Skattesystemet

Skattesystemet 1

Klassiskt Liberala Partiet vill förenkla det svenska skattesystemet.

Bolagsskatt, moms och tull ska utgöra statens främsta intäkter. Alla statliga punktskatter ska avskaffas och momsen på alla varor och tjänster likställs.
Vi vill att kommunerna helt själva, utan inblandning från stat eller andra kommuner, låter förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och kommuninvånarnas inkomstskatt utgöra kommunens intäkter.

I ett klassiskt liberalt Sverige är det givetvis uteslutet att staten sysslar med ”kommunala utjämningssystem” som omfördelar pengar från ekonomiskt välskötta kommuner till mindre ekonomiskt välskötta sådana.
Staten ska inte heller kunna ägna sig åt specialriktade satsningar på grund av kommunernas befolkningssammansättning eller några andra skäl. Vi vill helt enkelt att kommunerna ska frigöras från staten.

Någon regionalskatt ska i förlängningen inte finnas i ett klassiskt liberalt Sverige. Den byråkratiska och administrativa monstrositeten som kallas för regioner ska helt enkelt avskaffas.
Den del av regionernas ansvar som inte rör sjukvården behövs inte eller kan lösas på kommunal nivå, alternativt genom kommunala samarbeten.
Den del av regionens ansvar som rör sjukvården går, som i många andra länder, att lösa genom privata försäkringslösningar.

Försäkringskassans monopol på socialförsäkringar bör avskaffas, deras del av skattekakan lyfts ur, görs frivillig och privata försäkringsbolag tillåtas sedan konkurrera med Försäkringskassan på den öppna marknaden.
Staten ska inte själva försäkra medborgarna. Staten ska genom lagstiftning tillse att förhållandet mellan försäkringsbolag och försäkringstagare fungerar utan fallgropar.

Min personliga åsikt är att det bör finnas rimliga alternativ för särskilt ömhudade höginkomsttagare som i sin febriga vänsterblivenhet tycker det är orättvist med ett mer rimligt utformat skattesystem. Försäkringsbolag måste kunna erbjuda dem högre försäkringspremier som kan gå till andra människors socialförsäkringar och sjukvårdskostnader. Självklart ska dessa inte vara avdragsgilla eftersom skattesystemet ska vara det enklast tänkbara och inte inbjuda till fusk.

Ett exempel på Klassiskt Liberala Partiets politik är bensinpriset. Enligt ekonomifakta.se så låg bensinpriset den 8 augusti 2023 på 20,59 kronor per liter. Av detta så utgjorde skatt 6,31 kronor och moms 4,12 kronor.
Om Klassiskt Liberala Partiets politik varit ett faktum skulle priset vid pump varit 10,16 kronor litern, en minskning på drygt 50 procent.

Att detta låter sig göras beror i grund och botten på att Klassiskt Liberala Partiets huvudsakliga målsättning är att på aggressivast möjliga sätt låta bli att lägga sig i människors liv. Då kan offentliga förvaltningen minskas till ett absolut minimum, vi vill att den i princip bara ska omfatta rättsväsende, utrikespolitik, krigsmakt och lagstiftning.

Givetvis menar våra politiska motståndare, framför allt riskdagspartierna, att en sådan tingens ordning är omöjlig att genomföra. Anledningen är mycket enkel att förstå, de skulle nämligen förlora sina möjligheter att styra och ställa med medborgarna genom att utställa löften om olika skattelättnader (som sedan visar sig omöjliga att genomföra i praktiken) samt den uppsjö av subventioner, exempelvis presstöd, som används för att styra tankeverksamheten rätt hos folk.

Förlorar politiker sin möjlighet att beskatta förlorar de också möjligheten att bestämma var skattepengarna skall användas till. Något sådant kan ingen nuvarande riskdagspolitiker acceptera eftersom de anser sig sitta på sitt mandat eftersom de begriper bättre än vad deras väljare gör.
Vi som tvingas leva i röran som de lyckats åstadkomma kan lugn sägas vara av diametralt motsatt åsikt. Den som anser att mer politik är lösningen på de problem som politiken redan åstadkommit är med förlov sagt bakom flötet.

Intill det att ett nytt skattesystem har kommit på plats genom Klassiskt Liberala Partiets försorg efter valet 2026 är det varje medborgares plikt att söka varje möjlighet att minimera sin skatt maximalt.
Målsättningen med varje system som tar ut skatt är att det ska vara så optimalt att medborgarna känner sig tillfreds med det och väljer att acceptera det som det är.
Man ska helt enkelt intuitivt veta att man får det man betalar för!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!