Skattefinansierade Lån

Skattefinansierade Lån 1

Vissa saker är urbota dumma att de inte skulle behöva kommenteras, som skattefinansierade lån!

Att jag ändå gör det beror på att moteld måste anläggas från alla som har det minsta förstånd kvar. För att socialistisk dårskap när den passerar en viss magnitud måste bekämpas i grunden.

Så är det nämligen att svensk lag stadgar att minst 15 procent av köpeskillingen när du köper bostad måste vara en kontantinsats. Så blev det nämligen eftersom folk tenderar att skaffa sig ohanterliga skulder när de köper sig någonstans att bo.
Ett problem i sammanhanget är givetvis att svenskar, och för den delen ”svenskar”, varken har förstånd att rätta mun efter matsäck, eller har det så lätt att hitta vettiga bostäder.

Höga vederbörandes plan att prisrallyt på bostäder som genom ett trollslag skulle mattas av i och med denna åtgärd har av flera anledningar kommit på skam. En av dem har givetvis varit att kostnaden för att låna pengar varit extremt låg.
En annan att många som redan äger en bostad kunnat sälja med god vinst för att därefter köpa en ny som kunnat säljas dyrare efter ytterligare ett tag. Villor och bostadsrätter har varit rena sedelpressar!

Ett konstruerat problem uppstår då med så kallade ”förstagångsköpare”, huvudsakligen unga människor och bidragsmigranter. Dessa blir i röran av en feberhet bostadsmarknad förfördelade eftersom de inte har en möjlighet att skrapa ihop till kontantinsatsen.

Nu är det givetvis en sanning med viss modifikation. En kontantinsats kan du skrapa ihop på många sätt, exempelvis med hjälp av föräldrar och snabbkrediter.
Men rent principiellt stämmer givetvis analysen av den enkla anledningen att det är förbannat dyrt att köpa och omöjligt att göra det om inte kontantinsatsen kan läggas på bordet.

Anledningen till att det är så dyrt kan givetvis diskuteras. Men kokar man ned frågan är det som vanligt en fråga om tillgång och efterfrågan.
Om tillgången är liten och efterfrågan är hög stiger priset. Priset stiger ännu mer om det är extremt billigt att låna pengar.

En anledning till att folk vill köpa eget är att tillgången på bra hyreslägenheter är dålig. Detta beror i grund och botten på att det byggs för litet. Om det byggs kan man ge sig attan på att det nybyggda efter ett tag blir mindre attraktivt eftersom allsköns löst folk flyttar in.
Exempelvis plattnackarna i mitt hyreshus som ställer sopor i trapphuset, kastar fimpar från sina balkonger och slår sönder hissarna.

Regeringens lösning på problemet är givetvis färgat av att det är valår. Socialdemokraterna har ju gjort sig av med den miljöpartistiska barlasten, som säkerligen skulle fokuserat på sitt omhuldade klimat, och kan gå helt in att erbjuda ”utsatta grupper” skattesubsidier.
I den socialdemokratiska idévärlden löser man i princip allt genom att ösa ur fogdens skattkistor.

Alltså ska man nu kunna låna skattepengar till kontantinsatsen. I bästa fall kan man konstatera att detta är ett allvarligt statligt konkurrenshämmande för den privata lånemarknaden. Fast å andra sidan fungerar ju den eftersom privata lånehajar vänder sig till kronofogden när deras kunder inte betalar.

Vad socialdemokraterna missar här är att man med denna lösning på intet sätt kan påverka bostadspriserna. Om nu staten kan göra något alls åt priserna är det att lagfästa om att kommunerna helt efter eget skön tillåts upplåta mark för bostäder. Samt givetvis att i övrigt släppa på alla fåniga regler och krav.

Till yttermera visso är det också så att alla lån måste betalas tillbaka. Detta är så att säga oomkullrunkeligt. Ingen skattebetalare vid sina sinnens fulla bruk kan önska att subventionera folks bostadsdrömmar. Ett lån blir inte mindre viktigt för att staten står för det.

Summa summarum, om staten inte lade sig i och försökte fixa och dona skulle marknaden klara detta bättre. Med sina planer på en särskilt kontantinsatslån visar man bara hur mycket man snedseglar i frågan, dels för att det valår och dels för att man inte begriper den grundläggande problematiken.
Men mest av allt för att gör man det för att man kan och inte över hövan bryr sig om att vårda våra skattepengar. Valet ska till vilket pris som helst!