåren har en särskild uppförandekod att följa som bland annat statuerar att undervisningen ska drivas enligt ”Bibelns läror och trossatser”.
Lärarna ska skydda barnen mot ”moraliskt farligt material” och allt annat som ifrågasätter ”att det var gud som skapade mannen, kvinnan och djuren”.

För att citera Mattias Karlssons ledare i Hallandsposten: ”I slutet av uppförandekoden framgår att om någon ”bestämmelse” inte är giltig i laglig mening så ska den ändras så att den blir laglig eller ersättas med ”en klausul som i största möjliga utsträckning motsvarar syftet med den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen och som i största möjliga utsträckning återspeglar avsikten med uppförandekoden och skolans grundsyn, värdegrund och vägledande principer samt Bibelns läror och trossatser såsom de framställs, tolkas, utläggs och praktiseras av Plymouthbröderna”.”

Vad var det jag skrev tidigare, hardcore?!
Oneschool Global Nyby Campus är verkligen inte som vilken grund- eller gymnasieskola som helst. Problemet för Mattias Karlsson är givetvis inte, även om han aldrig skulle erkänna det själv ens under tortyr, att skolan är skattefinansierad. Problemet är att den är så förbenat ickesekulär som det bara går. Vad mera är, Plymouthbröderna kan inte på något sätt anklagas för att bära ett uns av det mystiska skimmer av stora världen som andra hårt troende från exempelvis främre orienten bidrar med i Sverige.

För övrigt har aldrig Plymouthbröderna kastat sten på polisen eller satt eld på bilar. Man är inte ute i orten, eller i de finare kvarteren, och distribuerar knark och spränger. De skulle aldrig komma på tanken att åka till främmande land för att återupprätta guds rike.
Istället bedriver de fullt lagliga affärsföretag som tillverkar saker och bidrar till samhället. De är goda kristna som önskar bidra i den mån de kan, tjäna en hacka och i övrigt bli lämnade i fred.

Problemet är givetvis att skolor alls skattefinansieras och därmed ska tvingas följa statliga läroplaner. Det gäller alla skolor och vilken som helst. En sak är definitivt säker, om alla svenskar inklusive Plymouthbröderna slappa betala så mycket av sina surt förvärvade slantar i skatt skulle Plymouthbröderna ordna saken helt själv utan att Mattias Karlsson och hans likar behövde få hjärtslag av det.
Mattias Karlsson kan givetvis inte acceptera en sådan tingens ordning eftersom det per definition skulle betyda att inga statliga läroplaner funnes att bråka om. Enligt hans åsikt blir då inte utbildningen likvärdig för alla barn. Det är en ohelig tingens ordning för socialistiska liberaler som oroas över att människor kan börja tänka själv och följa sin egen väg.

För Mattias Karlsson är saken klar, endast statlig kommenderad mångfald är den rätta mångfalden!