Skolan

Skolan 1

Skolan i Sverige har många uppdrag.

Ett av outtalade målet som ingen talar högt om är givetvis att skapa lydiga medborgare som efter förmåga bidrar till vårt socialistiska samhällssystem, ett annat att utgöra projektionsyta för redan gravt socialistiska medborgares önskan om ännu mer socialism, rättvisa och henskap.¹

Frågan har kommit att sättas i blixtbelysning i Halmstad där höga vederbörande politiker planerar en ny gymnasieskola för mera praktiska inriktningar såsom bygg och anläggning samt fordonsprogrammet.
Så är det nämligen fortfarande i Sverige att inte alla kan bli kulturlotsar, genuspedagoger eller astralterapeuter. Det måste finnas folk som bygger hus och transporterar gods också. Grovhuggna och praktiska typer som får jobbet gjort så allt kan rulla på!

Den nya gymnasieskolan har dock orsakat ångest hos en del av skattebetalarna eftersom könssammansättningen på densamma riskerar att bli snedvriden. Så är det nämligen, och det är väl allom bekant, att varken Sveriges byggarbetsplatser eller transportsektor är nedlusad av fruntimmer.

Jag läser en insändare om saken i lokalblaskan Hallandsposten och slås av hur gement efterblivna vänstermänniskor låter i dessa sammanhang. På fullt allvar menar pseudonymen En man som heter Ove, vilket kanske kommer sig av att boken med samma namn gav karln livsavgörande insikter, att ett argument ska vara att pojkar presterar bättre när flickor är representerade i klasserna.
Han har till och med gjort sig omaket att leta upp en undersökning presenterad i SvD 2018-10-05: ”Enligt en nederländsk studie syns effekten redan vid fördelningen 60 procent tjejer och 40 procent killar.”

För de av oss som inte över hövan skaffar oss insikter om livet från svensk så kallad feel good litteratur om tjuriga gamla gubbar låter argumentet misstänkt likt användandet av ”kuddflickor”. Åtminstone förr om åren, när exempelvis undertecknad var föremål för den svenska statens försök att stöpa mig i samma form som alla andra, var ”kuddflickor” ett erkänt pedagogiskt hjälpmedel i svensk grundskola.
Man satte helt enkelt ett flickebarn mellan erkända busar för att få lugn och ro i klassen.

Den nederländska studiens praktiska tillämpning faller också på sin egen orimlighet. Om klasserna på gymnasiet ska ha en sådan könsfördelning måste man ovillkorligen besluta sig för vilka pojkar som ska få utbildning och vilka som inte ska få det. Insändaren har sannolikt inte noterat detta självklara faktum eftersom han var så yster över att en obskyr nederländskt studie, citerad i SvD minsann, stödde honom i hans villfarelser.

Frågan är om vi ska ha horder av karlar som enbart kan sysselsättas med dikesgrävning och trädfällning medelst yxa och såg? Eller ska vi helt enkelt göra lidandet kort med dem som betraktas som överflödiga och skjuta av dem?
Det sistnämnda alternativet är kanske att föredra eftersom det förstnämnda sannolikt innebär att samhället utsätts för spänningar som till sist blir okontrollerbara.

Ytterligare ett alternativ är givetvis att staten kontrollerar hela rasket minutiöst och genomför en slags mönstring av alla i nionde klass. Detta för att utröna vad som passar dem bäst och när tiden är kommen skeppar iväg dem till isolerade utbildningskomplex där medborgarna in spe under disciplinerade former kan få sin slutgiltiga skolning till lyckliga och produktiva samhällsmedborgare!

Könsfördelningen, eller den eventuella könsfördelningen, på en skola är inte alls ett giltigt argument. Faktum är att gossebarnen alldeles själv får ta sig i kragen och se till att klara av sina studier, det är inget som ska avgöras av flickors närvaro eller icke-närvaro.
Givetvis borde vi mer allmänt diskutera den svenska skolans ”uppdrag”. Om den alls ska finnas borde den givetvis inte ha något fostrande uppdrag, det ska skötas av barnens föräldrar.

I ett klassiskt liberalt idealsamhälle är det givetvis så att några statliga läroplaner med alla möjliga och omöjliga uppdrag till skolan inte alls skulle existera.

  1. Henskap kallades förr broderskap, men de begriper väl varenda människa att så kan vi inte säga i ett modernt samhälle!