Skattepengar

Skattepengar 1

Det är ett oomkullrunkeligt faktum att vår så kallade demokrati inte kan hantera medborgarnas skattepengar.

Att exempelvis politikerstyrd och skattefinansierad vård skulle vara något att hänga i julgranen motbevisas av att Region Halland visade ett maffigt överskott under den nyss genomgångna viruspandemin.

Fler än jag undrar vad som gick fel där. Enligt rapporter från golvet gick man på knäna och experter menade väl mer eller mindre att vår civilisation som sådan riskerade att gå under. Uppgifter gjorde gällande att sjukvården saknade beredskapslager då höga vederbörande låtit sig förblindas av resonemang att sådana inte behövdes.

Icke nödvändig vård ställdes in alternativt fördröjdes och gamla farmor Märta låg ensam och dog på sitt äldreboende. Där hade man som arbetsmarknadsåtgärd och av integrationspolitiska skäl anställt folk som varken talade eller förstod svenska. Det sistnämnda tog bland annat fackförbundet Kommunal upp redan tidigare.¹

Och så var det Region Halland som gick ordentligt med plus i kassan.

Orsaken sägs vara att staten kastade pengar över regionerna för att hantera den exceptionella situationen under pandemin. Ebba Busch (KD) har tydligen tagit just den saken på allvar och föreslår, borgerlig som hon är, att sjukvården skall förstatligas.

Lärdomen som Ebba dragit är att det ska bli bättre när staten styr och ställer. Tyvärr verkar en majoritet av sjukvårdspersonalen också vara inne på den linjen. Åtminstone de som hörs och syns.
Till dem kan man påpeka följande; att pandemihanteringen lyckades trots att staten lade sig i.²
En sådan slutsats hörs dock illa i socialisters öron, centralstyrning är lösningen på alla förekommande problem.

I en av kvällsblaskorna kan vi läsa om ”försvunna läxhjälpsmiljoner”.
Någon läxhjälp har inte anordnats. Däremot har de ideella föreningarnas ledare avlönat barn och fruar, åkt på resor till Somalia, köpt mobiler, datorer och storbilds-tv, haft hyrbilar och betalat privata kreditskulder.
Föga förvånande går spåren bland annat till källarmoskéer.

Givetvis kan man sucka lite uppgivet och gny om att det alltid finns rötägg. Eller så går det bra att som undertecknad bli fly förbannad och kräva rättning i ledet!

Kriminaldårarna ska fråntas uppehållstillstånd, medborgarskap och förvisas ut ur landet. Varför bara åka på semester till Somalia när de kan få bo där i tid och evighet.
Politikerna som beslutat om att pengar till ”läxhjälp” ska avsättas, förbjudas att någonsin inneha ett förtroendeuppdrag och tillsammans med kriminaldårarna och beslutande tjänstehen bli solidariskt återbetalningsskyldiga.
Tjänstehennen får söka sin lycka på den privata arbetsmarknaden för att skaffa sig pengar.

Mitt förslag är att alla tre grupperna var för sig får betala hela summan. På det sättet får vi skattehjon en lämplig ränta.

Det är en allmänt förekommande myt att politikerstyrd och skattefinansierad verksamhet i allmänhet är av godo.
I grund och botten bygger den felaktiga slutsatsen på att det skulle vara bra ur en demokratiskt synvinkel.
Problemet är bara att det inte fungerar så.

Det som kallas demokrati är resultatet av att folk (i bästa fall) röstar på dem som de anser gynnar deras intressen.
Läs gärna en gång till: Det som kallas demokrati är resultatet av att folk (i bästa fall) röstar på dem som de anser gynnar deras intressen.

Det innebär att de som röstar på ett annat parti har andra intressen.
När stridens damm sedan har lagt sig ska detta genom politiskt hantverk omvandlas till realpolitik. Det är en mycket fin omskrivning för att ge och ta. Eller som det också kallas, kohandel.

När detta sedan är klart uppdras åt myndigheter nedlusade med aktivistiska godhetsonanister att genomföra politiken.
Så går det som det går, mycket ofta åt pipsvängen. Kvar står vi skattehjon med näsor så långa att vi skulle behöva skottkärror för att inte släpa dem i marken.

Då är Klassiskt Liberala Partiets principer mycket bättre. Mindre stat, mindre myndigheter och mer civilsamhälle.
Då kan vi använda de lilla som behöver betalas i skatt till bättre saker än Region Hallands vinster under dödsmördarpandemier och semesterresor till Somalia!

  1. Vi ska dock vara ärliga nog och medge att farmor Märta inte befann sig under någon regions ansvar. Äldrevården ligger på kommunernas bord, bevisligen fungerar inte heller det som man har tänkt sig även om kommunerna också är skattefinansierade och politikerstyrda.
  2. Debatten om varför vår civilisation inte gick under kan vi ta någon annan gång!